Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

76. Sama zkušenost našeho vědomí je neskutečná a nehodnověrná – (Nirupany)

19. 6. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_8.jpg

Ve světě neexistuje nic, co by mohlo potěšit Parabrahman – Absolutno. K dosažení tohoto stavu jsou všechny metody bezmocné. Nejsou ničím jiným než násobením konceptů. Dokud nepoznáte sebe sama, budete si libovat v konceptech. Vše, čemu věříte nebo co znáte, je jistým druhem zábavy. Dokonce i v ní jsou ale návaly problémů a nelibostí. Chováte se dle toho, co jste si vyslechli a jak vám to vyhovuje, ale to vše je neskutečné. Vaše představa o sobě, ať už ve světských či duchovních záležitostech, není nikdy vámi. To je pravda, ať už vykonáváte světské nebo duchovní aktivity. Ve světě není jediná zkušenost, která by byla pravdivá a důvěryhodná. Ať máte v mysli jakoukoliv představu, není skutečná. Nemůžete být tací (dle dané představy) věčně. Světské záležitosti, včetně hodnocení vás samých, jsou neskutečné. Dětství ani mládí s námi nezůstane. Poznání ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ je nepravdivé. Paměť je závislá na těle, je však tělo důvěryhodné? Je ve světě něco trvalého, věrohodného, co lze dokázat?

Nirupana 76

Čtvrtek, 23. listopadu 1978

Bylo zde mnoho velkých světců. Nedokázali však učinit žádné změny ve vědomí, protože se stali zajedno s univerzálním vědomím. Toto vědomí není v moci nikoho, jelikož nebylo nikým vytvořeno. Vzniklo spontánně, poté následovalo vše ostatní. Říká se, že Bohové se inkarnují a ničí zlo, k tomu však nedochází vědomě. Děje se to automaticky, stejně jako léto následuje zimu. Když převládá zlo, spontánně vejde v existenci dobro. Poznání Já je záležitostí zkušenosti. Co je úplnost? Dokud není pochopeno, že jsme všichni stejní, nenabudeme konečnou spokojenost.

Pocit ´já jsem´ je Šiva a Višnu. Vše je vytvořeno skrze vědomí. Bez vašeho vědomí zde nejsou žádná božstva. Slunce je každý den stejné, přesto jsou tu jména pro rozličné dny. Popravdě řečeno, všechny dny jsou neděle (Sunday – slunný den); koncepty tyto dny rozdělily.

Rozjímejte o tom, proč a jak vás přepadlo vědomí. Vše ostatní je bezvýznamné. Je-li vědomí v těle, je tu svět. Vědomí je Bůh. To, skrze co je vše poznáno, je božské vědomí. Je to vjem ´já jsem´. Skrze jeho záři je vše viděno. Svět je důsledkem vašeho pocitu ´já jsem´.

Ve světě neexistuje nic, co by mohlo potěšit Parabrahman – Absolutno. K dosažení tohoto stavu jsou všechny metody bezmocné. Nejsou ničím jiným než násobením konceptů. Dokud nepoznáte sebe sama, budete si libovat v konceptech. Vše, čemu věříte nebo co znáte, je jistým druhem zábavy. Dokonce i v ní jsou ale návaly problémů a nelibostí. Chováte se dle toho, co jste si vyslechli a jak vám to vyhovuje, ale to vše je neskutečné. Vaše představa o sobě, ať už ve světských či duchovních záležitostech, není nikdy vámi. To je pravda, ať už vykonáváte světské nebo duchovní aktivity. Ve světě není jediná zkušenost, která by byla pravdivá a důvěryhodná. Ať máte v mysli jakoukoliv představu, není skutečná. Nemůžete být tací (dle dané představy) věčně. Světské záležitosti, včetně hodnocení vás samých, jsou neskutečné. Dětství ani mládí s námi nezůstane. Poznání ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ je nepravdivé. Paměť je závislá na těle, je však tělo důvěryhodné? Je ve světě něco trvalého, věrohodného, co lze dokázat?

Sama zkušenost našeho vědomí je neskutečná a nedůvěryhodná. Jak může být svět, jenž je vědomím vyživován, skutečný? Všechny duchovní metody jsou neskutečné. A přesto byl vědomí udělen status božskosti. Potrvá vědomí, díky jemuž víte, že jste, navěky? Ne. Z tohoto důvodu si světci pokládali otázku ´kdo jsem já?´.

Člověk si pamatuje dobré skutky (charitu) a rituály, které vykonal. Pamatuje si však, kolikrát byl na záchodě? Pokud budete dělat tyto rozdíly, Já se nikdy neukáže.

Krišna říká, že jestliže nehledáte společenství světců, nemůžete k Němu přijít. Ve společenství světců se koncepty pomalu rozpouští. Když hledající ´dosáhne´ svou pravou přirozenost, není zde ani nejnepatrnější myšlenka typu ´já jsem Brahman´.

Setkat se se Sadguruem je obrovské štěstí. V životě jsou tři nejdůležitější věci – mít lidské tělo, toužit po poznání Já a setkat se se Světcem. Nepřestávejte si vnitřně opakovat ´džaj Guru, džaj Guru´. Dojdete k pochopení a poté bude vnitřní šepot vycházet z vás. Spatříte svou pravou přirozenost (Absolutno). V ní neexistují modifikace typu ´já jsem´ nebo ´já nejsem´. Takový je ´stav´ světce. Musíte jasně pochopit, co je tím ve vás, co vám umožňuje zakoušet radost a neštěstí. Máte své obavy, avšak to, skrze co jsou zakoušeny, je neskutečné. Konečnou Pravdu nelze zapomenout, tudíž Džňánin zůstává tiše sedět. Nestará se o žádnou publicitu.

Nenechte si ničím z tohoto všeho nahnat strach. Mějte víru v Gurua. Poté bude To, co nelze popsat, potěšeno. Nepovažujte dočasné znechucení se (světem) za odpoutanost. Jste šťastlivci, protože máte možnost si toto vše vyslechnout. Bůh je jako hůl vytvořená z víry, jako hůl, která vám dodává odvahu, zatímco kráčíte lesem. Když Boha poznáte, bude vám sloužit. Pokračujte v opakování mantry. Nebuďte netrpěliví. Vědomí je chodidly Gurua. Je velkým přítelem. Buďte si toho vědomi a setrvávejte v tichosti. Nedualita znamená – vše, co existuje, je výhradně mnou. Ten, kdo žije takto, je od všeho oproštěn.

 

 

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.