Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

118. Satgurua není možné pochopit, přesto vás obdaří pokladem Své pravé a věčné přirozenosti – (Nirupany)

10. 7. 2014 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgMá se za to, že Guru Purnima je dnem dosažení dokonalosti naší pravé přirozenosti. Po Seberealizaci pokračují činnosti spjaté s oddaností nepřímo. Sadgurua není možno pochopit prostřednictvím vědomí; Sadgurua nelze poznat. S opravdovou vírou se oddaný drží slov Gurua a vědomí se (poté) osvobodí. Vědomí není schopno popsat Sadgurua. Sadguru je věčný, dokonalý, oproštěn od touhy. Měli byste na Něj kontemplovat.

Nirupana 118

 Guru Purnima, pondělí, 9. července 1979

Má se za to, že Guru Purnima je dnem dosažení dokonalosti naší pravé přirozenosti. Po Seberealizaci pokračují činnosti spjaté s oddaností nepřímo. Sadgurua není možno pochopit prostřednictvím vědomí; Sadgurua nelze poznat. S opravdovou vírou se oddaný drží slov Gurua a vědomí se (poté) osvobodí. Vědomí není schopno popsat Sadgurua. Sadguru je věčný, dokonalý, oproštěn od touhy. Měli byste na Něj kontemplovat.

Čemu zůstáváte věrni, zatímco jednáte v tomto světě? Není tím snad vaše vědomí? A přesto, toto vědomí není věčné. To, co je pochopeno vaší myslí, je nespolehlivé. Sadgurua není možné vámi pochopit, přesto vás obdaří pokladem Své pravé a věčné přirozenosti, takové, jaká je. Ten, kdo je mimo popis a kvalitu, je Sadguru. Ale ti ostatní, kteří pouze mluví, nejsou přirozeností Sadgurua. Rozpoznejte to, co je nepravdivé. V této nepravdě svou pravou přirozenost nepoznáte. Pokračujte v meditaci. Abyste pochopili, jaké je toto vědomí, které medituje, a jak se stalo zářné, musíte se držet Guruovych slov. Představa smrti bude zničena jedině prostřednictvím nirvikalpa samádhí (zbaveného jakýchkoliv mentálních konceptů). Nelze tak učinit skrze koncepty. Buďte loajální k vaší víře v sebe sama. Neměla by zde být přítomna žádná úzkost typu ´co se mi stane?´. Celý svět vzešel spontánně. Jděte ke Zdroji, z něhož svět vyvstal. K pochopení této praxe je oddanost ke Guruovi (bez jakékoliv duality) nutností.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.