Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7/2 - Jak vám může dávat vaše bdění, které je falešné, skutečné štěstí? (přepis audio nahrávky)

1. 7. 2014 - Ales a Gabi

maharaj_nirupana4.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna sedmá nahrávka (druhá část) audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Z pohledu bdělého stavu se snová zkušenost stala falešnou. Podobně ten, jenž díky Guruově milosti získá poznání vědomí sebe sama neboli poznání pocitu "já jsem", vidí tento svět jako iluzi. Ale toto pravé poznání o sobě je omezené na něho samotného. V mém případě je poznání omezeno na mně. Myslíte na mně jako když myslíte o sobě. Já vás také považuji za své "Já". Třebaže mne berete za zebe sama, já jsem ve svém skutečném stavu za všemi elementy – za prostorem, zemí … . Moje existence je za prostorem a zemí. Tato existence prostoru a země je kvůli nesprávnému pochopení, že jste bdělí. To je příčina iluzorního bdělého stavu.
Země se nachází v prostoru a prostor je iluzorní. K zjevení prostoru došlo kvůli falešnému bdění. Jak může být takový prostor skutečný? Bdění, které nyní zakoušíte, je stejně tak falešné, jako vyvstání totožnosti sebe jako pán či paní ta a ta, a výsledkem je to, že v tomto falešném bdělém stavu nemůžete získat skutečný klid, věčný mír a spokojenost. Jak vám může dávat vaše bdění, které je falešné, skutečné štěstí?

2. část sedmé audio nahrávky (1. část je zde)

Třebaže je poznání nekonečné, během okamžiku se rozpustí a zmizí v Satguruovi. Vše je vytvořeno z poznání. A vše, co je vytvořeno, i poznání samotné, to oboje zmizí. Vezměte si příklad stavu snění. Když jste v hlubokém spánku, pocítili jste, že jste se probudili. Ve skutečnosti jste se během snění neprobudili. Mějme příklad krále. Spal a kolem něho byla tma.
Ve spánku pocítil, že se probudil. A ve snu se stal žebrákem, velmi nuzným, hledající potravu k přežití. Ve snovém stavu je král při vědomí. Je toto vědomí skutečné či falešné? Král cítil, že byl probuzen, ale to bylo nepochopení. Král cítil, že byl bdělý a ze světla jeho zření se objevil snový svět. Z tohoto světla se nejprve objevil prostor. A poté přišla na řadu země. Svět, který nyní vidíte, je také v prostoru. Země, kterou vidíte, existuje v prostoru. Máte snovou zkušenost. Vy však umřete, aniž byste z toho něco pochopili. Ponaučte se z toho a věnujte tomu pozornost.
Ten, kdo spí a vidí sen, je král, který však ve snu žebrá pro bochník chleba. Lze ho pokládat za bdícího? Víte ve snovém stavu, že pozorujete sen a že nejste ve skutečnosti vzhůru? V snovém stavu nevíte, že pozorujete sen. Máte pocit, že vaše bdění je skutečné.
Z králova falešného pocitu bdění je vytvořen prostor a země. Před objevením země je zde nejdříve prostor, v kterém je země zabydlena.
Kdyby zde nebyl nejprve prostor, kde by byla země? Vytvoření nesmírného prostoru je dosaženo obrovskou silou falešného bdění. Bdění, třebaže je falešné, dává podnět k vzniku prostoru a země. Ve snovém stavu probíhá mnoho činností. A nakonec se král opravdu probudil. Král si ve stavu bdění uvědomil, že je králem a ne žebrákem, kterým byl ve snu. Může sdělit někomu tuto příhodu, že byl žebrákem? Může někomu říci, že ve snu žebral? Jak potom nazvete tuto zkušenost? To celé je iluzí, nepochopením. Vše, co si zde na tomto místě vyslechnete, je tím, co sami prožíváme, nikoli co je z doslechu.
Protože skutečnost je naším bytím, jsme normálně ve stavu, který tu je před přijetím formy. Běžně se nacházíme v bezforemném stavu, jenž existuje před převzetím formy. Tuto pravdu zná jen Sadguru.
Ale nezapomeňte na jednu věc, střed, z kterého se objevuje snový svět, je tím samým středem pro vyvstání bdělého stavu. Pro oba stavy, jak snový tak bdělý, je střed jeden a týž. V snovém stavu byl král žebrajícím. Bylo toto žebrání skutečné či falešné?
Z pohledu bdělého stavu se snová zkušenost stala falešnou. Podobně ten, jenž díky Guruově milosti získá poznání vědomí sebe sama neboli poznání pocitu "já jsem", vidí tento svět jako iluzi. Ale toto pravé poznání o sobě je omezené na něho samotného. V mém případě je poznání omezeno na mně. Myslíte na mně jako když myslíte o sobě. Já vás také považuji za své "Já". Třebaže mne berete za sebe sama, já jsem ve svém skutečném stavu za všemi elementy – za prostorem, zemí … . Moje existence je za prostorem a zemí. Tato existence prostoru a země je kvůli nesprávnému pochopení, že jste bdělí. To je příčina iluzorního bdělého stavu.
Země se nachází v prostoru a prostor je iluzorní. K zjevení prostoru došlo kvůli falešnému bdění. Jak může být takový prostor skutečný? Bdění, které nyní zakoušíte, je stejně tak falešné, jako vyvstání totožnosti sebe jako pán či paní ta a ta, a výsledkem je to, že v tomto falešném bdělém stavu nemůžete získat skutečný klid, věčný mír a spokojenost. Jak vám může dávat vaše bdění, které je falešné, skutečné štěstí?
V našem duchovním poznání neexistuje něco jako dělat to či ono za účelem dosažení něčeho. Takže platí, že stačí si to vyslechnout a zapamatovat. Dělat něco či provádět různé metody je bezpředmětné. Toto jsem návštěvníkům vyjasnil. Vyslechněte si to a jděte. Stačí si to vyslechnout a jít. Po vyslechnutí a odchodu se účinek z vaší přítomnosti zde dostaví v podobě ztráty nadějí, žádostí a tužeb.
Musíte si být vědomi podvodného klamu. Bdělý stav není skutečný. Váš bdělý stav je stejně tak skutečný jako snové bdění. Ačkoli je král běžně králem, ve snu je však žebrajícím. Jedinému, komu tuto svou zkušenost může král převyprávět, je jeho dvorní Guru. Může se s tím svěřit někomu dalšímu? Může král někomu prozradit, že ve snu žebral o kus chleba? Pro krále je to něco tak ostudného. Podobně světci vědí, že říci "já jsem tělo" je stejně tak hanebné.
Váš Guru vám řekne, že je hanbou, ztotožňujete-li se s tělem. Vaší skutečnou identitou je vaše vědomí, jež je chodidly Gurua. Vaše vědomí je pohybem Guruových chodidel. Guru značí neomezené poznání. A toto poznání rozpoznává nevědomost. To znamená, že poznání rozezná to, co poznáním není. Guruova chodidla značí poznání, jež rozpoznává nevědomost. Vše, co je poznáním pochopeno či rozpoznáno, nakonec splyne a vytratí se v "Já".
Žebrák a snový svět viděný spícím králem nakonec přejde do krále sama. Ten, kdo pochopil toto poznání, je označen za Světce či realizovanou bytost. Pochopené poznání a proces poznání zmizí v Džňáninovi (realizované bytosti).
Všechny činnosti se dějí v důsledku životního dechu. A pozorování životního dechu se děje v důsledku bytí, vědomí. Vědomí nemá žádnou účast v činnostech. Vše, co se děje, je kvůli životnímu dechu. Ten, kdo poznal vědomí, navenek vypadá jako vy, ale to, co pro vás podle vašeho chápání je jako smrt, konec této formy, je pro Džňánina ukončením těla, které je zajímavé pozorovat.
Jakmile vitální dech opustí tělo a oddělí se od něho, pak se vědomí, kvůli kterému známe svět a jež je zásobárnou veškerého poznání, stane nevědomé. Vědomí pozbude své atributy. Koho je ta zkušenost? Toho, kdo poznal toto vědomí.
Životní dech opustí tělo, ale vědomí neboli poznání neodejde či nejde někam jinam. Je to podobné jako v případě vašeho snového stavu. Kam odejde sen, když se probudíte? Kam jde snové vědomí? To, co nevidíte, tak si myslíte, že odešlo. Vše, co se odehrálo během zakoušeného snu jako snové bdění, zmizelo, a to, co bylo předtím, tedy bdění, jež bylo před stavem snění, zůstalo. To je rozpuštění světa. Obrovský snový svět se vytratil. Snové snění, které nebylo skutečné, zmizelo. V snovém stavu nebylo vaše tzv. bdění skutečné, ale vy jste pociťovali, že skutečné bylo, a viděli jste sen jako něco reálného, přičemž se to odehrávalo ve snovém stavu. Podobně váš současný bdělý stav je taktéž falešný.
S Guruovou milostí se mi toto natolik objasnilo, že při mne jakékoliv plány či plánování přestaly existovat.

(pokračování příště)

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.