Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

81. K čemu jsou aspiranti, jejichž mysl není ustálená? – (Nirupany)

31. 7. 2014 - Gabriela

nirupana_6.jpg

S naším pocitem bytí přichází svět spolu se vším živým a neživým. Pocit bytí se ztotožnil s tělem. Primární (kořennou) touhou je pokračovat s egem, což je výsledkem turbulence v gunách. Pak následuje vše ostatní. Jakmile pocit bytí odejde, nic nezůstává. Ten, kdo ví, že není tělem, je osvícenou bytostí. Pro něj neexistuje žádná bolest způsobená nadějemi, touhami, vášněmi atd.

Nirupana 81

 

Neděle, 17. prosince 1978

K čemu jsou ti aspiranti, jejichž mysl není ustálená? Ten, kdo má tu nejupřímnější touhu ve svém srdci, dříve či později shledá své naplnění.

Cítím, že jsem byl nevědomky lapen do pasti iluze (máji). Není to kvůli mým rodičům, kteří si přivlastnili zrození toho, kdo nemá žádné zrození? To, že jsem se narodil a mám rodiče, je mou urážkou. Proč bych měl považovat za skutečné to, co se odehrálo, aniž bych o tom věděl?

Myšlenka ´já jsem´ je nemoc, která přišla spontánně. Projev vědomí značí, že z ničeho nic pocítíme, že ´my jsme´. Kvůli této nemoci člověk řekne ´já jsem toto tělo´. Átman je projev. Nicméně je zde totožnost s tělem, s jeho souborem tužeb a vášní. Naslouchejte tomuto všemu. Osvobození nepřichází jako výsledek nějaké činnosti. Vše, co znáte, není vámi. Rozlišování s otevřenýma očima je nutné. Pouhá slepá víra to neučiní.

S naším pocitem bytí přichází svět spolu se vším živým a neživým. Pocit bytí se ztotožnil s tělem. Primární (kořennou) touhou je pokračovat s egem, což je výsledkem turbulence v gunách. Pak následuje vše ostatní. Jakmile pocit bytí odejde, nic nezůstává. Ten, kdo ví, že není tělem, je osvícenou bytostí. Pro něj neexistuje žádná bolest způsobená nadějemi, touhami, vášněmi atd.

Zaznamenali jste, jak jste se z dítěte stali dospělým jedincem? Aniž byste to vnímali, vaše tělo rostlo. Váš stav před turbulencí gun nelze vystopovat pomocí smyslů. Vše je vytvořeno následkem turbulence gun. Pochopte to a buďte tiše. Není potřeba o tom hovořit. Jakmile to poznáte, budete vědět, že vesmír je neskutečný. Je pouhým zdánlivým projevem. Toto pochopení by mělo být v mysli pevně ukotveno.

´Jáství´ značí turbulenci tří gun (kvalit). Vše, co je skrze něj spatřeno, je sen. Nazývá se světem. Přišel bez vynaložení sebemenšího úsilí. Jakou roli v tom všem hrajete vy? Bezbolestným lékem na to, abyste to vše poznali, je chytit se toho, co toto vědomí je. (Já jsem vědomí, Já jsem Bůh. Svět se nachází uvnitř mne. Jsem před vším. Jsem znalcem ´toho´. Toto je džňána jóga.) Věřit tomu, že vědomí je Guru a držet se Jeho chodidel, je jóga oddanosti.

Toto ´jáství´ přišlo spontánně a nezvaně. Předtím zde nebylo. Jakmile odejde, vesmír splyne s pěti elementy. Tomuto ´jáství´ bylo uděleno množství jmen jako mája, kořenný princip, zlaté lůno atd. Musíte poznat, kdo a jak On je a kým je toto vše poznáno.

Smyslem naší světské existence je uspokojit hlad ve formě nadějí, tužeb a žádostí. Turbulence gun tento dočasný život rozšiřuje a populace narůstá.

I když se těšíte velkému bohatství, klid vám to nepřinese. Odpočinek nastává pouze po zapomenutí sebe sama v hlubokém spánku. Zapomenete, že ´vy jste´. Komu zpíváte oddané písně (bhadžány)? Meditujte na To, zásluhou ´čeho´ (´koho´) znáte tento svět. Naleznete klid ve formě samádhí. Tento klid nepřichází skrze pět smyslů. Jakmile pochopíte své vědomí, zjistíte, že vy jste oceánem hlubokého klidu.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.