Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. Když poznání objektů skončí (z knihy Vše je iluze)

30. 7. 2014 - Aleš

RavanaRavana (ego neboli svět smyslů) není skutečný král. Stal se králem pouze v představě. Tímto vymyšleným králem začnete být kvůli tomu, že pokládáte poznání vnějšího světa za skutečné. Pokud chcete uniknout z otroctví iluze, musíte se vzdát důležitosti „poznávat objekty“. Pochopte, že veškeré konceptuální poznání je falešné. Ravana, který je egem, může být zabit pouze lidskou tělesnou formou. Nezemře rukama nějakého jiného živočišného druhu. Zůstane naživu během statisíců převtělení (reinkarnací). Pět smyslových orgánů, pět funkčních orgánů a čtyři vnitřní principy (mysl neboli manas, intelekt neboli buddhi, myšlení neboli čitta, a pocit „jáství“ neboli ego – aham), dohromady tvoří čtrnáct (bitevních) polí, kde panuje Ravana. Je-li na Zemi nastolena vláda Bohů, démoni se vyklidí do podsvětí (objekty světa jsou zapomenuty). Když vládnou Zemi démoni, Bohové se odklidí na opuštěná místa, kde provádějí duchovní praxi. Když začnete být přesvědčeni, že všechny věci, které se objevují, jsou falešné, pak smrt automaticky zmizí.

13. Když poznání objektů skončí (z knihy Vše je iluze)

Individualita (džíva) existuje ve shodě se svou vírou. Vaše vnímání věcí je v souladu s vaší vírou či přesvědčením. Pochopte, že „vše je falešné“. Dům je postaven z hlíny. Celé velkoměsto Mumbai je postaveno z hlíny. Je to pouze země (stavební materiál), ale my tomu říkáme „Mumbai“. Je to pouze koncept, představa toho, kdo říká „Mumbai“. Pokud nazvete tuto věc židlí, je to židle. Jestliže řeknete, že to je dřevo, je to dřevo. Vše toto je konceptuální stav. Když tu bude žena, bude mít mnoho příbuzných. Někdo ji nazve „manželkou“, jiný ji osloví „sestro“, a další řekne, že je to jeho „matka“. Ve skutečnosti je to jen souhrn masa a kostí. Jak je to možné? Protože zkušenost něčeho závisí na tom, co si člověk představuje.

Individualita má některé kvality, jež odpovídají její představivosti a víře. Být na sebe (ego) pyšný se označuje jako Ravana. Ve skutečnosti je vše pouze a jenom Brahman. Ti, kdo vlastní tento dům, který se nazývá tělo, by ho měli opustit. Je tu velmi mnoho vlastníků těla, kteří jsou emocionálně zapleteni do ztotožnění se s tělem. Měli by vyklidit tělesné vědomí, a pak to je On (Brahman) samotný, kdo by měl zůstat. Jsou to smyslové objekty, které jsou démony. Jelikož je uctíváte, stáváte se také démony. Ravana (ego neboli svět smyslů) není skutečný král. Stal se králem pouze v představě. Tímto vymyšleným králem začnete být kvůli tomu, že pokládáte poznání vnějšího světa za skutečné. Pokud chcete uniknout z otroctví iluze, musíte se vzdát důležitosti „poznávat objekty“. Pochopte, že veškeré konceptuální poznání je falešné.

Ravana, který je egem, může být zabit pouze lidskou tělesnou formou. Nezemře rukama nějakého jiného živočišného druhu. Zůstane naživu během statisíců převtělení (reinkarnací). Pět smyslových orgánů, pět funkčních orgánů a čtyři vnitřní principy (mysl neboli manas, intelekt neboli buddhi, myšlení neboli čitta, a pocit „jáství“ neboli ego – aham), dohromady tvoří čtrnáct (bitevních) polí, kde panuje Ravana. Je-li na Zemi nastolena vláda Bohů, démoni se vyklidí do podsvětí (objekty světa jsou zapomenuty). Když vládnou Zemi démoni, Bohové se odklidí na opuštěná místa, kde provádějí duchovní praxi. Když začnete být přesvědčeni, že všechny věci, které se objevují, jsou falešné, pak smrt automaticky zmizí.

Zaujměte postoj: „Já nejsem. Tato osoba neexistuje. Není tu nikdo.“ Je-li někdo, kdo má poznání Brahman, přítomen u společného oběda, pak vidí vše, co se k jídlu váže, jako Brahman. Židle je Brahman, jídlo je Brahman, konzument je Brahman, a ten, kdo podává jídlo, je také Brahman.
Pokud spí, nezapomene, že postel je Brahman, a chatrč, kde spí, také není nic jiného než Brahman. Měli byste svou praxi provádět s konceptem, že „vše je Brahman“. Potom „poznání“ neboli přicházení do kontaktu s objekty skončí, a začne převládat království Boha. Vše viděné je potom právě jen Brahman. Není to tak, že jedna věc je Brahman, a druhá není. Všechny věci jsou Brahman. Je to jako led, který je vodou, a voda, která je ledem. Jestliže se led přemění do tekutého stavu, jeho dřívější tvar zmizí. Po celou dobu je však právě vodou.

Získáte pochopení, ale stejně se dál zajímáte o požitky pro své tělo. Kromě neustálého přitahování k smyslovým požitkům jste vše pochopili. Vzhledem k tomu, že se stále ztotožňujete s tělem a jste na něho takříkajíc pyšní, věříte, že jste individualita (džíva). Ve skutečnosti jste však Brahman. „Projevené“ a „bezforemné“ jsou pouze „Jedním“ a to „Jedno“ nazýváme „Bůh“. Bez jakékoliv úpravy ve formě jste vskutku pouze Brahman. Pokud je tento koncept opravdu pochopen, stanete se Brahman. V tomto okamžiku přichází království Bohů a vláda démonů je pryč. Démoni zmizí. Všechny živé a neživé věci jsou „Jedno“, neboli „Jednota“. Iluze setrvává jen díky sentimentálním konceptům. Když celá iluze zmizí, vše je poznáváno jako Brahman. Ten, kdo konzumuje jídlo s přesvědčením, že to je Brahman, drží půst, i když jí. Vše, co říká, je Védami podložená Pravda. Když chodí a mluví, je to Brahman. Spí, a jeho spánek je samádhí. Není nic než Brahman.

Král zůstane králem, i když se přemístí kamkoliv. Dá-li nařízení i během doby, kdy ho bolí břicho, nijak se to nedotkne jeho postavení, pravomoci. Je nadále králem. Brahman je věčná životní síla, neboli čajtanja. Džňánin, realizovaná bytost, je Brahman, třebaže se může ocitnout v jakékoliv situaci. Ten, kdo dosáhl realizace své pravé přirozenosti, je vždy v království nejvyššího Já, Paramátman. Tělo není nic než továrna na hovna. Můžeš do něho nasoukat sebelepší jídlo, a stejně se přemění v hovna. Tělo je tedy pouze stroj na vytváření hoven. Co je však na tom obdivuhodné, a co je tudíž velký zázrak, je fakt, že to samé tělo je užitečné jako nástroj k realizaci Brahman.

Višnu, jenž je vnitřní princip, neboli vědomí, podal nektar (nesmrtelnost) Bohům a víno (smyslový svět) démonům. Je v naší moci buď nasávat nektar a stát se Bohy nebo jsme schopni pít víno. Čeho by se moudrý napil? Moudří lidé by měli mít pohled stále upřený na Božskost, kdy uvidí pouze Brahman, s ohledem na vše a každého. Zalévejte sazenici tak dlouho, až se z ní stane velký strom. Poté, kdy se stane silný a plně vyvinutý, nebude pak vaši péči již dále potřebovat.                                                                                                                                                     Večer, 23. 11. 1934

 

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.