Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. Nezúčastněné pozorování (z knihy Já Jsem To)

23. 6. 2014 - Martin

Tazatel: Jsem plný tužeb a chci je naplnit. Jak mám získat to, co chci?
Maharádž: Zasloužíte si to, po čem toužíte? Ať tak, či onak, na vypl­nění svých tužeb musíte pracovat. Vložte do toho energii a čekejte na výsledky.
T: Kde mám na to vzít energii?
M: Energií je samotná touha.
T: Tak proč se nevyplní každá touha?
M: Možná nebyla dost silná a trvalá.
T: Ano, to je můj problém. Něco chci, ale když se do toho mám dát, tak jsem líný.
M: Není-li vaše touha čistá a silná, nemůže se naplnit. Jsou-li navíc vaše touhy osobní, pro váš vlastní požitek, je energie, kterou do nich vkládáte, nutně omezená. Nemůže jí být víc, než kolik jí máte.
T: Přesto ale obyčejní lidé často dosahují toho, po čem touží.
M: Ale až po silném a dlouhodobém toužení. A i pak jsou jejich úspěchy omezené.
T: A co nesobecké touhy?

M: Toužíte-li po obecném blahu, celý svět touží s vámi. Budou-li touhy po prospěchu lidstva vašimi vlastními a budete-li pro ně pracovat, ne­můžete se minout cílem.

T: Humanismus je boží práce, ne moje. Já se starám o sebe. Nemám snad nárok na to, aby se mé oprávněné touhy splnily? Mé touhy nikomu neublíží, jsou oprávněné a správné, tak proč se nevyplňují?

M: Touhy jsou správné či špatné podle okolností, to záleží na tom, jak se na ně díváte. Jejich rozlišování na dobré a špatné platí jen pro jedince.

T: Co je vodítkem pro toto rozlišování? Jak mám poznat, které z mých tužeb jsou dobré a které špatné?

M: Ve vašem případě jsou touhy vedoucí k utrpení špatné a touhy ve­doucí ke štěstí dobré. Ale nesmíte zapomínat na ostatní. Jejich utrpení a štěstí má rovněž svoji váhu.
T: Výsledky leží v budoucnosti. Jak mohu vědět, jaké budou?

M: Použijte svou mysl. Vzpomínejte. Pozorujte. Nejste jiný než ostatní. Většina zkušeností druhých platí také pro vás. Jasně a hluboce přemýšlejte a pronikněte do celkové struktury svých tužeb a jejich důsledků. Jsou to nejdůležitější součásti vašeho mentálního a emocionálního vybavení a silně ovlivňují vaše jednání. Pamatujte si, že se nemůžete vzdát toho, co neznáte. Abyste mohl překročit své Já, musíte je nejprve poznat.

T: Co to znamená poznat sebe sama? Poznám-li sám sebe, co vlastně přesně poznám?

M: Poznáte všechno, co nejste.

T: Nepoznám tedy to, co jsem?

M: To, co jste, prostě už jste. Znáte-li to, co nejste, jste od toho osvo­bozen a zůstáváte ve svém vlastním přirozeném stavu. To vše se děje spontánně a bez úsilí.

T: A co objevím?

M: Objevíte to, že není co objevovat. Jste to, co jste – a to je vše.

T: Ale co tedy nakonec jsem?

M: Jste konečným popřením všeho, co nejste.

T: Tomu nerozumím!

M: Jste zaslepen utkvělou představou, že musíte být to či ono.

T: Jak se mohu této představy zbavit?

M: Jestliže mi důvěřujete, věřte tomu, když vám říkám, že jste čiré uvědomění, které ozařuje vědomí a jeho nekonečný obsah. Pochopte to a žijte podle toho. Jestliže mi nevěříte, obraťte se do svého nitra a ptejte se: „Co jsem Já?" nebo soustřeďte svou mysl na „Já jsem", což je čiré, prosté bytí.

T: Na čem závisí má víra ve vás?

M: Na vaší schopnosti vidět druhým do srdce. Nevidíte-li do mého srdce, dívejte se do svého vlastního.

T: Ani to neumím.

M: Očistěte se spořádaným a užitečným životem. Pozorujte své myš­lenky, pocity, slova a činy. To očistí vaši schopnost vidět.

T: Nemusím se nejprve všeho vzdát a žít životem bez domova?

M: Vy se ničeho vzdát nemůžete. Můžete opustit domov a způsobit obtíže své rodině, ale připoutanost sídlí v mysli a nezmizí, dokud svou mysl dokonale nepoznáte. Prvotní věcí je poznání sebe sama a spolu s tím přijde i vše ostatní.

T: Ale vy už jste mi řekl, že jsem Nejvyšší Skutečnost. Není už toto sebepoznání?

M: Jistěže jste Nejvyšší Skutečnost! Ale co z toho? Každé zrnko písku je Bohem. Vědět to je důležité, ale je to pouze začátek.

T: Dobrá, řekl jste mi, že jsem Nejvyšší Skutečnost. Věřím vám. Co dalšího mám dělat?

M: Už jsem vám to řekl. Odhalte vše, co nejste. Tělo, pocity, myšlenky, představy, čas, prostor, bytí a nebytí, to či ono – nic konkrétního ani abstraktního, na co byste mohl ukázat, nejste. Pouhé slovní prohlášení nestačí – můžete donekonečna opakovat nějakou poučku bez jakéhokoli výsledku. Musíte se okamžik za okamžikem nepřetržitě pozorovat, obzvláště svou mysl, a nic neopominout. Toto nezúčastněné pozorování je základem pro to, abyste oddělil Já od ne-Já.

T: Není nezúčastněné pozorování mou skutečnou přirozeností?

M: Aby tu mohlo být nezúčastněné pozorování, musí tu být i něco dal­šího, co je pozorováno. Zůstáváme stále v oblasti duality!

T: A co nezúčastněné pozorování nezúčastněného pozorovatele? Uvědomování si uvědomění?

M: Skládáním slov dohromady se daleko nedostaneme. Jděte dovnitř a odhalte to, co nejste. Na ničem jiném nezáleží.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.