Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4/1 Tento zvuk a opakování mantry v bdělém stavu pokračuje i během stavu snění a spánku – (přepis audio nahrávky)

20. 5. 2014 - Aleš a Gabi

maharaj_audio_4.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna čtvrtá nahrávka (první část) audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Hari značí Bůh a Hari nama znamená přivolat Ho. Je to pozdravení (přivítání) Boha. Je to přívětivý, příjemný (atraktivní) zpěv (zvuk). Je to jako když uklidňujete dítě, které uložíte do kolébky a začnete ho houpat a zpívat mu, abyste ho utišili. Tímto je dítě zabaveno. Natolik je v tom ponořeno, až nakonec usne. Je to určitý druh ukolébavky. Všichni Světci, zvláště ti ve státě Maharasthra (stát v Indii) řekli, že nic není účinnější než Boží jméno či mantra. Když říkáte slovo, tak jej také slyšíte. Ale slova jsou dvojího typu: mentální slova a mluvená slova. Bylo vám řečeno, abyste opakovali mantru, a když to budete praktikovat, tak tím ztratíte své "já" (ego), aniž byste hnuli jazykem či rty. Kdo je zde mantrou zabaven? Je jím konatel a posluchač. On je potěšen díky své zálibě opakovat mantru. Tento princip, jemuž je opakování mantry směrováno, se cítí pohodlně a uvolněně. Lze říci, že je uklidněn (usmířen). To je probuzení díky opakování mantry....

Nahrávka 4 - první část


Situace, ve které je jak řečník, tak posluchač, je "Já". Na to je kladena důležitost v této promluvě. Situací se míní naše uvědomění činností a naše prožívání a pociťování v činnostech. To, co je před touto situací a ten, kdo si je vědom této situace, je čiré "Bytí". Běžně řečeno to je ve skutečnosti poznání; někdy nastane moment, kdy hledáme takovéto poznání. Takové, jaké jsou naše činnosti, taková nastává situace. Díky naší lásce nebo-li "já miluji" zakoušíme spontánní dění věcí podle situací.

Nyní slova (věty), která následují, jejich význam je příznačný. Slova jako velikost Boha (Hari) a jméno Boha (Hari), to jsou ukazatele. Stejně jako ukážeme prstem na něco, co chceme ukázat a nebo zaklepeme na dveře, abychom dali vědět, že přicházíme. Nyní máme elektrické zvonky, ale dříve nebyly, a aby ten, kdo přišel, dal najevo, že je tu, musel zaklepat na dveře. Co tím naznačuje, je toto: "Já jsem přišel." Všechny tyto věty a slova jsou tohoto typu. Naše láska k svému "já" je něco jako "malý doušek" a také současně poznání. Slova a jazyk se liší, buďte pozorní a pamatujte si to.

Vaše poznání Boha a náboženství je doposud založeno na tom, co jste si vyslechli od ostatních a na zkušenostech druhých. To vše je v pořádku. Po nějaké době dojde k přechodu z nevědomosti k poznání, ale to je přerušovaný stav, dočasná fáze. Abyste nabyli stálého uspokojení ve stavu vědomí či poznání, musíte mít přímé poznání původu nevědomosti a poznání. Tomu se říká Seberealizace.

Hari značí Bůh a Hari nama znamená přivolat Ho. Je to pozdravení (přivítání) Boha. Je to přívětivý, příjemný (atraktivní) zpěv (zvuk). Je to jako když uklidňujete dítě, které uložíte do kolébky a začnete ho houpat a zpívat mu, abyste ho utišili. Tímto je dítě zabaveno. Natolik je v tom ponořeno, až nakonec usne. Je to určitý druh ukolébavky. Všichni Světci, zvláště ti ve státě Maharasthra (stát v Indii) řekli, že nic není účinnější než Boží jméno či mantra. Když říkáte slovo, tak jej také slyšíte. Ale slova jsou dvojího typu: mentální slova a mluvená slova.

Bylo vám řečeno, abyste opakovali mantru, a když to budete praktikovat, tak tím ztratíte své "já" (ego), aniž byste hnuli jazykem či rty. Kdo je zde mantrou zabaven? Je jím konatel a posluchač. On je potěšen díky své zálibě opakovat mantru. Tento princip, jemuž je opakování mantry směrováno, se cítí pohodlně a uvolněně. Lze říci, že je uklidněn (usmířen). To je probuzení díky opakování mantry. Co se stane po probuzení? To je zde popsáno. Někteří z vás možná zakusili či vypozorovali tuto událost, ale spíše mám dojem, že nikdo z vás dosud toto nezakusil či nevypozoroval. Potěšil váš zvuk či opakování mantry posluchače? Je ten, kdo opakuje mantru, ztracen během tohoto opakování? Zde je dán popis takovéto události.

Ten, kdo opakuje mantru, je nazván jako Hari. Ve skutečnosti nejsou ten, kdo opakuje, a ten kdo poslouchá, dva. Nejsou dva v tom smyslu, že by tu byl jeden, který by potkal druhého. Zde jsou znaky této jednoty popsány. Tento zvuk a opakování mantry v bdělém stavu pokračuje i během stavu snění a spánku. Třebaže zvuk není slyšen, je v něm hluboce uložen, je v něm naplněn. Opakování mantry v bdělém stavu se nyní stalo s ním zajedno. Na počátku se (adept) zavázal, že bude provádět tuto praxi. Složil slib, že to bude dělat. Nemůže sdělit obsah slibu (mantru) ostatním, nemůže ji opustit, a nedodržet tak slib. Zůstává s tímto slibem (mantrou) a je naplněn láskou. Něžnost v srdci mu vyzařuje z očí. Změny, které nastanou v těle, se odráží v očích plných slz.


Následek opakovaní mantry u opravdových oddaných je podobný, jako když dítě zabavíte zpěvem - ukolébavkou, abyste ho uspali. Poznání či meditace je v opakovaní mantry vstřebáno. Znaky či důsledky opakování jména (mantry) jsou vyjádřeny tím, kdo je zakusil.
Lidé opakují mantru, ale to je něco jiného. Díky opakování jména (mantry) vnitřní forma recitujícího září. Díky opakování nelze radost, kterou zakouší, popsat. Taková je radost "Já", jež je zakoušena.


Jak jsem vám řekl na začátku, toto je popis situace, v které se nacházejí řečník i posluchač. Není zde rozdíl mezi mnou a vámi. Vnitřní prostor se nazývá Čidakáša neboli Brahman ve svém aspektu neomezeného poznání. "Já miluji" je láskou být (Átma prem), láskou zůstat. Ten, kdo opakuje mantru, také naslouchá zvuk či opakování mantry; je sám o sobě uctívatel – Bůh. Čí (koho) to je? Je to toho, kdo opakuje mantru, což je vaše nejpřirozenější, vlastní původní forma. Ale je zde mezi vámi někdo, kdo opakuje mantru tímto způsobem? Možná tu někdo takový je. Slova jsou nedostačující k tomu, aby popsala jeho blaženou spokojenost. Tento klid je klidem jeho "Bytí". Všichni říkají Hari, Hari, ale Hari je ten, kdo poslouchá toto opakování mantry. Důsledkem tohoto opakování všechny bolesti a útrapy toho, kdo praktikuje opakování mantry, zmizí. Všechny špatné věci ho opustí a jeho "Já" září. Z tohoto důvodu opakujte mantru náležitě, s jejím plným významem. Není to připomenutí si nějakých gest či způsobů. Není to "on", "ona" či "to" kdo opakuje mantru.


Je to opakování "Já" vykonávaje to pro "Já" a tato slova slouží jako připomínka. Átman neboli "Já" značí nikoli "já", ale "my". Není tu nikdo, kdo by existoval bez Sebe lásky, ať už od hmyzu až po Brahma či Višnua. Tato láska, obliba či náklonnost je určena komu? Je to pro každého, pro jeho vlastní "Já". To se vztahuje bezpodmínečně na každého.
Když řeknete jméno, stává se to konkrétnější, toto se však vztahuje na každého. S péčí a se zájmem opakujte Boží jméno (mantru). Výsledkem opakování mantry je vlastní "Já" projeveno. Tato Sebeláska a Sebepéče je, ale nemůže být viděna, a pokud je viděna, nemůže být rozpoznána. Je  těžké to rozpoznat.


Jakmile rozvinete kontakt se svou vnitřní realitou, dějí se takovéto věci. Tyto věci se dějí, když ten, kdo opakuje mantru, rozvine vnitřní kontakt.

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Pokračování příště (druhá část 4 audio přednášky)

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.