Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7/3 - Džňánin´ je označení pro toho, kdo rozpoznal skladiště svého poznání a vidí to jako něco neexistujícího (přepis audio nahrávky)

8. 7. 2014 - Ales a Gabi

maharaj_nirupana_8.jpgProtože jste vědomím, jste zajedno se světem, máte tytéž kvality. Pokud nejste vědomím, pak jste od světa odděleni. Skutečnost (Nirguna) je bez kvalit. Jste-li nevědomí, pak jste od světa odděleni. Jste-li zajednou s vědomím, pak jste zajedno i se světem. Vaše pravé Bytí nemá žádné kvality, je za všemi kvalitami. Jenom si to vyslechněte a plně pamatujte. Každý je v podstatě Džňánin, ale vy nejste schopni tento fakt přijmout. Stále chcete zaujímat chybnou totožnost s tělem. Když ke mně přijdou cizinci, říkám jim jasně, že mají v oblibě přijímat to, že jsou tělem. Sděluji jim: "Chcete, aby se vám dařilo s touto tělesnou totožností," to však není možné. Stanete-li se boháči s velkým obnosem peněz, jaká bude vaše totožnost na konci života? Jaká je nyní vaše hodnota? Je v tomto světském zakoušení třeba jen špetka věrohodnosti a pravdy?

Sedmá přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže - 3 část
(1. část je zde)
(2. část je zde)

Někteří lidé z Evropy, kteří mne navštívili, mi položili tuto otázku: "Jak jste realizoval své Já?" Byli to učení lidé a ptali se mne též "co znám?" Dávám takovou odpověď, která mi prostě přijde. Před zformováním vašeho těla a poté, kdy k tomu došlo, měli jste o tom nějaké povědomí? Jak se přihodila vaše forma? Stalo se to spontánně. Vykonali jste něco pro zformování svého těla? Podobně poznání, které mám, je spontánní. Nikde jsem se ho nenaučil. Nebylo zde žádné učení. Mou další odpovědí je: "Sadguru mne proplesknul a vytáhl mně (z nevědomosti). Potkal jsem svého Sadgurua, On mne plesknul a prohodil pár slov. Plácnul mě a řekl mi: "Ty jsi ryzí Brahman." Řekl, že mou formou je poznání a vytáhl mne (z nevědomosti).
    Je tu mnoho těch, kteří vypráví, jak získali realizaci. Existuje nespočet obchodů prodávajících duchovních poznání. Nevyjadřuji se o druhých. Vyprávím vám pouze o svém pravém Bytí, Skutečnosti. Nedávno mi někdo položil spoustu otázek. To je zcela v pořádku. Vykonal tím svou povinnost. Když se nevědomý host na něco zeptá, měl bych klesnout na jeho úroveň, a z té mu odpovědět? Navštěvuje mě spousta nevědomců; ten, kdo sem přijde, musí být nevědomý, tím jsem si jist. Proč by sem měl chodit Džňánin? ´Džňánin´ je označení pro toho, kdo rozpoznal skladiště svého poznání a vidí to jako něco neexistujícího. Proč by sem měl Džňánin chodit? Ten, kdo poznal své Bytí jako zcela iluzorní, proč by sem měl chodit? Takže kdo mne navštěvuje? Pouze ti nevědomí. Tudíž když se bavím s nevědomým, měl bych mluvit jako on?
    Lidé přicházejí z různých důvodů, někteří kvůli práci, jiní pro potvrzení uzavření manželství. Toto je oddanost s očekáváním. Nikdo nemá oddanost ke svému Já. Vše, co vidíme, je oddanost s očekáváním, kterou lidé běžně provozují. Lidem, kteří touží po klidném a hladkém světském životě, říkám, aby prováděli (zpívali) bhadžany a kráčeli po stezce oddanosti. V důsledku oddanosti dochází k všestranné očistě. Výsledem toho je, že se jejich já uklidní (utiší). A jejich Já je povede správným směrem. Přirozeně dojde k jejich zaopatření, to znamená, že bude přicházet potrava, ošacení a další potřebné věci. To vše mi bylo ukázáno mým Guruem. Takže oddanost je nezbytná. Ale nikdo neprovádí oddanost k Já.
    Vše, co lidé dělají, je kvůli potravě a naplnění svého žaludku. Jakmile je žaludek plný, jaký další seznam věcí budete dále požadovat? Jakmile je zajištěna potrava, jsou zde další požadavky, jako je žena, děti, dům... A co dál? Nejsou toto ty další potřeby, které následně požadujete? Jakmile se obeznámíte s tím, kvůli čemu je zde vaše existence, zjistíte, že z téhož důvodu jsou tu všechny tyto požadavky. V nepřítomnosti znalosti svého pravého Já se budou touhy, naděje a chtění bezmezně množit. Naděje, touhy a chtění budou narůstat.
Nedávno ke mně přišel manželský pár. Manžel byl astrolog. Řekl jsem mu, že to, co dělá, je v pořádku, ale ať se nesnaží předpovědět mou budoucnost. Pověděl jsem mu, že nebude schopen předurčit mou budoucnost, protože Já jsem svědek zářného Boha. Zářný Bůh je poznání neboli vědomí. "Protože jsem svědek, vše, co mi předpovíte, si budete muset vytrpět. Jestliže předpovíte mou smrt k určitému datu, pak právě v tento den vy sám zemřete." Předem jsem tohoto astrologa varoval a řekl mu, že jinak si bude muset vše vytrpět. Jsem si tím jist. "Vím jistě, že jestliže předpovíte mou smrt, v ten den vy sám umřete." Toto vědomí je Bůh poznání a Já jsem jeho svědek. S Guruovou milostí jsem plně poznal vědomí, jeho kvality a funkčnost. Řekl jsem astrologovi, aby nepředpovídal nic o mně, ale aby o tom rozjímal poté, kdy se vrátí domů.
    Co jsem a jak vůbec můžete předpovědět moji budoucnost? Který astrolog by mohl předpovědět mou budoucnost? Pamatujte si, že předpovědi astrologů se stanou pravdou na základě toho, že je lidé přijmou. Jestliže proroctví nepřijmete, nic se vás nemůže dotknout. Jestliže s předpovědí souhlasíte, budete ji muset zakusit. Jestliže ji nepřijmete, nic se vás nedotkne. Všechny naše svázanosti jsou našimi vlastními výtvory a projekcemi. Kdybych se podepsal pod astrologovu předpověď, pak by mně zasáhla. Jsme navyklí považovat se za lidskou bytost – být mužem či ženou. To vše nás činí být náchylnými k předpovědím astrologů, že se v našem případě předpověď naplní.
Co se týče mne, Já jsem svědek zářného Boha (Išwary). Nemám touhu jít nikam.
    V mém případě jsem svědkem zářného Boha (Išwary). Jsem bez jakýchkoliv tužeb jít kamkoliv. Lidé dělají pro mne tolik věcí. Nyní to však není možné, neboť si nic nepřeji. Lidé, kteří mne následují, budou dělat mnoho věcí a stanou se také slavnými. Ale v mém případě jsou všechny činnosti spontánní. Není to dělání, ale dění. Proto, dělat něco pro publicitu či slávu znamená sestoupit dolů, což není pro mne možné.
    Když něco říkám, zdá se to, jako kdybych klesl o stupeň níže, ale já nejsem ani významem slov ani samotnými slovy. Slovo a jeho význam je propojeno s vědomím, kterým já nejsem. Jestliže někdo umře při nehodě, říkám, že tělo zahynulo, ale "Já" je nesmrtelné. Když tělo podlehne smrti, říkám, že špína odpadla, "Já" je však nesmrtelné.
Když se matce narodilo dítě, bylo mu poté dáno jméno. Vyměšování a čůrání u něho probíhalo přirozeně. Díky matce se dozvědělo o svém těle. Předtím o něm nic nevědělo. A tato informace mu byla poskytnuta jeho matkou. Dostalo jméno a začalo mluvit. Před tím schopnost řeči nemělo; řeč mu byla také dána.
    Podle času narození astrolog připravil horoskop. Já jsem mu však pověděl, že tento horoskop je falešný. Lidem horoskopy slouží pro zábavu a jako něco, na co se mohou spolehnout. I když je horoskop falešný lidé ho pokládají za nápomocný. Čas, jenž je zapotřebí k vytvoření horoskopu, je moment početí, a nikoli čas narození, jak je chybně pokládáno. Máte záznam o prvním dnu početí? Kdy došlo k vtělení? Kdy dítě sestoupilo do formy? Jestlipak astrolog o těchto věcech přemýšlí?
    Pokud si neuvědomujete všechny tyto aspekty, slepě věříte astrologovi. Nejen že přijmete možnost zisku či ztráty, ale též datum své smrti. Předpověď byla provedena astrologem a tu dotyčný přijal. A zemřel právě v den, který mu astrolog předpověděl. Astrolog se může ve svých výpočtech a předpovědi mýlit. Něčí smrt v předem stanovenou dobu je kvůli přijetí a přesvědčení, že tomu tak je. Řekl jsem mnoha astrologům, aby se neunáhlovali s předpovídáním momentu mého odchodu. Místo toho jsem jim řekl, aby žili dlouho a užívali si života. Pověděl jsem astrologovi, aby nepředpovídal mou smrt, neboť to bude jeho den úmrtí. Požádal jsem ho, aby vzal zpět svá slova.
    Bude se nezrozený a věčný princip sám nějak zaplétat do tohoto zrození? Věčný princip se minimálně zajímá o svět a činnosti, je vždy nezrozený. Vy všichni jste si toho v podstatě vědomi; ve skutečnosti jste všichni Džňáninové, ale přesto si držíte pocit zisku a ztrát. Musíte poznat toto vědomí. Jakmile poznáte toto vědomí, nastane bezmezná radost a věčný život. Poznejte toto vědomí; pak toto poznání (vědomí) splyne spolu z celým světem ve vás. Stejně jako se ve vás rozpustí snový svět, tak se v Džňáninovi, jenž je znalcem tohoto vědomí, rozpouští tento bdělý svět.

    Protože jste vědomím, jste zajedno se světem, máte tytéž kvality. Pokud nejste vědomím, pak jste od světa odděleni.
Skutečnost (Nirguna) je bez kvalit. Jste-li nevědomí, pak jste od světa odděleni. Jste-li zajednou s vědomím, pak jste zajedno i se světem. Vaše pravé Bytí nemá žádné kvality, je za všemi kvalitami. Jenom si to vyslechněte a plně pamatujte.
    Každý je v podstatě Džňánin, ale vy nejste schopni tento fakt přijmout. Stále chcete zaujímat chybnou totožnost s tělem.
Když ke mně přijdou cizinci, říkám jim jasně, že mají v oblibě přijímat to, že jsou tělem. Sděluji jim: "Chcete, aby se vám dařilo s touto tělesnou totožností," to však není možné.
    Stanete-li se boháči s velkým obnosem peněz, jaká bude vaše totožnost na konci života? Jaká je nyní vaše hodnota? Je v tomto světském zakoušení třeba jen špetka věrohodnosti a pravdy? Světské zakoušení nemá ani tu sebemenší podstatu skutečnosti.
    Jestliže jste se odevzdali svému Učiteli, přebývejte jen zde. Zůstanete-li odevzdáni svému Guruovi, dojdete k poznání všeho a pak to vše, co jste poznali, se nakonec rozpustí ve vás.

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.