Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

II.3. - Znaky špatného poznání (z knihy Dásbódh)

25. 7. 2014 - Aleš

|| Šrí Rám ||
1. Nyní si prosím vyslechněte znaky chybného druhu poznání. Jsou to opravdu nedůstojné povahové rysy člověka. Já je zde vyjmenuji. Měli byste se jich poté zbavit.
2. Poslechněte si, jak se člověk s chybným poznáním chová. Sice se narodil jako člověk, ale svůj život promarnil. Poznáte ho podle znaků, které jsou zde uvedeny.
3. Tento člověk začne být otrávený ve chvíli, kdy si má vyslechnout výklad hlubokého a složitého tématu, neboť má ve své povaze mnoho zhýralosti.
4. Je velice vášnivý, chlípný, zlostný, pyšný, žárlivý, chtivý, pokrytecký, zlomyslný, trpí sebechválou, egoismem, zlobou, depresí a pochybností.
5. Trpí nadějí, touhou vlastnit, prahne po věcech, intrikaří, znepokojuje se, má pocit ega, je plný tužeb, emocí, nepřátelství, nevědomosti, ambic, žádostí po fyzickém potěšení, nespokojenosti a nedočkavosti.

6. Touží stále po něčem, má skrytá přání, kritizuje, pomlouvá, špatně se chová, řádí jak chuligán, je namyšlený a pyšný na své poznání, je umíněný, komplikovaný, přivádí pohromu, má agresivní styl chování a je plný zlého myšlení.
7. Má sklon soupeřit s druhými; trpí nadměrnou aktivitou a úzkostí, která setrvává v jeho mysli, je potrhlý, ukvapený, ukecaný, rád neustále obtěžuje a používá sprostá slova, libuje si v silných bolestech a černé magii. To jsou jeho zlé povahové rysy.
8. Tito zlí lidé jsou ohavní, mají zlé rysy a jsou tím pádem slabí a zkažení, trpí do jisté míry chudobou a lakomstvím.
9. Jsou leniví a nenasytní, mdlí a rádi do druhých kopou, jsou odměření a lstiví.
10. Tito lidé jsou hloupí a výbušní, trapní a užvanění, podvodní a popudliví.
11. Tito lidé jsou nevědomí a druhé neposlechnou. Nejsou znalí a přitom se nechtějí učit. Nic nedělají ani nestudují.
12. Tento člověk je nevědomý a nikomu nedůvěřuje. Trýzní druhé zatímco on sám má nedostatky. Tento člověk nedokáže uctívat a druhým jen závidí.
13. Je hříšný, odsuzuje druhé, je vždy plný starostí a nebezpečí. Je nešťastný a má velmi násilnou povahu.
14. Je podlézavý a rád střádá zlé úmysly. Je chorý a dopouští se špatných činů. Je netolerantní a bezbožný ve svém postoji a má hříšné touhy.
15. I když po tělesné stránce je velmi slabý, přesto oplývá sebechválou. Nenásleduje žádné morální standardy a vždy myslí chybně. Je nešťastný, ukecaný a upozorňuje přitom druhé, aby byli rozvážní.
16. Tento člověk je robustní v těle a nezvladatelný. Není k ničemu, ale chodí povýšeně. Je zbabělec, ale vypráví příběhy o udatnosti.
17. Je bezvýznamný, ale rád se vychloubá. Má připoutanosti a je nečestný. Nenávidí lidi a je zkažený.
18. Takový člověk nemá žádný stud, ale pýchu; je vždy ve finančních problémech; je to zlý člověk. Je pokrytecký a nezvládnutelný.
19. Je nečestný a plný zlozvyků. Říká samé lži, nikomu nepomůže, je sprostý a každého uráží.
20. Má velmi málo vloh, ale rád se pře. On sám má mnoho chyb, ale tyto chyby hledá u ostatních. Je plný předsudků a zraňuje druhé špatnými slovy.
21. Jeho řeč je většinou drsná, zraňující, lstivá, plná pochyb, nepříjemná, ostrá, necitelná, zlomyslná a nemilosrdná.
22. Jeho řeč poukazuje na nedostatky druhých či se týká pomluv, také mimo jiné nemorálních a zákeřných jakož i nepravdivých. Jeho řeč je hrozná. Uráží druhé a blábolí o nepodstatných věcech.
23. Je to člověk, který kuje zlomyslné intriky, jak podvést druhé. Je perverzní; je strůjcem konfliktů a jeho postoj je většinou nepoctivý. Je podrážděný, popudlivý. Vydělává peníze nečistým způsobem a z každého si dělá legraci.
24. Je jak vznětlivý, tak ukvapený. V jeho chování není žádná logika a snadno se dopouští hříšných činů. Je zdrojem pohrom pro druhé. Ovládají ho duchové a zlé síly z astrálních rovin a může trpět epileptickými záchvaty.
25. Možná jedná krutě se svou ženou, může ji i zabít, či spáchá sebevraždu, zabíjí krávy a Brahmíny, kteří jsou posvátní. Může zabít své rodiče – takto zkažený je tento člověk.
26. Má mnoho vad, fyzických a mentálních. Není hoden žádné dobré věci. V jeho řeči či činu není možné najít žádnou logiku. Zrazuje své přátele. Je to velmi nebezpečný a záludný společník. Není vděčný. Chodí do bordelů. Lidé tohoto typu jsou teroristy, a často se vychloubají svými zločiny. Jsou opravdu předurčeni k odchodu do pekla.
27. Jeho život je plný přebujelých podezření, hádek, tahanic, potyček a svárů. Nežije vůbec zbožně; nenásleduje žádnou tradici. Často pomlouvá druhé v jejich nepřítomnosti a má sklon k mnoha omamným látkám. Pokouší se každého tyranizovat.
28. Vždy dělá nějaké potíže, nemá žádný úspěch ve svém úsilí. Rád flirtuje a ve svém projevu působí male a zvráceně. Není pochyb o jeho směšné sebe-střednosti, která je mimo rámec normálnosti. Nemá žádný pocit hanby. Takového člověka lze snadno svést (zmanipulovat). Stane se pak velmi zákeřným.
29. Hloupost, zbabělost, hulvátství, pletení se do věcí, do kterých mu nic není, lstivost, vzbouření, krádeže, bludařství – to jsou jeho speciální neřesti. Každého se snaží napálit.
30. Tento člověk se špatným poznáním je ve svém chování velice troufalý, nestydatý, hloupý, divoký a nemravný. Mluví nesmysly, švindluje a je arogantním podvodníkem se zlomyslným myšlením; je zaslepený ženami.
31. Mezi jeho zlozvyky lze dále uvést zabíjení, krádeže věcí, přepadávání, loupení, loupežné násilnosti, vykrádání bytů, cizoložství, uvádění lidí do hypnózy, magie, klamání a napodobování.
32. Neváhá či necítí se být zahanben při provádění jakýchkoliv krutostí a surovostí a často se dostává do rvaček. Je troufalý, natvrdlý, bezohledný, prozrazuje tajemství druhým. Je vlezlý, oplzlý, směšný, hysterický a je plný neovladatelných tužeb.
33. Nikdy od těchto lidí nelze očekávat dobré vystupování. Jsou nenasytní. Kvůli hříchům přicházejí o zrak a jsou slepí, hendikepovaní, připraveni o ruce, o sluch. Jsou to astmatici, trpí silným kašlem, a mají podlomené zdraví. I přesto se nezačnou kát a ani se nevzdají svých hříchů.
34. Tito lidé jsou někdy vzdělaní, nicméně stejně jsou zlí, ale většinou jsou nevzdělaní nuzáci; nenacházejí u nikoho žádnou oporu, nemají dobrou rodinu ani opravdové přátele. Jsou to flákači, smolaři, žebráci. Jsou velmi slabí, podvyživení a neudržovaní.
35. Nemají žádnou sílu, ani žádné schopnosti; jejich tvář je také ošklivá. Nepřijdou do styku s vyššími myšlenkami, neboť nemají společnost nějakého světce či gurua. Takže jdou na nervy, jsou neslušní a někdy jsou také velmi chatrného zdraví.
36. Pochopitelně nemají ani žádné vlohy či talent; neznají dobré způsoby chování, nejsou sami schopni správně myslet ani správně jednat, a nejsou přátelští (ryzí). Jsou nerozumní, a každou chvilku o všem pochybují.
37. Oddanost, správná stanoviska, moudrost, připravenost vzdát se věcí, mír a laskavost nelze v jejich povaze nalézt. Nemají také žádnou užitečnou věc, a jsou malicherní.
38. Takový člověk nezná etiku, nemá smysl pro správný čas, kdy a co je třeba právě udělat a říkat. Nepodstoupí žádné správné studium či úsilí. Není srdečný při setkání s druhými, nezná přátelství, a je to vskutku nešťastný nevědomý člověk.
39. Tento člověk je plný zlých žádostí, je to balík plný zhýralostí a zlozvyků, a posluchači musí znát tyto druhy špatných či chybných druhů poznání.
40. Všechny tyto znaky zlého a špatného poznání jsou zde detailně uvedeny, takže nyní by se jich ti, co je mají, měli vzdát. Jistěže být arogantní, nerozumný a darebák je k ničemu!

Tímto končí, v druhé Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, třetí kapitola s názvem "Znaky špatného poznání".

Přeložil: Aleš Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.