Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

80. Nejposvátnější věcí na světě je vědomí – (Nirupany)

24. 7. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana7.jpg

Hledající (sádhaka) nemá žádnou formu. Ten, kdo se ztotožňuje s tělem, je aspirant (mumukšu). Nicméně přesvědčení ´já nejsem tělo´ zde musí být. Je nutné, aby bylo pevně ukotveno přesvědčení ´jsem jen a jen vědomí´. Toto je cíl každého aspiranta (mumukši): „Nemám tvar. Jsem v domě, ale nejsem domem.“ Říkáte ´já jsem´, ale můžete mi poskytnout nějakou informaci o vás, zatímco ponecháte stranou slovo ´já´? Je ten, kdo se nachází před slovy ´já jsem´, lidskou bytostí? Má formu? Toto poznání nemá žádné tělo. Otázka ´být žena nebo muž´ je vyloučena. Přesto má toto poznání chuť (vůni).

Nirupana 80

Čtvrtek, 14. prosince 1978

Primární koncept je pocit ´já jsem´. Je to vědomí. Držte se tohoto základního konceptu ´jsem naživu´. Vaše vnímání ´já jsem´ je Bohem. Nezapomeňte na to do konce života. Ono je totožné s májou (iluzí). Mája značí sílu Boha. Musíte nabýt přesvědčení, že nejste tělo; jste vědomí. Všechna jména Boha náleží tomuto vědomí.

Hledající (sádhaka) nemá žádnou formu. Ten, kdo se ztotožňuje s tělem, je aspirant (mumukšu). Nicméně přesvědčení ´já nejsem tělo´ zde musí být. Je nutné, aby bylo pevně ukotveno přesvědčení ´jsem jen a jen vědomí´. Toto je cíl každého aspiranta (mumukši): „Nemám tvar. Jsem v domě, ale nejsem domem.“ Říkáte ´já jsem´, ale můžete mi poskytnout nějakou informaci o vás, zatímco ponecháte stranou slovo ´já´? Je ten, kdo se nachází před slovy ´já jsem´, lidskou bytostí? Má formu? Toto poznání nemá žádné tělo. Otázka ´být žena nebo muž´ je vyloučena. Přesto má toto poznání chuť (vůni).

Vědomí je před vším. Je to vědomí, které si připomíná Gurua. Aspirant nemá formu, stejně jako žízeň nebo hlad nemají žádnou formu. Neřekl jsem vám už, že nejste tělo (dokonce před tím, než tělo umře)?

(V odpovědi na něčí otázku týkající se astrologie Maharadž řekl, že dopady předpovědi byly pravdivé, protože jsme ji pojali za pravdivou a tím jsme trpěli její následky. Jak by na nás mohl mít vliv pohyb planet, pokud bychom přijali sebe sama za ryzí bezforemné vědomí? Vesmír se svým planetárním systémem je uvnitř našeho vědomí.)

Ten, kdo nemá ani ponětí o uctívání či Bohu, je vskutku omezený. Ten, kdo po Něm pátrá, dychtí po osvobození. Následuje nějakou metodu a je hledajícím/aspirantem. Stane se siddhou, osvobozeným.

Když vidíte ve světě utrpení, cítíte bolest, protože se považujete za individualitu. Individualita je sužována pocitem ´já´ nebo ´moje´, avšak úplnost (celistvost) je prosta takového trápení. Jestliže meditujete způsobem ´já jsem celý svět spolu s jeho radostí i bolestí´, váš osobní pocit neštěstí odejde.

Vědomí spolu se třemi gunami (radžas, tamas, sattva) je ve všech zvířatech stejné. Je to náš pocit bytí. Nepatrný pocit ´jsem vzhůru (bdělý)´ je projevenou totožností máji. V jejím lůně jsou tři kvality (guny). Nikdo nechce smrt. To znamená, že vědomí ´já jsem´ chce pokračovat. Taková je síla máji. Vidět toto jemné vědomí značí vidět svět spolu s jeho nesčetnými bytostmi. Není tu nikdo, koho lze nazvat konatelem nebo tvůrcem či ničitelem. Pocit ´já jsem´ je nejvyšší oddaností.

Dokud dochází ke tření mezi pránou a potravinovým výtažkem, cítíte, že ´vy jste´. Jakmile prána odejde, skončí i pocit bytí. Tření mezi čirou sattvou (kvalitou vědění) a pránou je v těle nepřetržité. Toto vytváří poznání ´já jsem´. Jakmile se prána oddělí, pocit bytí zmizí. Dokud toto vše nepochopíte, nemůžete být zachráněni z drápů smrti.

Tamas a radžas jsou vtaženy do každodenní aktivity. Radžas je ten, kdo činí, a tamas je tím, kdo se prací pyšní. Kvalita sattva je divákem. Vědomí je vlastností výtažku potravinového těla. Jakmile prána opustí tělo, nebudete si pamatovat, že jste byli. Svět a pocit bdění se od sebe neliší. Následujte slova Gurua, abyste to pochopili. Vaše projevené vědomí se musí stát opět ne-projevené.

Držte se vědomí alespoň těsně před usnutím. Stejně tak po probuzení. Pár vteřin poté, co se probudíte, jste ryzím vědomím, a pak se ´probudí´ osoba. Tou nejposvátnější věcí na světě je vědomí. Aniž byste dělali cokoliv jiného, meditujte na vědomí. Cítíte, že jste tělo, ale jste nic než vědomí.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.