Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

II.9. - Kvality asketů (z knihy Dásbódh)

5. 9. 2014 - David Dostal

|| Šrí Rám ||
1. Nyní si vyslechněte znaky asketů a jaké ctnosti by měli mít, aby se mohli stát vskutku velkými jóginy.
2. Tyto kvality napomáhají získání dobré pověsti, je jimi naplněn smysl života a ti, kdo jsou askety, se stanou vskutku významnými.
3. Díky těmto kvalitám je duchovní život snadný, bude tu blažená radost a stav nepřipoutanosti bude obohacen silou rozlišování.
4. Díky těmto kvalitám je radost bezbřehá, moudrost vítězí, a je možné dosáhnout jak dobrého osudu, tak osvobození.
5. Díky těmto kvalitám jsou přání naplněna, je dosaženo všech cílů a na jazyce se usadí bohyně Sarasvatí (bohyně řeči), aby hovořila vlídnými slovy.

 1. Jestliže budete naslouchat těmto kvalitám a vnesete je do své duše, budete ve světě slavní.
 2. Asketa musí mít náležitý takt a sebeovládání. Měl by propagovat duchovno a měl by být velmi odvážný v záležitostech sebe-ovládání.
 3. Asketa by měl pečlivě provádět svou každodenní praxi, měl by vybízet k oddanosti a měl by se odhalovat druhým správné božské vědění o Brahman.
 4. Měl by ve společnosti propagovat oddanost, měl by být příkladně mírným člověkem a měl by s velkým úsilím udržovat svou bezžádostivost.
 5. Asketa by měl přikládat důležitost dobrému vedení života. Měl by prohloubit stav stažení se z vnějšího světa. A uvnitř sebe by měl být velmi upřímný a nemít žádná přání ani očekávání.
 6. Asketa by měl posilovat náboženství. Měl by být prodchnut morálkou a velmi upřímně by měl odpouštět.
 7. Měl by oslavovat duchovno, měl by nalézt čistotu myšlenek. Měl by pečlivě následovat cestu dobra a zbožnosti.
 8. Asketa by měl respektovat oddané, měl by utěšovat nešťastné, neměl by být hrubý k dobrým prostým duším, které za ním přišly, aby nalezly útočiště.
 9. Asketa by měl být velmi bdělý, měl by si být vnitřně vědom pravdy, měl by se stavět na stranu duchovní stezky.
 10. Asketa by měl náležitě studovat, měl by být opatrný a svými promluvami by se měl pokusit v lidech znovu probudit duchovní život.
 11. Asketa by měl vyslovovat jen čirou moudrost, měl by vždy řečí chválit bezžádostivost a nejdřív by si měl být jistý sám sebou, aby mohl uspokojit dotazy ostatních.
 12. Ačkoli je bezžádostivý, přesto by měl vykonávat veliké obřady, měl by vytvářet skupiny mnoha oddaných a měl by mnoha různými způsoby vyzdvihovat cestu k sebe-realizaci.
 13. Měl by pořádat přednášky o oddanosti a dávat promluvy a následováním posvátné cesty oddanosti by měl zahanbit zlé osoby.
 14. Asketa by měl prokazovat laskavost mnoha lidem, měl by znovu zažehnout dobro a vynaložit všechno úsilí na pozvednutí cesty spravedlnosti.
 15. Asketa by měl denně vykonávat koupel, džapu, meditaci, pouť, zpívání bhadžanů a měl by udržovat čistotu těla a mysli.
 16. Měl by mít správné odhodlání, měl by rozdávat ostatním radost a svým jednáním by měl povznášet lidi na celém světě.
 17. Měl by být trpělivý a dobročinný a měl by být velmi horlivý při vysvětlování duchovních problémů.
 18. Měl by být velmi obezřetný a měl by následovat správnou cestu. Měl by se usilovně snažit pomáhat druhým, aby se na něj mohlo ještě dlouho vzpomínat.
 19. Asketa by měl vyhledávat ty, kteří jsou jako on. Měl by rozpoznat, kdo je světcem a měl by být přátelský ke světcům, jóginům a vznešeným lidem.
 20. Asketa by měl pořádat setkání se zpíváním manter, měl by navštěvovat poutní místa a měl by mnoho míst učinit krásnějšími než byly předtím.
 21. Asketa by měl vykonávat mnoho prací, ale neměl by se odchýlit od své nezainteresované přirozenosti a neměl by mít horoucí touhu po ničem.
 22. Asketa by měl být introspektivní a uvědomovat si sama sebe, nikdy by se neměl chovat špatně a nikdy by se neměl zneuctít tím, že by byl závislý na ostatních.
 23. Měl by znát důležitost situace a měl by být diskrétní, moudrý a bdělý ve všech ohledech.
 24. Asketa by neměl být křivý, měl by studovat vše a měl by každý předmět alespoň trochu znát.
 25. Asketa by měl znát význačnost oddanosti, osobní oddanosti Bohu a stejně tak abstraktní přirozenost absolutního Brahman a všechny další odvětví vědění, jako je fyziologie a filosofie.
 26. Měl by znát cestu činů, cestu sebe-realizace, cestu poznání, cestu docházení k závěrům ve filosofii a vše o pozitivních i negativních přístupech k životu.
 27. Měl by vědět vše o stavech mysli, jako je vlídnost, nepřipoutanost, jóga, meditace, stav mimo tělo, přirozený stav atd.
 28. Měl by se poučit ohledně cesty "zvuku," cesty soustředěné "pozornosti," cesty "pozic" (ásan) a "postavení" (mudra), "manter," rituálů a jejich zákonitostí a stejně tak i o jantrách a též o obsahu a záměrech různých učení, ale měl by je nechat stranou.
 29. Asketa by měl být přítelem všech. Měl by být volný. Měl by mít různé dobré a úžasné ctnosti.
 30. Asketa by měl být dostatečně bezžádostivý a měl by být oddaný Bohu a měl by vždy být sám, osamělý a volný.
 31. Asketa by měl zpracovat všechny vědy, měl by vznášet námitky proti názorům, měl by vést aspiranty na správné cestě.
 32. Měl by učit čirou cestu dosažení Boha, měl by odstraňovat všechny pochybnosti a měl by být ke všem laskavý.
 33. Asketa by měl mít respekt ke svým kritikům, měl by vzdělávat hledající a pomocí promluv probouzet nevědomé k cestě k osvobození.
 34. Měl by se vzdát špatných vlastností, měl by se díky bystrosti vyhnout nebezpečím a měl by si vštípit nejlepší vlastnosti.
 35. Asketa by měl pozorně naslouchat těmto dobrým kvalitám a neměl by je odmítnout.
 36. Se samozřejmostí jsem řekl toto vše, ale posluchači by měli přijmout to, co chtějí a neměli by být znuděni kvůli tomu, že jsem mluvil dlouho.
 37. Nicméně, pokud se někdo neřídí dobrými vlastnostmi, bude směšný kvůli svým špatným vlastnostem a bude to podobné jako by byl vzdělaným hlupákem.
 38. Znaky takového vzdělaného hlupáka jsou popsány v další kapitole, kterou poslouchejte pozorně.

Tímto končí, v druhé Dášace knihy Dasboadh, dialogu mezi Guruem a žákem, devátá kapitola s názvem "Kvality asketů".

Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.