Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13/2 Pro oddaného, který obdržel poznání od Gurua, neexistuje vůbec žádná zkušenost zrození

9. 9. 2014 - Aleš a Gabriela

maharaj_audio_6.jpgZde uvádíme druhou část 13. audio nahrávky přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. "Co pro vás znamená zrození po nabytí tohoto poznání? Zrození a smrt jsou činností pěti elementů. V této vegetaci je sattva neboli potravinová esence. Pocit bytí neboli vědomí je obsažen v potravinové esenci. Vegetace není schopna mluvit. Jiní živočichové jako jsou ptáci a zvířata dokáží vydávat zvuk. Nejvyšší schopnost řeči je v lidské formě. Vědomí v lidské formě je na nejvyšší úrovni proto, že díky němu se Paramátman dozvědělo o své vlastní existenci. Nezapomeňte, že vědomí v člověku je forma Boha, Išwary. Na základě svého přesvědčení poznáte skutečnost.  S tímto poznáním se pak pro vás zrození a smrt stane něčím, co se podobá snu. K tomu je však nutná pevná a stabilní oddanost ke Guruovi."

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

druhá část:

 

Krišna: "Považ, že tvé tělo je vytvořeno z potravinového výtažku. Tělo je zformováno z potravinové látky. Pocit bytí je kvalita potravinového výtažku. Necháš-li nějakou potravou ležet ladem, hned u ní objeví červi. Potrava je tak přeměněna v živé bytosti s vědomím sebe. S tímto vědomím a životní silou (dechem) je tu pohyb. Pohyb je tvůrčím faktorem životního dechu. Pulsace a pohyb dává vznik životnímu dechu. To je důsledek oné rozkládající se potravy, která leží ladem. Tvarem potravinového výtažku je tělo živé bytosti. Můžete to nazvat jako stvořená bytost, hmyz, mravenec či červ. Kvůli slunečnímu žáru rozkládající se potravina vyschne. Kam z této potraviny odejde onen oživující prvek? Stejně jako je obsažena sladkost v cukru, tak je i kvalita bytí obsažena v potravinovém výtažku. Kvalitou vědomí je vzrušení. Sebe-láska je také jeho kvalitou. Jeho další kvalitou je sebe-dychtivost. S vědomím vyvstávají naděje, touhy a lpění. Poznání neboli vědomí je kvalitou potravinové šťávy. Vědomí je obsaženo v potravinovém výtažku. Ale kdo se stane vědom, to nelze říct. Pocit bytí, paměť "já jsem" je zde potenciálně obsažena. Vědomí je zde do té doby, dokud je potravinová látka ještě v přijatelném stavu. Jakmile potrava vyschne, vědomí v ní již není obsaženo. Pocit bytí závisí na potravinovém výtažku a toto bytí nám dává pocit, že jsme. Není-li zde potrava, není tu ani vědomí a ani uvědomění, že jsme, tudíž nikdo neřekne, že "je". Bez potravy tu není paměť toho, že jsme. Není zde pocit bytí. Jestliže nevíme, že jsme, kdopak má mít pocit zodpovědnosti? Védy popsaly, že za dobré činy získáme zásluhy a za špatné potrestání. Ale jestliže nejsme potravou a tudíž také ani pocitem bytí, povězte mi, kdo je zákazníkem toho, co Védy popsaly? Pocit bytí je v těle, ale neví, čím je a kdo je. Když zde není vědomí, není tu ani paměť. V nepřítomnosti vědomí tu není žádná paměť, není tu ani zapomenutí či pamatování, to je fakt. Bez milosti Gurua nelze Védy a jejich učení transcendovat. Skutečné pochopení Véd je mimo dosah zásluh a hříchů. Bez mé milosti Védy nelze pochopit správně. Bez mého zasvěcení nemohou být Védy pochopeny. Ale co je tím zasvěcením? Zasvěcení značí to, že vědomí, poznání "já jsem" je formou Boha. Vědomí je označeno jako Bhagaván nebo Vasudéva. Vědomí je v potravinovém těle a žádá si pravidelný přísun potravy. Bez tekutin a potravy životní dech a mysl zmizí. Když zmizí životní dech a mysl, vytratí se i vědomí."

Znalec tohoto vědomí je zbavený všech konceptů a uvědomuje si svou přirozenost jako Paramátman. To, co je zde zapotřebí, je rozlišování mezi stálým a nestálým. Ten, kdo se drží své tělesné totožnosti, se nechává svazovat svými koncepty. Jeho koncept je svázaností. V potravinovém výtažku těla je pocit "já jsem", koncept "já jsem". Pocit "já jsem" je konceptem, který přijal tělo za svou formu. Jelikož je pocit bytí v těle, zdá se být tělem. Tato novinka (zpráva) "já jsem" jednoho dne vyvstala a dotyčný(á) ví, že bude do určitého dne trvat. Je zde potřeba ji podržet (uchovat). Tento pocit bytí žije a člověk je do něj zcela zamilovaný. Má potřebu ho každopádně udržovat při životě. Je nutné, aby denně dostával přísun potravy a vody. Přestane-li se tomuto bytí dodávat potrava a voda, existence ztrácí své kvality a stává se nepodmíněnou. Za nepřítomnosti životního dechu a mysli se "já" (existence sebe sama), které mělo pocit bytí, stává nebytím. Proč by měl životní dech a mysl odejít? Je to kvůli zastavení přísunu potravinového výtažku. Nikdo vám to nepopíše tímto způsobem. Každý před vámi skrývá otázku smrti. Všechny živé bytosti žijí, aby nakonec zemřely. Pro oddaného, který obdržel poznání od Gurua, neexistuje vůbec žádná zkušenost zrození.

Védy obratně prohlašují, že zde bylo v minulosti mnoho a mnoho zrození a rovněž bude i v budoucnosti. Důvodem pro toto zrození jsou zásluhy a hříchy. Ale tam, kde je přítomna Guruova milost a přesvědčení, že Guruova slova jsou pravdivá a vaše totožnost je v souladu s Guruovými slovy, tak tam je pochopení, že poznání "my jsme"  je božskostí. Tělo však není moje forma. Tělo je forma potravinové látky. Pocit bytí je obsažen v potravinovém výtažku, což se vztahuje k červu a mravenci až po Brahman. Tělo je hmotná látka a poznání v něm je hmotné poznání. Satguru je svědek této látky a hmotného poznání. Satguru je za všemi koncepty, idejemi, ale materiální poznání je plné konceptů a představ. První představa, která existuje, je pocit bytí. Člověk je do něj zcela zamilován. I když se zeptáte bezdomovce v zoufalém zdravotním stavu ležícího na cestě, proč dál žije, rozčílí se a odpoví: "Tvůj otec mne nekrmí, tak se o mě nestarej." Láska k bytí tuto osobu rozhněvá či irituje. Někdo si může myslet, že bezdomovec je zamilován do svého těla, tak tomu však není. Je zamilován do poznání, vědomí, které má. Vědomí "vy jste" je existence bohů. Vaše vědomí je forma boha. Vaše vědomí je důkazem toho, že bůh je. Za neúčasti vašeho vědomí zde není žádný svědek, který by dosvědčil existenci boha. Platí to i obráceně. Kvůli bohu jste přišel na to, že jste. Vaše vědomí a bůh jsou neduální. Ale toto vše platí za tělesnou totožností. Tělo není vaší formou. Tělo je vytvořeno z hmotné látky, které pokládáte za sebe, za svou totožnost. Vaše tělesná identita je vaše spoutanost. Kvůli tělesné totožnosti se pokládáte za muže či ženu. Ve skutečnosti poznání (vědomí) není ani mužem či ženou. Poznání či vědomí je to nejmenší ze všeho malého a to největší z toho velkého. Máte schopnost vidět vzdálené objekty jako např. hvězdy. Nechali jste se spoutat svými vlastními koncepty. Abyste se jich zbavili, měli byste se všech těchto konceptů vzdát.

"Já" nepotřebuje žádné osvobození. Měla by panovat naprostá shoda se slovy Satgurua. Nyní jste si vědomi těla a mysli. Pozorování se vám děje. Má svědek nějakou formu? Uvědomujete si životní dech. Jste si vědomi mysli, jež je jazykem životního dechu. Rovněž si uvědomujete své jméno. Nejste tímto jménem, ale jste si ho vědomi. Víte, že ho (pro světské účely) využíváte. Nejste však písmeny vašeho jména. Stejně tak víte, že nejste životním tělem a myslí. Má vaše jméno, životní dech a mysl nějaký tvar? To vše nemá žádnou formu, žádný tvar. Nejste si snad vědomi svého jména, životního dechu a mysli? A nyní pohlédněte do sebe a řekněte něco o sobě. Popište, čím jste a jací jste. Jaká slova zvolíte pro svou odpověď? K odpovězení na to neexistují žádná slova. To je ta správná odpověď. Slova jsou v tomto případě k ničemu. To je odpověď. Obecně řečeno o sobě můžete říci pouze to, že jste vědomí, poznání, něco jako prostor, temně modrý. Tato temná modř je bytím v těle. Nemá žádný tvar, tudíž ani nenáleží žádné kastě či náboženství. Není ani mužem ani ženou. Je jedinečná, proto k ní nelze nalézt příklad. Můžete pozorovat jak jméno, životní dech, tak mysl, ale nic z toho není vaší totožností. Jak byste pak mohli umřít, jestliže toto správně pochopíte? Co pro vás znamená zrození po nabytí tohoto poznání? Zrození a smrt jsou činností pěti elementů.
V této vegetaci je sattva neboli potravinová esence. Pocit bytí neboli vědomí je obsažen v potravinové esenci. Vegetace není schopna mluvit. Jiní živočichové jako jsou ptáci a zvířata dokáží vydávat zvuk. Nejvyšší schopnost řeči je v lidské formě. Vědomí v lidské formě je na nejvyšší úrovni proto, že díky němu se Paramátman dozvědělo o své vlastní existenci. Nezapomeňte, že vědomí v člověku je forma Boha, Išwary. Na základě svého přesvědčení poznáte skutečnost.  S tímto poznáním se pak pro vás zrození a smrt stane něčím, co se podobá snu. K tomu je však nutná pevná a stabilní oddanost ke Guruovi. Bůh dal jasně najevo, že bez jeho milosti nemohou být védy pochopeny. Aby hledající obdržel tuto milost, musí se přestat ztotožňovat s tělem a měl by žít s plným přesvědčením, že on je Brahman, Bůh. To však není věc, kterou je dobré říkat všem okolo. Musíte to zakusit sami ve svém srdci. Potom z vás budou plynout védy spontánně. A vy poznáte a spatříte sebe jakožto svědka. K tomu je nutná Guruova milost, a abyste ji obdrželi, musíte spočívat v slovech Gurua. Musíte mít přesvědčení, že nejste tělem, ale čirým vědomím. Takový oddaný obdrží toto poznání a transcenduje hříchy a zásluhy.

2. 5. 1980

Džaj Guru Maharadž!

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

překlad: Aleš a Gabriela

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.