Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

II.6. - Kvalita Tamas (z knihy Dásbódh)

15. 8. 2014 - Gábina

|| Šrí Rám ||
1. V předchozí kapitole jsem ti vylíčil kvalitu Radžas, její znaky a činy. Nyní ti budu vyprávět o kvalitě Tamas.
2. Když je v rodině žal, Tamas způsobuje velké mentální utrpení . Tamas zapříčiňuje také náhlá vzplanutí hněvu.
3. Takový člověk ve vzteku každého mlátí – ať už je to jeho otec, matka, bratr, sestra či manželka.
4. Kvůli Tamasu cítí člověk potřebu zabíjet ostatní nebo sám sebe a zapomíná, jak je tento život hodnotný.
5. Takový člověk se stane natolik zlostným, že řve, jakoby byl posedlý duchem a není žádným jiným způsobem ovládnutelný.

6. Tamasický člověk si někdy ubližuje se zbraní nebo zabíjí jiné. Když jedná tímto způsobem, lze jej rozpoznat jako Tamasického.
7. Když se člověk rád dívá na probíhající války, nebo vstupuje tam, kde je nějaký boj, tak je pod vlivem kvality Tamas.
8. Když je člověk neustále zmaten, když neudělal to, o čem se rozhodl a neustále by jen spal, to je také kvalitou Tamas.
9. Ten, kdo má velký hlad, kdo se nezajímá o to, zda-li je jídlo ostré či sladké, a kdo je zcela hloupý, je od přírody Tamasický.
10. Když se člověk vzdá svého života v případě, že jeho nejbližší umřou nebo náhle spáchají sebevraždu, je to Tamas.
11. Tamasický člověk rád zabíjí drobný hmyz, mravence, malá zvířata a nemá v sobě žádného slitování.
12. Tamasický člověk zabíjí ženy, děti, kvůli bohatství (zlatu) zabíjí dokonce i Brahmíny atd. Navíc rád zabíjí i krávy.
13. Když je člověk natolik podrážděný, že pozře jed, anebo jde zabít ostatní, je to kvalitou Tamas.
14. Když člověk hubí ostatní svou zlobou, je věčně arogantní a tyranizující, tak je Tamasickým.
15. Když člověk rád bojuje nebo se s někým hádá, a jeho mysl je plná nenávisti, tak to je Tamas.
16. Když člověk rád pozoruje války, rád poslouchá příběhy o válkách, anebo chce vést válku, zabíjet nebo se nechat zabít, je to znak Tamasu.
17. Tamasický člověk dožene svou závist do takových extrémů, že ničí chrámy, maří akty uctívání anebo kácí stromy plodící ovoce.
18. Nemá rád dobré činy, naopak neřesti miluje. Nemá žádné obavy ze spáchání hříchu. Takový je člověk Tamasický.
19. Když člověk podkopává způsob živobytí Brahmína, rád dělá špatné věci nebo způsobuje bolest ostatním tvorům, takový člověk je Tamasický.
20. Tamasický člověk způsobuje zkázu zbraněmi, ohněm, divokou zvěří, duchy či jedovatým jídlem a skrz nenávist zabíjí mnoho zvířat.
21. Tamasickému člověku přináší kruté potěšení soužení druhých; je obvykle hrubý a baví ho rodinný život.
22. Tamasický člověk způsobuje hádky a libuje si, když vidí hádat se ostatní. V mysli chová samé velmi zlé záměry.
23. Když takový člověk zbohatne a způsobuje problémy ostatním lidem bez sebemenších výčitek, je Tamasický.
24. Člověk, který nemá rád oddanost, nemá žádnou víru, žádnou lásku k Bohu či svatým a poutním místům, a nemá nic co do činění s knihami jako jsou Védy a přírodní vědy, je člověkem Tamasickým.
25. Člověk, který se denně nekoupe a nemodlí, který upustil od svého zbožného chování, a který dělá to, co by dělat neměl, je od přírody Tamasickým.
26. Když člověk nerespektuje to, co mu říká jeho starší bratr či rodiče, a v návalu zlosti opustí domov, je to kvalita Tamas.
27. Tamas činí člověka velmi líným, takový člověk rád jí, pije a spí anebo sedí jako socha. Tento člověk je velmi zapomnětlivý.
28. Když převládá v člověku Tamas, má v oblibě studium černé magie, rád se učí zacházet se zbraněmi a zápasit.
29. Tamasický člověk složí slib, že se bude mučit, pokud je tím Bůh potěšen a jeho přání je Bohem schváleno. Spoutává své tělo či probodává jazyk ostrými předměty.
30. Tamasický člověk nechává hořet oheň na své hlavě, spaluje tělo ohněm či jej probodává pomocí zbraně.
31. Tamas činí člověka ochotného obětovat svou hlavu, či celé své tělo k zabití během rituálu anebo skočit ze skály.
32. Tamasický člověk vysedává u dveří chrámu, dokud není jeho žádost vyslyšena, anebo se oběsí.
33. Tamasický člověk dodržuje velmi náročný půst, koná pokání tak, že se podrobuje zkoušce ohněm, inhaluje dým nebo se upálí.
34. Dokonce i velmi dlouhý program pokání na splacení sobeckosti, zastavování dechu či líné polehávání, jsou znaky kvality Tamas.
35. Nechat si narůstat dlouhé vlasy a nehty, anebo nepřetržitě držet ruce nad hlavou či úplně přestat mluvit, jsou znaky kvality Tamas.
36. Týrat a mučit tělo krutými rozhodnutími spjatými se sebetrýzní, být zlostným pokud se objeví fyzická bolest anebo ve vzteku zničit modly boha jsou všechno znaky kvality Tamas.
37. Ten, kdo obviňuje boha, nedrží se společenství Světců, a má obrovskou touhu po zlých činech, je od přírody Tamasickým.
38. Takový je Tamas, kvalita, která je příliš rozsáhlá, aby byla celá popsána, ale něco zde bylo ukázáno, proto můžeš upustit od všech těchto tendencí.
39. Ten kdo se chová tak, jak zde bylo zmíněno, je Tamasický. Je to příčina poklesu a není znakem osvobození.
40. Spáchaný čin definitivně přinese svůj důsledek, a zrození, jež je kořenem utrpení, není snadno odstranitelné.
41. Aby ses vyhnul znovuzrození, je zapotřebí kvalita Sattva, která bude popsána v následující kapitole.

Tímto končí, v druhé Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, šestá kapitola s názvem "Kvalita Tamas".

Přeložila Gábina Adámková

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.