Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

79. Vše, co „nebylo“, se stane tím, co opět „není“ – (Nirupany)

17. 7. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgMilujete sami sebe. Děje se to spontánně. Vaše vědomí je ve své podstatě láskou. Na jedné straně toto vědomí chcete, toužíte po něm, ale na straně druhé ho nedokážete snést. Abyste ho učinili snesitelným, provádíte tolik mnoho věcí. Co pro sebe můžete vykonat poté, když realizujete svou pravou přirozenost? Je to Brahman, které vejde samo v existenci a stejně tak zmizí. Ono je vším. Vy máte za to, že jste konatel. Fakt, že víte, že ´vy jste´, je jablkem sváru. K tomu, abyste realizovali vědomí, musí být prána pročištěna pomocí uctívání a opakování mantry. Po pročištění realizujeme sebe sama. Pak už zde nebude touha po své oddělené identitě ´sebe sama´. Všechny činnosti se dějí spontánně. Tím největším ze všech věcí, ať už viditelných či neviditelných, je vědomí.

Nirupana 79

Neděle, 10. prosince 1978

Naší největší touhou je náš vlastní pocit bytí. Je to vědomí vytvořené prostřednictvím pěti elementů a samo o sobě je falešné. Jakmile pochopíte, že všechno je neskutečné, pak vše, co děláte, bude neskutečné. Je tomu tak proto, že nemáte žádnou existenci vlastním přičiněním. Fakt, že vše je prázdnota, také závisí na ´vás´. Kdo bez vás řekne, že to je prázdnota? Můžete dělat, cokoliv chcete, je to však falešné.

Tento druh promluvy si můžete vyslechnout jedině zde. Ostatní duchovní učitelé vás nechají vtáhnout do určitého typu rituálu.

Mnoho významných lidí bylo ve své době slavnými. Existují pořád? Lze je spatřit v dnešní době? Vše, co bylo vytvořeno, je falešné. Vše, co ´nebylo´, se stane tím, co opět ´není´. Toto poznání není užitečné pro ty, kteří chtějí žít tím způsobem, že pro sebe touží stále něco získávat. Toto poznání je pro ty, kdo chtějí realizovat svou pravou přirozenost. Víte, že ´vy jste´, a v důsledku toho máte potřeby a touhy. Proto toužíte po ženě/muži, dětech a mnoha dalších věcech. Čiré vědomí je prázdné a není snadné čelit mu tváří v tvář. Aby lidé unikli z této prázdnoty, plní svůj život věcmi, jen aby se sami zabavili. Zanecháte-li všech tužeb, vášní a strachů, spatříte sebe sama jasně. Pak se pokloníte.

Milujete sami sebe. Děje se to spontánně. Vaše vědomí je ve své podstatě láskou. Na jedné straně toto vědomí chcete, toužíte po něm, ale na straně druhé ho nedokážete snést. Abyste ho učinili snesitelným, provádíte tolik mnoho věcí. Co pro sebe můžete vykonat poté, když realizujete svou pravou přirozenost? Je to Brahman, které vejde samo v existenci a stejně tak zmizí. Ono je vším. Vy máte za to, že jste konatel. Fakt, že víte, že ´vy jste´, je jablkem sváru. K tomu, abyste realizovali vědomí, musí být prána pročištěna pomocí uctívání a opakování mantry. Po pročištění realizujeme sebe sama. Pak už zde nebude touha po své oddělené identitě ´sebe sama´. Všechny činnosti se dějí spontánně. Tím největším ze všech věcí, ať už viditelných či neviditelných, je vědomí.

Není tím nejdůležitějším pro vše, co se děje ve světě, pocit, že bych zde měl být? Svět tu bude jedině tehdy, kdy zde bude moje přítomnost. Vaším prvotním pudem je chránit své vědomí. V tomto vědomí je obsažen celý vesmír. Zdroj vědomí leží v pěti elementech. Vaše potřeba Boha je kvůli ochraně poznání ´já jsem´. Smrt není ničím jiným než ukončením tohoto vědění. Ve skutečnosti tu není žádná smrt, ani narození. Vědění se stane ne-věděním, a to je vše.

Hledáte pomocí otázky ´kdo jsem já? ´, ale není-li zde tazatel, který by kladl dotazy, kdo bude zkoumat koho? Na úrovni Absolutna je takováto otázka nesmyslná. Je dostačující denně si připomínat to, že evidencí (důkazem) Paramátman je vaše vědomí. Je to původní láska, původní oddanost. Milujte jej a budete oproštěni od pocitu (zkušenosti) štěstí a neštěstí. Vy jste se ztotožnili s formou; nicméně vaše vědomí je bezforemné.

Neexistuje jiná takováto připoutanost, jakou je sebe-láska. Je to základní mája (iluze). Kvůli ní začal existovat svět. Když je ´jáství´ zapomenuto, svět zmizí, nikdo neumírá. Říká se, že po smrti odcházejí cnostní lidé do nebe. Kam potom jdou oslové nebo krysy? Po rozpadu našeho těla jdou všechny bytosti na stejné ´místo´.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.