Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

85. Máte čas na to, abyste si v tichosti zameditovali? – (Nirupany)

28. 8. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgVědomí je semínko. Vyklíčilo a roste. Stalo se světem. Zpočátku oddaný uctívá Boha. Později Ho nechá jít. Toto vědomí nelze odhodit ani podržet. Je vámi. Je-li vše vámi, co odhazujete a co si držíte? Kdo se bude držet koho? Parabrahman je mimo iluzi. Je tajemstvím mezi tajemstvími. Je poznáno prostřednictvím stavu prostého myšlenek. Přemýšlíte-li nad tím, jste zahalen koncepty. Chcete, aby bylo vaše vědomí spokojené a šťastné. Nicméně jeho pravá přirozenost je zatemněna tělesným vědomím. Dokonalost přichází jedině s realizací Já. Tělesné vědomí vás každým dnem vede blíže k smrti. Lidská bytost trpí kvůli konceptu zrození a znovuzrození. Jakmile je pochopena Pravda, není zde žádná potřeba jakýchkoliv konceptů.

Nirupana 85

Čtvrtek, 4. ledna 1979

Pozorujte, jak vědomí samo funguje. Nevměšujte se do toho svým intelektem. Pozorujte. Máte za to, že víte, vy ale tím, co víte/znáte, nejste. Vy jste To, komu se vědění děje. To samo ´JE´. Je to bytí. Vše, co se děje, děje se pouze tomuto pocitu bytí. Nejdříve zde musí být přesvědčení, že nejste lidská bytost.

Není tu nic takového jako čas. Čas je váš koncept. Je-li to pochopeno, tělesné vědomí se vás nijak nedotkne.

Vědomí je semínko. Vyklíčilo a roste. Stalo se světem. Zpočátku oddaný uctívá Boha. Později Ho nechá jít. Toto vědomí nelze odhodit ani podržet. Je vámi. Je-li vše vámi, co odhazujete a co si držíte? Kdo se bude držet koho? Parabrahman je mimo iluzi. Je tajemstvím mezi tajemstvími. Je poznáno prostřednictvím stavu prostého myšlenek. Přemýšlíte-li nad tím, jste zahalen koncepty. Chcete, aby bylo vaše vědomí spokojené a šťastné. Nicméně jeho pravá přirozenost je zatemněna tělesným vědomím. Dokonalost přichází jedině s realizací Já. Tělesné vědomí vás každým dnem vede blíže k smrti. Lidská bytost trpí kvůli konceptu zrození a znovuzrození. Jakmile je pochopena Pravda, není zde žádná potřeba jakýchkoliv konceptů.

Átman přebývá v těle. Je mimo koncepty. Parabrahman neví, zda Ono je či není. Osoba musí pouze pochopit, že není ve své podstatě lidskou bytostí. Je nic než vědomím, které žije v těle. Obrázek vesmíru je namalován ze světla vědomí. To je naše pravá přirozenost. Nepotřebuje žádné rituály. Poté, co poznáme své bohatství, musíme se chovat důstojným způsobem. Dokud činnosti vycházejí z tělesného vědomí, jsou nedokonalé, ať jsou vykonány sebepečlivěji. Vycházejí z touhy po lepším životě. Vše, co je, je přirozeností Átman v těle. Ono je mimo paměť a slova. Zapomeňte na to, že jste lidská bytost. Pokud se považujete za lidskou bytost, budou se na vás vztahovat všechny zákony světa. Mějte přesvědčení, že jste dokonalé Átman.

Oddanost je přirozeně zde. Je původní a sebe-zářná. Je vědomím, je láskou být. Neztotožňujte se s tělem. Neříkejte: ´jsem jako to či ono´. Vědomí nelze nikdy přirovnat k žádnému objektivnímu poznání. Držte se slov Gurua. Není zde žádná potřeba světla či temnoty, bdělého stavu a spánku doprovázených hladem a žízní. Toto by mělo být naprosto jasné. Na těchto věcech jste závislí od doby, co vyvstal ve vaší mysli koncept ´já jsem osoba´.

Když tu nebylo nic, znalec tohoto nic byl Paramátman. Nikdy neměl žádnou touhu. Proč je zde tedy potřeba něčeho? Není to kvůli ochraně těla? Tělo všemi způsoby ochraňujte, obrovským hříchem je však považovat se za tělo. Tento hřích bude smyt jedině tehdy, pokud uvěříte, že nejste tělo. Znalec není stvořen. Přesvědčení, že nemáte žádnou smrt, je prožitkem nesmrtelnosti. Toho, kdo nerozpoznal Gurua ve svém těle, čeká děsivá smrt. K přesvědčení musí dojít bez vyřčení slova. Pro toho, kdo následuje Guruova slova, je čas smrti časem nesmrtelnosti. Tuto událost nelze nikdy popsat slovy.

Pokračujte v rituálech (činnostech), které udržují mysl běžného člověka šťastnou. Jinak vás ostatní exkomunikují. Přesto nedovolte, aby vás dojmy vnitřně zasáhly. Rozjímejte o samo-jedinosti bez užití slova. Představa tělesného vědomí je následující: „Ten, kdo se narodil, umře.“ Ardžuna neztratil svůj stav samádhí dokonce ani na bitevním poli!

Připomínání si mantry je důležité k zničení nesprávného přemýšlení mysli. Poté, co nečistota odpadne, bude vědomí čiré jako drahokam na dlani. Pravá přirozenost, jež je bezforemná a bezejmenná, po odmítnutí všech slov utichne. Jakmile je mysl očištěna, vědomí je zřeno jasně. Vědomí značí sattva gunu, která zakouší sebe samu.

Kvality, které dovádí v pěti elementech, proudí skrze vaše čiré vědomí jakožto mysl. Ke všem lidským činnostem dochází prostřednictvím pěti elementů. Země je zásobárna pěti elementů, tudíž život raší z ní. Esencí země je jemné tělo, jež je vašim pocitem ´já jsem´. Bez potravy zde není prána, ani vědomí. Pozorujte své tělo (tj. neztotožňujte se s ním), abyste spatřili svou pravou totožnost. Znalec pěti elementů je Paramátman. Je za pěti elementy. Je mimo myšlenky. Nemá žádné potřeby.

Jakmile nahlížíte na sebe sama jako na nejvyšší Já, kolosální svět spolu s pěti elementy se zmenší do velikosti atomu. Meditujte nad tím, jací jste byli před nabytím tělesné formy. Dokud se vás bude dotýkat vše, co vidíte a cítíte, poznání nejvyššího Já jste nedosáhli. Být naprosto svobodným značí nemít žádné touhy a očekávání nějakého zlepšení. Nejvyšší Já není vědomím, ale jeho znalcem. Ten, kdo pochopí toto tajemství, stane se nejvyšším Já. Tělo odpadne. Nač tedy ztrácet svou dokonalost ztotožňováním se s ním? Doba života je omezená. Toto období skončí spolu s životem. Tato zkušenost odejde. To, co je poznáno, musí odejít. Znalce nelze poznat. ´Vy to (vědomí) nejste´ – , to musí být vaše přesvědčení. Držte si v mysli pevně následující – ´To, co je zapomenuto, není vámi´.

Máte (vůbec) čas na to, abyste si v tichosti zameditovali?

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.