Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

78. Připomínáte-li si, že jste vědomí, Guru je s vámi – (Nirupany)

3. 7. 2014 - Gabriela

nisargadatta_bidi.jpg

Opakování mantry očišťuje pránu. Prána očišťuje mysl. Když se vědomí zcela pročistí, díky čiré mysli odhalí sebe samo. Taková bytost se nazývá Džňánin. Vědomí, pocit ´já jsem´, je Guru. Neztotožňujte jej s tělem. Vědomí je schopno vidět prostor, ale prostor nedokáže spatřit vědomí, jelikož přichází později.Ten, kdo koná, je prána. Když je prána v těle, je tu kvalita vědění. Jakmile je mimo něj, stává se universální. Po vyslechnutí si těchto slov pochopíte, že smrt je falešný koncept. Pěti-elementární tělo je vytvořeno z primární iluze, ale my nejsme tělem. Seďte nějaký čas v tichosti a pochopte znalce. Mantra je udělena za tím účelem, aby utišila mysl.

Nirupana 78

Čtvrtek, 7. prosince 1978

Bůh je čiré vědomí, které přebývá v těle. Když tělo umře, prána ho opustí. Nicméně Átman nikam neodchází. Přechází prostor z jedné místnosti do druhé? Ne, protože vše je obsaženo v něm. Jakmile se spojí prána s vědomím, jsou pociťovány radost a bolest. Když se prána od vědomí oddělí, není tu již více zkušenost radosti a bolesti. Tělo je vytvořeno z potravy. Jste vy ve své podstatě potravou?

Připomínáte-li si, že jste vědomí, Guru je s vámi. Věřit tomu, že jste lidská bytost, je hřích. Nemáte žádný počátek. Bůh přichází později. Bůh má Svůj původ v primární iluzi (máji). Tento zdroj nemá žádnou příčinu. Bůh – projev – je vytvořen z Absolutna – neprojevu. Vaše touha udržovat toto vědomí je původní/kořenná iluze.

Není-li zde tělo, není tu slovo (řeč). Pokud tu není slovo (řeč), není zde ujištění, zda ´jsem´, či nikoli. Existuje následující verš: „Všemu předchází semeno, pocit ´já jsem´.“ Pravým náboženstvím je žít jakožto Já. Můžete dělat to, co máte rádi, ale nikdy neztotožňujte své vědomí s tělem. Vědomí je Sadguru. Pamatujte si, že bdělý stav, jenž ráno přichází, je čirý zrak Boha. Udržujte si to v paměti, zatímco vykonáváte své běžné povinnosti. Svatá chodidla Gurua jsou pohybem Gurua. To je vaše pravá přirozenost.

V jádru věcí je kvalita; např. sladkost nebo hořkost. Vaší zkušeností semenného vědomí je váš pocit bytí. Esencí těla je pocit ´já jsem´. Tělo je potravou pro vaše vědomí. Váš osud je výsledkem dojmů, které jsou ve vás otištěny. To vše jsou koncepty. Átman je čiré, je však svázáno koncepty. Vědomí je připoutáno ke svým kvalitám. To je důsledek iluze (máji). Je to láska být. Označení guna-mája je uděleno čirému Já v těle, ryzímu vědomí v těle. Je totožná (guna-mája) s Bohem. Je primární iluzí, skrze niž víme, že ´my jsme´. Je kvalitou sattva. Kvůli kořenné (primární) máji chcete, aby váš pocit bytí pokračoval. Ona je sebe-láskou/láskou Já.

Paramátman, naše pravá přirozenost, nemá žádné takovéto kvality. Mája je jméno, které je uděleno projevu vědomí. Paramátman je před těmito kvalitami; Ono je mimo čas, mimo pocit existence či pocit nepřítomnosti existence. Čiré vědomí se nazývá Bohem. Po Seberealizaci je totéž nazýváno jako iluze (mája).

Neexistuje žádný rozdíl mezi tím, kdo mluví, a tím, kdo naslouchá. V obou funguje stejné vědomí. Jakmile se vědomí pročistí, odhalí sebe samo.

Opakování mantry očišťuje pránu. Prána očišťuje mysl. Když se vědomí zcela pročistí, díky čiré mysli odhalí sebe samo. Taková bytost se nazývá Džňánin. Vědomí, pocit ´já jsem´, je Guru. Neztotožňujte jej s tělem. Vědomí je schopno vidět prostor, ale prostor nedokáže spatřit vědomí, jelikož přichází později.

Ten, kdo koná, je prána. Když je prána v těle, je tu kvalita vědění. Jakmile je mimo něj, stává se universální. Po vyslechnutí si těchto slov pochopíte, že smrt je falešný koncept. Pěti-elementární tělo je vytvořeno z primární iluze, ale my nejsme tělem. Seďte nějaký čas v tichosti a pochopte znalce. Mantra je udělena za tím účelem, aby utišila mysl.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.