Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. Příběh o bitvě mezi Rámou a Ravanou (z knihy Vše je iluze)

16. 7. 2014 - Aleš

RamaKrál Ráma je v hinduistickém eposu Rámájaně označení pro Já (Átman). Jméno démonického krále Ravany z příběhu je označením pro desatero úst, které symbolizují deset smyslových orgánů (5 orgánů poznání: ruce, uši, nos, jazyk a pokožku; a 5 funkčních orgánů: ruce, nohy, ústa, pohlavní orgány a konečník). Všechny objekty ve světě jsou démony. Každý z objektů (démonů) se pokouší přemoci Já, Rámu. Mysl je opice, Hanuman. Správné myšlenky jsou armádou patřící Rámovi. Klid neboli Síta je jeho oddaná žena. Ravana jí unesl a držel násilím v zajetí. Jakmile poznání smyslových objektů zmizí, armáda Ravany zahyne, a vy pak získáte mír neboli Sítu. Smyslové orgány vytvořily armádu démona Ravany, který měl v plánu vést válku proti Rámovi a s plnou silou své armády Ho chtěl porazit. Bratr Rámy, Lakšman, je velitel Rámovy armády. „Lakš“ značí pozornost a „mana“ znamená mysl. Meditace by měla být prováděna s plnou pozorností mysli. Epos Rámájana byl napsán proto, aby sdělil duchovní poznání. V království Rámy není ani zlost, ani žádostivost, ale klid a štěstí. Já je Rámovo království. Po správném pochopení se všichni stávají Rámou. Zvítězí-li Ráma, Bohové ho zasypou květinami, a pokud zvítězí Ravana, pak začnou tančit všichni démoni. Objekty ve světě jsou démoni, a stav mysli bez jediného objektu (v mysli) je .............

Král Ráma je v hinduistickém eposu Rámájaně označení pro Já (Átman). Jméno démonického krále Ravany z příběhu je označením pro desatero úst, které symbolizují deset smyslových orgánů (5 orgánů poznání: ruce, uši, nos, jazyk a pokožku; a 5 funkčních orgánů: ruce, nohy, ústa, pohlavní orgány a konečník). Všechny objekty ve světě jsou démony. Každý z objektů (démonů) se pokouší přemoci Já, Rámu. Mysl je opice, Hanuman. Správné myšlenky jsou armádou patřící Rámovi. Klid neboli Síta je jeho oddaná žena. Ravana jí unesl a držel násilím v zajetí. Jakmile poznání smyslových objektů zmizí, armáda Ravany zahyne, a vy pak získáte mír neboli Sítu. Smyslové orgány vytvořily armádu démona Ravany, který měl v plánu vést válku proti Rámovi a s plnou silou své armády Ho chtěl porazit.

Bratr Rámy, Lakšman, je velitel Rámovy armády. „Lakš“ značí pozornost a „mana“ znamená mysl. Meditace by měla být prováděna s plnou pozorností mysli. Lakšman je tchán Indradžita (ega) a ve svém posledním zrození byl „Lakšman“ pomocníkem Ravany. Indradžit (ego) si u Ravany získal velkou přízeň a svůj konec (smrt) našel pouze až v rukách svých příbuzných. Jiným způsobem tedy ego nezemřelo. Indradžit je pocit „já“, tedy ego. Když vaše mysl touží získat „duchovní poznání Brahman“, pak ego, tedy Indradžit, zemře. Tudíž jakmile je pozornost mysli obrácena k Brahman, ego zemře, a naopak, zaměříte-li pozornost mysli na smyslové objekty, stáváte se služebníkem smyslů, čili sluhou Ravany.

Ravana byl nesmrtelný. Šiva ho obdařil schopností umřít, jen pokud si to bude přát. Jakmile byla celá jeho armáda zničena, pomyslel si: „Jaký to má smysl zde dál věznit Sítu? Když umřu rukama Rámy, budu osvobozený. Neuvěznil jsem Sítu, abych zachránil svůj život, ale držel jsem ji v zajetí za účelem získání osvobození. Neukončím vládu svého království tím, že se vzdám Rámovi, musím sám umřít.“

Ravana pohlédl na Rámu a řekl si: „Zamířím na tebe provokativně šípem, abych tě vydráždil.“ Namířil tedy na Rámu šíp, a jakmile to udělal, zemřel. Zde je vysvětlení: pýcha je Ravana, která zhyne pouze na základě své vlastní vůle. To je individualita, džíva. Po vyslechnutí si principů Védánty (ne-dvojného duchovního učení) je individualita připravena zemřít. Skutečná přirozenost Já je překryta pocitem „já jsem“, což je velice jemná pýcha. Tato pýcha je jako Rahu, který vše zastínil (ve védské astrologii Rahu zatemnil Slunce, které v tomto případě symbolizuje Já). Když pýcha říká: „Já jsem Brahman“, tak vše, za co se pokládá a na co odkazuje, je tělo, které má určité jméno, a tento proces se nazývá zatemnění „pravého Já“. Zatímco je individualita pojmenovaným tělem, které je narozené, myslí si, že je to ona (džíva), jež je narozená (ve skutečnosti však je nezrozená). Pokud byste byli opravdu jen svým tělem, pak byste ve chvíli, kdy tělo zemře, umřeli též s ním. Jenže vy jste znalec těla, nejste tělo. Tělo umírá, vy (pravé Já) ne.

Lakšman ničí armádu Ravany pomocí Hanumanovy armády. Mysl prostřednictvím správného myšlení (rozjímání) dochází k pochopení, že to, co se jeví jako skutečné, skutečné opravdu není. Lakšman (správně zaměřená pozornost mysli) to pochopil, a armáda Ravany tím byla zničena. Slovo Satja-naš značí zničení. Významem tohoto slova je to, že to neexistuje, třebaže se to jeví být skutečné. Správné myšlenky jsou jako opice, tedy Hanumanovy opice tvořící armádu „správných myšlenek“, jimiž Hanuman zničil armádu (smyslů) Ravany.

Jakmile zemře Ravana, království Rámy se stává možné. Klid, zosobněný Sítou, přichází domů. Měli byste bojovat, třímajíc meč moudrosti (duchovní poučení) a měli byste opakovaně meditovat (opakovat jméno Rámy). Všichni Bozi utekli ze strachu, který měli z Ravany, a on tímto nabýval na síle a těšil se velké moci. Epos Rámájana byl napsán proto, aby sdělil duchovní poznání. V království Rámy není ani zlost, ani žádostivost, ale klid a štěstí. Já je Rámovo království. Po správném pochopení se všichni stávají Rámou. Zvítězí-li Ráma, Bohové ho zasypou květinami, a pokud zvítězí Ravana, pak začnou tančit všichni démoni. Objekty ve světě jsou démoni, a stav mysli bez jediného objektu (v mysli) je Já, jenž je Bůh neboli Átmaram.

Večer, 22. 11. 1934

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.