Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.10. - Jedinečnost lidského těla (z knihy Dásbódh)

4. 7. 2014 - Gabriela

1. Požehnané je lidské tělo! Prosím, pohleďte, jak nádherné je. Jakékoliv úsilí vynaložené tímto tělem, je zdařilé.

2. Pomocí lidského těla se někteří obrátili k uctívání, zatímco jiní se uchýlili do jeskyní v horách, protože se cítili k ničemu nepřipoutáni.

3. Někteří podstupují svaté poutě, jiní se modlí a vykonávají rituály. Další oddaní si neustále připomínají jméno boží.

4. Někteří začali s pokáním, někteří významní lidé studovali jógu, zatímco jiní se intenzivním studiem stali odborníky ve Védách a vědních disciplínách.

5. Někteří začali vehementně mučit svá těla, zatímco jiní realizovali Boha svou hlubokou oddaností.

6. Někteří velmi zkušení a oddaní se stali velice slavnými, zatímco jiní měli okultní síly a byli schopni levitovat ve vzduchu.
7. Někteří prostoupeni světlem se stali osvícenými, zatímco jiní splynuli s vodou a další se stali neviditelnými jako vzduch.
8. Někteří přijímají různé formy, jiní se z ničeho nic rozplynou, zatímco další místo sezení na jednom místě, potulují se po celé zemi i oceánech.
9. Někteří hladce vítězí nad děsivými stvůrami, jiní přimějí nehybné k pohybu, zatímco další svou duchovní silou přivedou smrt k životu.
10. Někteří zastíní oslnivé světlo, jiní donutí vodu náhle vyschnout, zatímco další umožní dýchat všem ostatním.
11. Mnoho odhodlaných hledajících následujících cestu sebetrýznění uspělo a získalo mnoho božských sil. Takových mistrů zde byly tisíce.
12. Jsou zde různé druhy mistrů, někteří kontrolují mysl, jiní v řeči nikdy nechybují. Jsou zde i ti, co jsou pyšní na podružné síly, zatímco další mají síly kompletní. Tito se stali slavnými.
13. Ti, kteří kráčeli po královské cestě devíti druhů uctívání, byli osvobozeni štěstím nebeského světa. Někteří jogíni dosáhli nebes Brahmy tajnou stezkou jógy.
14. Někteří odešli do Vaikunthy, nebe Višnua, jiní se usídlili v Satjalóce, což je svět Brahmy. Někteří odešli na Kailáš, do světa Pána Šivy, kde se s ním sjednotili.
15. Někteří stali se Králem bohů Indrou a žili v jeho světě, jiní odešli do světa předků, někteří vystoupali vysoko do nebes plných hvězd, zatímco jiní splynuli s božským oceánem mléka.
16. Někteří dle svého přání usilovali a dosáhli čtyř druhů osvobození viz a) jsou na stejném stupni s bohem, b) jsou blízko boha, c) jeví se podobně jako bůh, d) jsou s bohem sjednoceni.
17. Takže pomocí lidského těla mnoho světců a mistrů realizovalo sebe sama a dosáhlo Brahman. Co více může být řečeno při chvále tohoto lidského těla?
18. Pomocí lidského těla je mnoho lidí osvobozeno po následování různých cest, a to zejména cesty rozlišování.
19. Pomocí lidského těla mnozí dosáhli vysokých duchovních stavů, vzdali se svého ega a zůstali blažení a šťastní.
20. Takže není žádných pochyb o tom, že díky lidskému tělu, všichni výše jmenovaní pozvedli sami sebe.
21. Všeobecně se ví a každý o tom hovoří, že není možné dojít osvobození ve zvířecím těle a pouze po zrození v podobě lidské bytosti je možné dosáhnout vyšších světů.
22. Jedině v lidském těle najdete světce, duchovní učitele, hledající, mnichy, mistry, zbožné lidi, lidi mírné, oddané, adepty, realizované duše, askety bez žádostí, jogíny a ty, kteří vykonávají pokání.
23. Stejně tak je to právě lidské tělo, ve kterém přebývají filozofové, studenti jógy, svobodní jedinci, následovníci nudistického kultu, ti, kteří vše opustili, a také učenci šesti systémů filozofie i opravdoví hledající.
24. Z tohoto důvodu je tato lidská forma lepší a dokonalejší než ostatní těla. Pouze v lidském těle je možné vyhnout se utrpení po smrti.
25. Lidské tělo má svou vlastní vůli a není zcela ovládáno instinkty, ale jedinec by měl na základě této příležitosti vykonávat dobro, a to tak, že slouží ostatním a zaslouží si pověst a věhlas v budoucnu.
26. Pokud je koňům, býkům, krávám, buvolům a mnoha dalším zvířatům, stejně tak jako ženám a služebným dovoleno chodit bez doprovodu, hrozí jim nebezpečí, že je někdo zajme nebo zabije.
27. Lidské tělo takové není. Jedinec může být k tělu připoután či nikoliv, není však možné přinutit ho násilím.
28. Pokud je tělo chromé, je nepotřebné, nebo pokud je bez rukou, nedokáže pomáhat ostatním.
29. Pokud je tělo slepé, tak je naprosto zbytečné; jestli je člověk hluchý, není schopen naslouchat učení.
30. Jestliže je někdo němý, nedokáže klást otázky, a pokud je někdo nemocen, je neužitečný pro ostatní.
31. Pokud je člověk bláznem nebo má epilepsii či je posedlý duchem, tak by měl být považován za zcela nepotřebného.
32. Pokud zde však nejsou žádné takovéto defekty a lidské tělo je zdravé a způsobilé, pak by měl člověk urychleně následovat cestu za duchovním poznáním (osvícením).
33. Pokud je jedinec obdařen zdravým tělem a opomene nastoupit na duchovní stezku, pak ho lze nazvat hlupákem lapeným v síti nevědomosti.
34. Nyní pohleďme na pošetilé smýšlení, kdy máme za to, že dům, jenž člověk postavil, je jeho vlastní. Člověk neví, že jeho dům patří ještě mnoha dalším.
35. Myši poví, že je to jejich dům. Ještěrky řeknou, že je dům jejich. Poté si na dům dělají nároky mouchy.
36. Pavouci vyhlašují dům za svůj, černí mravenci a malí mravenci považují dům také za svůj.
37. Dům si nárokují škorpióni, hadi a švábi.
38. Brouci a cvrčkové stejně jako červi způsobující díry ve dřevě nazývají dům svým.
39. Za svůj domov považují dům i kočky, psy a lemurové.
40. Můry, bílí mravenci a blechy také s jistotou tvrdí, že dům obývají oni.
41. Štěnice, moskyti a muchničky považují dům za svůj.
42. Podobně jako malí skákající a zpívající živočichové, střečkové, hmyz, který hostuje na obilí, nazývají dům svým.
43. Kolik vám jich mám ještě vypočítat? Mnoho druhů hmyzu bere dům za svůj.
44. Zvířata jej považují za své útočiště, pro služebné je domovem, a ti, kteří v něm neustále přebývají, jej nazývají svým bydlištěm.
45. Hosté na dům hledí jako na místo odpočinku, přátelé se zde cítí dobře a říkají: "je to jakoby to byl náš dům" a sousedé jej též považují za svůj domov.
46. Zloději a vlivní politici jej nazývají svým domovem. Oheň také říká: "Je to můj domov a já ho spálím."
47. Všichni jej považují za svůj domov. Využívají ho. Ten, kdo jej postavil, jej také nazývá svým. Nakonec se dům stane přítěží! Tak jej opustí a odejde.
48. Postupně se skoro všechny domy a stavby zhroutí, rozpadnou. Vesničané opustí vesnici a pak žije v těchto ruinách jen zvěř.
49. Poté vlastní toto místo hmyz, mravenci, bílí mravenci a myši. Ubozí hloupí lidé opustí své domy.
50. Takový je osud domů! Vše je dočasné, vše je iluzí, setrvávající zde na dva dny (krátkou dobu). Člověk by se měl na to dívat pouze jako na dočasné možné působiště.
51. Pohleďte na svá těla! Ta také nejsou jen vaším vlastnictvím. Slouží také malým škůdcům. Vaše vlasy napadly vši.
52. Hmyz požírá kořínky vlasů, tělo infikují nádory a boule. Ve střevech přebývají červi.
53. Zuby se kazí a vypadávají, oči a zrak jsou poškozené, uši hnisají, až vůbec neslyšíte a tělo prolézají střečkové.
54. Roztoči ho obírají o krev, vši proděraví kůži a tělo, moskyti tělo pokoušou a uletí, ani nevíte kdy!
55. Tělu způsobuje utrpení hmyz, mouchy, stonožky, hadi svými kousanci a také různé druhy brouků.
56. Dokonce i v dětství, vás může náhle napadnout tygr, nebo na tělo vší silou zaútočí vlk.
57. Stejně tak myši a kočky způsobují bolest, psi tělo pokoušou, dokonce i koně tělu ublíží, medvědi a opice si s tímto tělem tak krutě pohrávají, až ho usmrtí.
58. Velbloudi tělo pohryžou a hází s ním nahoru, sloni ho pošlapou, býci jej svými rohy rozsekají na kousky.
59. Zloději přijdou a páchají na těle ohavnosti, duchové se jej zhostí a zničí. Takový je obšírně vysvětlený osud těla.
60. Toto tělo patří mnohým, ale pošetilci si ho přivlastňují. Avšak tělo je kořistí mnoha zvířat, jak bude vysvětleno v další kapitole, nazvané " Tři druhy mučení".
61. Pokud je toto tělo využito k hledání Pravdy, k duchovní stezce, pak jedině tehdy bude užitečné, jinak je zničené různými neštěstími vedoucími ke smrti.
62. Takže tito hlupáci zcela ovládnutí světským životem, nemohou poznat štěstí plynoucí z pochopení Skutečnosti! Vlastnosti takovýchto bláznů jsou popsány v následující kapitole.


Tímto končí, v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, desátá kapitola s názvem "Jedinečnost lidského těla".

Přeložila: Gabriela Adámková

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.