Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

83. Splyňte s modrým stínem Absolutna – (Nirupany)

14. 8. 2014 - Gabriela

nirupana_16.jpg

Buďte přesvědčeni o tom, že vědomí ve vás je pohybem Gurua. Pocit ´já jsem´ přichází spolu s probuzením. Vědomí vyvstane. Bůh se projeví jakožto váš pocit ´já jsem´. Vy jste Ho dostali do problémů tím, že jste uvěřili, že je tělem. Vaše vědomí je vaší pravou přirozeností, odevzdejte se mu. Toto je neduální oddanost. To je skutečná meditace. Usaďte se pohodlně a nehnutě se zavřenýma očima. Pozorujte svůj pocit bytí s pasivní myslí, dokud nezapomenete své tělesné vědomí.

Nirupana 83

 

Neděle, 24. prosince 1978

Podle mého přístupu k duchovnu tu nelze nic získat a nic ztratit. Je tu pouze To, co má být poznáno. Výhody (prospěch) jsou k ničemu, jelikož nemáte žádnou formu. Vše, co jste pochopili, zahoďte. Abyste poznali Já, pouze setrvávejte v tichosti a rozlišujte. Nejste tělo; nejste vědomí. Ten, kdo říká ´nejsem vědomí´, musí být jedině vámi. Vše, co potřebujeme vědět, je, že vědomí přišlo spolu s tělem a na konci zapomene, že ´ono existovalo´. Nic takového jako smrt tu není. Jak můžete být pomíjivým vědomím?

Krišna říká: „Jsem věděním ve všech projevech. Jsem všude. Všechny projevy jsou mými projevy." Je to řeka vědomí. Světci mluví o tom, jak ten, kdo mluví, JE.

Když se ráno probudíte, nečekaně vám přijde posvátný zrak Boha. Jakmile realizujete svůj projev, pochopíte, že vše, co se děje, je tak pouze díky Tomu. Držte se vědomí. Není tu žádný jiný Bůh než ono. Toto poznání je poznání vašeho Já. Nejlépe je získáno skrze naslouchání, jež má velký význam. Bůh ve vás je rušen koncepty. Osvobodí se prostřednictvím naslouchání, které odstraňuje všechny překážky. Jste svázáni svým tělesným vědomím. Naslouchání totožnost s tělem přeruší.

Buďte přesvědčeni o tom, že vědomí ve vás je pohybem Gurua. Pocit ´já jsem´ přichází spolu s probuzením. Vědomí vyvstane. Bůh se projeví jakožto váš pocit ´já jsem´. Vy jste Ho dostali do problémů tím, že jste uvěřili, že je tělem. Vaše vědomí je vaší pravou přirozeností, odevzdejte se mu. Toto je neduální oddanost. To je skutečná meditace. Usaďte se pohodlně a nehnutě se zavřenýma očima. Pozorujte svůj pocit bytí s pasivní myslí, dokud nezapomenete své tělesné vědomí.

Milióny existencí nejsou ničím jiným než projevem vašeho vědomí. Vy jste přijali sebe sama za tělo. Není to kvůli síle vědomí, jež vás přiměla tomu uvěřit? Mája (iluze) a Bůh existují společně. Nejsou odděleni.

V józe se pomocí dechových cvičení vede prána směrem do mozkové kůry. Nicméně tou nejvyšší jógou je poznání Já. Slovo Gurua je dokonalým projevem Boha. Pouze osvícená bytost může hovořit o Seberealizaci/poznání Já. K té dojde, jedině pokud následujete Guruova slova – ´ty jsi bezforemné, beztvaré, ryzí vědomí´. Pět elementů jsou čiré a ryzí. Átman (Já) je výsledkem sjednocení pěti elementů. Splyňte s modrým stínem Absolutna. Nazývejte jej idolem či oceánem, čímkoliv si vyberete; bude tím. Během samádhí není přítomen pocit blaženosti. Radost je pociťována poté, co samádhí skončí. Měli byste dojít do bodu, kde není Gurovo slovo (učení) nikdy zapomenuto.

Různé druhy jídla mají kvůli rozličným kvalitám rozdílné dopady na mysl. Aspirantovi se doporučuje, aby v začáteční fázi přijímal jednoduché (lehce stravitelné) jídlo. Měli byste (však) realizovat, že vaše pravá přirozenost je kvalitou jídla nedotčena.

Neměnný stav je prost zrození. Ten, kdo se narodí, má pohyb. Neustále si připomínejte Já, poté všechny problémy zmizí a zůstane tichost. To je nejvyšší uctívání. Žádná zkušenost se vás nemůže dotknout (poskvrnit vás). Vše, co vidím a cítím, je pouze mnou. Je to poznání ´já jsem´. Já je před myšlenkou. První záblesk bdělého stavu ráno (po probuzení) je beze slov. Jsme před jakýmkoliv slovem. Síla prány je primární májou.

Jste-li vytrvalí v následování Guruova učení, všechny potíže jsou vyřešeny. Držte se slov ´jsem čiré Brahman´. Ono se neustálou oddaností stane Parabrahman.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.