Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

II.5. - Radžas - kvalita nadměrné činnosti (z knihy Dásbódh)

8. 8. 2014 - Martin

|| Šrí Rám ||
1. Naše tělo je v zásadě založeno na třech kvalitách. Je to Satva, Tamas a Radžas. Nejlepší z nich je Satva.
2. Díky Satvě se člověk obrací k uctívání Boha, kvůli Radžasu se znovu rodí a Tamas je příčinou lidského ponížení.
[V Gítě je verš, ve kterém se tvrdí toto – "Ti, kteří žijí v Satvě, se dostávají na vyšší vývojový stupeň, ti, kdo žijí v Radžasu, zůstávají na místě a ti, kdo žijí v Tamasu, klesají stále níž a níž."]
3. V rámci tohoto roztřídění kvalit existují ještě dvě podtřídy – jedna je čirá a druhá je smísená. Nyní to vysvětlíme. Čirá kvalita je bezchybná a čistá, kdežto smísenou kvalitu považujeme za znečištěnou a nežádoucí.
4. Vyslechněte si, prosím, definici čirých a smísených kvalit. Čirý je ten, kdo je zcela altruistický a duchovní, zatímco smísený je ten, kdo je oddán rodinnému otroctví.
5. V případě člověka, který je připoután k rodinnému životu, jsou všechny tři výše zmíněné kvality obsaženy v jeho těle, převládá-li však jedna z nich, nejsou ostatní dvě zjevné.

6. Život se odvíjí na podkladě Radžasu, Tamasu a Satvy. Nyní popíšeme účinky Radžasu.
7. Moudří posluchači by nyní měli dávat bedlivý pozor, jak se chová člověk, v jehož těle převládá Radžas.
8. Člověk s radžasickou povahou říká: "Toto je můj dům, tohle je můj rodinný život. Kdo je Bůh? Proč o něm vůbec mluvíte?"
9. Radžasický člověk má neustále přehnaný strach o svou matku, ženu, syny, snachy a dcery.
10. Takový člověk jí rád dobré věci, rád se chutně naobědvá, rád nosí slušivé šaty a krásné šperky a prahne po cizím majetku.
11. Takový člověk se nezajímá o náboženství, dobročinnost, o mantru a meditaci, ani o hříchy a zásluhy.
12. Nemá ponětí o poutních místech nebo o dodržování nějakých pravidel; nevítá hosty a má sklony ke zlým činům.
13. Takový člověk radžasické povahy syslí zrní, hromadí peníze, je k nim připoutaný a celý jeho život je životem skrblíka.
14. Říká: "Jsem mladý, jsem hezký, jsem silný, jsem chytrý, jsem nejlepší ze všech."
15. Je pyšný na to, když říká: "Tohle je moje země, moje vesnice, moje sídlo, moje místo", a je k tomu všemu pevně připoután.
16. Takový člověk si tajně přeje, aby všichni ostatní ztratili svůj majetek a aby byl šťastný jen on sám.
17. Kvalita Radžas vytváří v mysli člověka závist, zlobu, vášeň a lhostejnost k ostatním.
18. Takový člověk nesmírně miluje malé děti, je připoután k manželce a všechno jej přitahuje.
19. Má-li člověk přehnaný strach o své příbuzné, měl by si uvědomit, že je pod vlivem Radžasu.
20. Je-li člověk vyčerpaný rodinnými okolnostmi a starostmi, i když je všechno vlastně v pořádku, je to projev kvality Radžas.
21. Takový člověk pořád myslí na svá minulá trápení a je kvůli těmto vzpomínkám velice nešťastný.
22. Vidí úspěchy druhých, touží, aby jich také dosáhl, a dělá si kvůli tomu plané naděje.
23. Radžas se projevuje také tak, že se člověk dožaduje všeho, co vidí, a když to nemůže získat, tak je nešťastný.
24. Je-li mysl příliš lehkovážná a člověk zpívá světské písně plné milostných citů a rozličných nálad, je to projev kvality Radžas.
25. Výsměch, vměšování se, pomluvy, hádky, zbytečné tlachání se spoustou legrace a vtipů jsou projevy kvality Radžas.
26. Je-li Radžas silný, začne být člověk buď velice líným, nebo ztrácí čas bezduchou zábavou a radovánkami.
27. Radžasický člověk je umělcem, hercem, umí se přetvařovat, navštěvuje divadelní představení a utrácí peníze v různých hrách.
28. Radžasický člověk má rád omamné látky, jako například víno; zajímá se o vulgární záležitosti a je rád ve společnosti špatných lidí.
29. Má-li člověk touhu krást nebo touží napadat ostatní poukazováním na jejich nedostatky, či je-li jeho mysl znuděna každodenním životem, je to Radžas.
30. Radžasický člověk váhá, má-li se zúčastnit náboženských obřadů, a jedinou jeho starostí je rodinný život a plnění vlastního žaludku.
31. Kvalita Radžas se projevuje také tím, že člověk jí rád sladkosti, dbá na dobré jídlo, které je výživné pro jeho tělo a nedokáže se delší dobu postít.
32. Má rád vše, co je romantické, a je šťastný vždy, když může být svědkem nějakého skvělého uměleckého výkonu, ale oddanost a bezžádostivost ho vůbec neláká.
33. Člověk, který má takové tendence, nepoznává Paramatman, které je skryto ve všech věcech, ale je připoután k věcem samotným. Proto se rodí znova a znova.
34. Taková je tedy kvalita Radžas, která nutí člověka silou připoutanosti podstupovat cyklus zrodů a smrtí a způsobuje v jeho životě nezměrná utrpení.
35. Je pravda, že opustit radžasické tendence je pro člověka velice těžké a jeho touhy jsou propleteny se složitostmi rodinného života. Co se s tím dá dělat?
36. To, co můžeme dělat, je sledovat cestu oddanosti a nejsme-li schopni se úplně stáhnout, měli bychom alespoň co nejčastěji zpívat zbožné modlitby.
37. Nebo bychom měli uctívat Boha obětováním květin, ovoce, listů či dokonce pouhé vody a měli bychom se Mu odevzdat jak myslí, tak tělem.
38. Měli bychom podle svých možností dávat dobročinné dary, ale měli bychom zůstávat věrni Bohu a neustále na něj myslet, ať už ve chvílích štěstí, či v období, kdy prožíváme utrpení.
39. Bůh je na počátku a Bůh je i na konci, kdežto iluze vzniká jen v období mezi tím. Proto bychom měli mít naprostou důvěru v Boha.
40. Popsal jsem v krátkosti kvalitu Radžas v její smísené podobě. Nyní je třeba poznat její duchovní podobu – čirou kvalitu Radžas.
41. Můžeme ji poznat následovně. Děláme-li jakoukoli duchovní práci, pak je v našem konání přítomna v rámci Satvy určitá aktivita. A to je čirá kvalita Radžas.
42. Právě jsme rozebrali kvalitu Radžas a čtenáři by ji měli tímto způsobem ve své mysli pochopit.
Tímto končí, v druhé Dášace knihy Dasboadh, dialogu mezi Guruem a žákem, pátá kapitola s názvem "Radžas, kvalita nadměrné činnosti".

Přeložil: Martin Vinkler

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.