Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

84. Neměla by zde být žádná jiná touha než touha po Sebepoznání – (Nirupany)

21. 8. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana4.jpgPrimární mája (iluze) je samotnou láskou. Je láskou být. Chcete, aby váš pocit bytí pokračoval. Byl vytvořen spontánně. Tento proces neustále pokračuje. Láska je stvořena skrze lásku. Důvod, proč se navzájem setkáváme, je tato sebe-láska/láska k já. Celá tato sešlost vzešla z této lásky. Primární mája (iluze) je oceánem lásky. Všechny činnosti vycházejí ze sebe-lásky (lásky být). Realizujete-li tuto lásku, vaše připoutanosti k světským věcem odezní. Nebude tu rozdíl mezi vámi a světem. Svět byl vytvořen v záři světla vašeho vědomí. Učiníte-li ho přirozenou součástí vás samotných, všechny vaše žádosti budou naplněny. Nenarazíte na mnoho lidí, kteří toto říkají tak otevřeně. Nenazývám se jogínem nebo světcem. Proto mohu hovořit tímto způsobem.

Nirupana 84

Čtvrtek, 28. prosince 1978

Primární mája (iluze) je samotnou láskou. Je láskou být. Chcete, aby váš pocit bytí pokračoval. Byl vytvořen spontánně. Tento proces neustále pokračuje. Láska je stvořena skrze lásku. Důvod, proč se navzájem setkáváme, je tato sebe-láska/láska k já. Celá tato sešlost vzešla z této lásky. Primární mája (iluze) je oceánem lásky. Všechny činnosti vycházejí ze sebe-lásky (lásky být). Realizujete-li tuto lásku, vaše připoutanosti k světským věcem odezní. Nebude tu rozdíl mezi vámi a světem. Svět byl vytvořen v záři světla vašeho vědomí. Učiníte-li ho přirozenou součástí vás samotných, všechny vaše žádosti budou naplněny. Nenarazíte na mnoho lidí, kteří toto říkají tak otevřeně. Nenazývám se jogínem nebo světcem. Proto mohu hovořit tímto způsobem.

Pokud nemáte Sebepoznání, třeba budete navštěvovat chrámy a uctívat. Jakmile poznáte Já, stane se to zbytečným. Neměla by zde být žádná jiná touha než touha po Sebepoznání. Dosáhnout to vyžaduje nesmírnou horlivost. Všechny touhy po světských vědomostech odpadnou. Pak dosáhnete svou pravou přirozenost. Můžete se nechat radostně vtáhnout do toho, co máte rádi, to však nevede k odhalení vaší pravé podstaty. Je-li váš postoj upřen na vnější věci, toto poznání neobdržíte.

Krišna říká: „Měli byste uctívat pouze mne zapomenutím všeho." Ukotvěte se uvnitř svého Já. Nyní jenom nasloucháte. Jakmile nabudete zkušenost, poznáte. Kde je oddanost, tam je láska. Kde je láska, je oddanost. Dokud se považujete za tělo, setrvají rozdíly ´já´ a ´moje´. Vnímáme (rozpoznáváme), že ´my jsme´. To je vědomí. Uctívejte toto vědomí s neduální oddaností. Je rozpoznáno v těle a jeho pohyb je díky práně.

Neposlouchají uši. Ten, kdo naslouchá skrz uši, není lidskou bytostí. Popravdě řečeno je to přirozenost Boha, jež naslouchá. Je sebe-zářící. Vy si myslíte, že je to kvůli tělu. Měli byste se nepřetržitě držet svého vědomí. Světlo Já předčí všechna ostatní světla. Nemá žádnou formu, tudíž není velké, ani malé. Je všeprostupující. Tato láska je bezforemná. Nemá tělo.

Dokud funguje prána, Já přebývá jako pozorovatel. Odnikud nepřichází a ani nikam neodchází. Vy jste v těle, ale nejste tělo. Jste ryzím vědomím, čirou vitální silou. Svět není nic než záře vědomí. Původním stavem je ´Jednota´. Jedině toto musí být řádně pochopeno. ´Já jsem vědomí´, to by mělo být vaše přesvědčení; ´všechna jména jsou moje jména´. Pravý žák (oddaný) je neochvějný v přesvědčení, že není tělem. Se Seberealizací skončí všechny vaše žádosti. Jinak nebudete spokojeni ani v případě, kdybyste byli panovníkem celého vesmíru.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.