Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

82. Znalec vědomí je velice vzácným případem – (Nirupany)

7. 8. 2014 - Gabriela

maharaj_audio_4.jpg

Ve spánku na sebe zapomenete. Automaticky následuje probuzení. Podobným způsobem se vše děje spontánně. Jedinou povznášející věcí je víra v Gurua. Je ve vaší vlastní přirozenosti. Nehledejte velkolepost a s ní spojenou bolest. Nepřijímejte koncepty typu ´jsem ten a ten´. Trpíte-li nadále bolestí tělesné totožnosti poté, co si toto vyslechnete, jak vám může Guru pomoci? Zvuk, s nímž jste vzali na vědomí sebe sama, je prvním bezeslovným stavem. Význam, který přišel díky mysli později, způsobuje z větší části bolest. Džňánin je za tím vším jakožto Svědek. Ten, kdo je během života nepřetržitě klidný, je Džňánin. Je ryzím Brahman. Svět byl vytvořen z vašeho ´jáství´. Tento fakt je pochopen skrze bez-myšlenkovitost. Brahman je dokonalé. Buďte tiše. Jakmile mysl pozná sebe sama, pochopíte, že mysl je řídicí silou Boha. Nenechte se svést poctami, kdy vás lidé třeba považují za Gurua. Pokud by takzvaný džňánin podceňoval druhé, berte to tak, že postrádá poznání.

Nirupana 82

Čtvrtek, 21. prosince 1978

Můžete tvrdit, že Bůh je, nebo že není. Skutečnost to nijak nezmění. Kdo to říká? Kdo říká, že Bůh je nebo není? Je to naše vědomí, které je skutečným Bohem.

Být realizovaný značí být dokonale tichý. V hlubokém spánku není přítomna zkušenost radosti nebo bolesti. Když usnete, je vám dobře. Stejně tak, když víte, kdo jste, smrt se stane příležitostí k obrovské radosti. Popravdě tu něco jako smrt neexistuje. Jakmile zapomenete, že jste ten a onen, je zde osvobození. Co je To, jehož vlastnostmi jsou bdění a spánek? Toto vás dovede do ´stavu´ Absolutna. Zjistíte, že znalec vědomí je velice vzácným případem; jeden z miliónů.

Pochopili jste svou skutečnou podstatu? Tělo je vytvořeno z potravinové látky. Mysl, intelekt, vědomí a ego jsou formou prány – životního dechu. Znalec toho nic nečiní. Dokud hoří vonná tyčinka, je zde příjemná vůně. Jakmile přísady shoří, vůně odezní. Podobně dokud hoří esence v těle, vědomí je zde. Je vůní (chutí); je sebe-láskou. Na znalce pocitu bytí nelze poukázat. ´Já jsem´ je přímé poznání. Je též výsledkem tří gun. Ten, kdo toto pochopí, je znalcem gun. Pocit ´já jsem´ je důsledkem gun. Pokud někdo uctívá Boha jako někoho od sebe odlišného, jde o nepřímé poznání. První fáze má objektivní poznání. Později zde žádný objekt není.

Ten, kdo se soustředí na své Já a má víru v Gurua, se stane zbavený veškerých obav. Vše, co je, jste vy. Žádný další prostředek (lék) není zapotřebí. Potřeba pomoci značí to, že vědomí není pročištěno. Šťastní se stanete tehdy, když na sebe zapomenete. Žádný vnější objekt vás šťastnými udělat nedokáže. Význam těchto slov je pochopen prostřednictvím milosti Gurua.

Ve spánku na sebe zapomenete. Automaticky následuje probuzení. Podobným způsobem se vše děje spontánně. Jedinou povznášející věcí je víra v Gurua. Je ve vaší vlastní přirozenosti. Nehledejte velkolepost a s ní spojenou bolest. Nepřijímejte koncepty typu ´jsem ten a ten´. Trpíte-li nadále bolestí tělesné totožnosti poté, co si toto vyslechnete, jak vám může Guru pomoci? Zvuk, s nímž jste vzali na vědomí sebe sama, je prvním bezeslovným stavem. Význam, který přišel díky mysli později, způsobuje z větší části bolest. Džňánin je za tím vším jakožto Svědek.

Ten, kdo je během života nepřetržitě klidný, je Džňánin. Je ryzím Brahman. Svět byl vytvořen z vašeho ´jáství´. Tento fakt je pochopen skrze bez-myšlenkovitost. Brahman je dokonalé. Buďte tiše. Jakmile mysl pozná sebe sama, pochopíte, že mysl je řídicí silou Boha. Nenechte se svést poctami, kdy vás lidé třeba považují za Gurua. Pokud by takzvaný džňánin podceňoval druhé, berte to tak, že postrádá poznání.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.