Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

87. Dokud není pochopeno vědomí a prána, budou zde žádosti – (Nirupany)

18. 9. 2014 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgCíl každého je tentýž, přesto je zde názorová rozdílnost. V hlubokém spánku jsme si všichni rovni. Jakmile se probudíme, začnou rozdílnosti. Pocit ´já jsem´ je charakteristikou vědomí. Jakmile vznikne tvar, výtažek pěti elementů je v něm připraven. To značí, že vědomí je vygenerováno (vytvořeno). Když přijde konec, vyhasne. Není to váš konec. Džňánin je od vědomí oddělen. Vy znáte Džňánina podle jeho těla, jména a dle toho, co vám řekne. Abyste Ho však poznali přímo, musíte jít za své vědomí. Dokud se mysl spolu se svými modifikacemi potuluje, nejste pro Seberealizaci připraveni.

Nirupana 87

 Čtvrtek, 11. ledna 1979

Všichni jsme se narodili jako stejný druh (lidi), ale naše vlastnosti při narození se liší. Je tomu tak v důsledku kombinace pěti elementů. Proto je způsob vyjadřování každého z nás odlišný. Program pěti elementů prožíváme jakožto osud.

Cíl každého je tentýž, přesto je zde názorová rozdílnost. V hlubokém spánku jsme si všichni rovni. Jakmile se probudíme, začnou rozdílnosti. Pocit ´já jsem´ je charakteristikou vědomí. Jakmile vznikne tvar, výtažek pěti elementů je v něm připraven. To značí, že vědomí je vygenerováno (vytvořeno). Když přijde konec, vyhasne. Není to váš konec. Džňánin je od vědomí oddělen. Vy znáte Džňánina podle jeho těla, jména a dle toho, co vám řekne. Abyste Ho však poznali přímo, musíte jít za své vědomí. Dokud se mysl spolu se svými modifikacemi potuluje, nejste pro Seberealizaci připraveni.

Věřit tomu, že jsem tělo, je nevědomost. Naše totožnost toho, co jsme bez těla, je neomezená. Vědomí se považuje za tělo a to je hřích. V těle je prána a také vědomí jakožto charakteristika prány. Jakmile prána opustí tělo, vědomí se vytratí. Nevědomá osoba řekne, že dotyčný je mrtvý. Tělo je potravou, která podporuje pránu a vědomí. Vědomí je Guru. Prána se sebou nese slova a řeč. Vědomí i prána jsou na sobě závislé. Dohromady se nazývají Prakrti (tvoření) a Puruša (pozorovatel). Samo slovo Gurua je pránou. Vědomí je Guru. Co jste poté, co toto pochopíte? Domníváte se, že jste tělo, není to tak? Vaše chování je výsledkem pěti elementů. Zakoušení tohoto chování se nazývá osud.

Vše, co se děje, je jako sen. Dokud není pochopeno vědomí a prána, budou zde žádosti. Touha je kořenem spoutanosti. Po realizaci se dostanete za všechny touhy. Plňte si své každodenní povinnosti, jak nejlépe umíte. Starejte se o členy své rodiny, jakoby byli Bohem. Neočekávejte z toho žádný prospěch. Musíte zcela jasně realizovat pránu a gunu (pozn. sattva – pocit bytí). Pak okamžitě transcendujete vědomí s jeho kvalitami. Budete opravdově spokojeni. Největší touha je touha žít. Vědomí v těle je králem – Já. Vitální dech neboli prána je služebníkem. Praxe činí vše možným. Osvojte si zvyk říkat ´já nejsem tělo´. K tomu nedojde ze dne na den.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.