Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.9. - Chvála duchovní cesty (z knihy Dásbódh)

27. 6. 2014 - Martin

|| Šrí Rám ||

1. Toto je chvála té duchovní cesty, která dává hledajícím konečné blaho, a která je ze všech cest k dosažení osvobození nejúčinnější.

2. Ve skutečnosti je velmi snadná, ale lidé si myslí, že je obtížná, protože jim uniklo, jak důležité je být ve společnosti světců.

3. Ostatní cesty slibují dosažení výsledků někdy v budoucnu, ale tohle je skutečná realizace Nejvyššího Brahman, ve které je zakoušeno to, co je esencí Véd.

4. Toto Absolutní Brahman je všude, ale spatřit z něj nelze ani kousek. Absolutno se neangažuje v ničem konkrétním, a proto ho na žádném místě prostoru nemůžete uvidět.

5. Tato tajná stezka vede přes takové výšiny, které znají jen ti nejzdatnější jogíni, zatímco ostatním je její smysl skryt.

 1. Brahman je samotnou esencí esence. Je to něco celistvého, trvalého a neomezeného, co žádní lupiči, i kdyby se snažili sebevíc, nemohou ukrást.
 2. Brahman nemá strach z krále ani z ohně, nemluvě o strachu ze zvířat.
 3. Nejvyšším Brahman nelze pohnout, ani nemůže být přemístěno. Je tam, kde je a nikam nikdy neodchází.
 4. Takže toto je naše dědictví, které se nijak nemění a ani po dlouhé době ho nepřibývá ani neubývá.
 5. Je neunavitelné a je nepřehlédnutelné, ale bez pomoci duchovního průvodce je nelze spatřit.
 6. V dávných dobách bylo mnoho velkých jogínů, kteří dosáhli konečného stavu blaženosti, který je velice tajný, a tudíž se mu říká duchovní život.
 7. Ti, kteří podnikli duchovní zkoumání, našli jeho smysl, kdežto pro ostatní zůstal nedosažitelným dokonce i po mnoho životů, přestože je velice blízko.
 8. Zváštností této duchovní cesty je to, že když jí dosáhnete, přestanou mít pro vás pojmy narození a smrt význam a stav konečného osvobození máte na dosah ruky.
 9. Výsledkem úsilí na této cestě je to, že iluze se díky vnitřnímu rozlišování rozplyne, s pomocí meditace
 10. Nejvyšší Brahman se potom jeví jako nekonečná existence, ve které je potopen celý vesmír! Pět elementů je potom iluze, kterou lze naprosto ignorovat.
 11. Obyčejný světský život se pak zdá jako úplně falešný. Iluze se jeví jako báchorka a člověk je schopen vnitřním zrakem vnímat čiré Átman.
 12. Když je stav Nejvyššího Brahman dobře stabilizovaný, nemohou už vyvstat žádné pochyby a starý hadr viditelného světa je shnilý a mrtvý.
 13. Takový je duchovní život. Kdo se opravdu snaží, ten uspěje. Tak kolikrát vám mám opakovat, že je to ta nejefektivnější duchovní cesta?
 14. Díky této nejvyšší cestě si mohou bozi jako Brahma a další odpočinout a jogíni se sjednocují v Nejvyšším Brahman.
 15. Tato cesta poskytuje odpočinek všem mistrům, světcům a duchovně vyspělým jedincům a obyčejným nevědomým lidem dává díky společnosti světců zbožnost.
 16. Duchovní cesta je naplněním našeho života, osvobozuje tento světský život dává zbožným lidem nebeskou blaženost.
 17. Duchovní cesta je pro hledající poslední nadějí a oporou pro ty, kteří usilují o osvobození. Odhaluje druhý břeh oceánu světského života.
 18. Člověk, který je na duchovní cestě, je skutečným králem, kdežto ten, kdo po ní nejde, je pouhým žebrákem. Co je v životě většího, než tato cesta?
 19. Nastoupit na tuto duchovní cestu je možné až po mnoha životech naplněných záslužnými činy. Teprve pak se dostane Paramatman do sféry zkušenosti.
 20. Jen ten, kdo takto rozpoznal Paramatman, skutečně naplnil svůj život. Všichni ostatní se narodili jen proto, aby zničili své dědictví.
 21. Ale nemá cenu to dál popisovat. Člověk by se neměl vůbec starat o blázny, kteří tvrdě pracují a jsou plně oddáni světskému životu, aniž by se snažili o dosažení Boha.
 22. Takže moudrý člověk by měl nastoupit na tuto duchovní cestu a udělat svůj život smysluplným. Svou oddaností k Harimu by měl osvobodit své předky ve vyšších světech.

Tímto končí, v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, devátá kapitola s názvem "Chvála duchovní cesty".

Přeložil: Martin Vinkler

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.