Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.3. Oslavné chvalozpěvy Bohyni Sáradě (z knihy Dásbódh)

16. 5. 2014 -

ramdas|| Šrí Ram ||

1. Nyní se klaním matce Véd, kterou je Sárada, dcera Brahmy, stvořitele světa; bohyni řeči, Velké Matce vesmíru.

2. Vytváří rašení všech světů, mluví a vyjadřuje se jasně, její jazyk je bez zábran; odkrývá skrytý význam slov.

3. Je extatickým stavem jogínů, rázným intelektem odvážných. Roztíná pouta nevědomosti jakož i pouta poznání.

4. Je chotí univerzálního mužského principu; je tím čtvrtým stavem vědomí, kterým na sebe světci po jeho dosažení berou ty nejtěžší úkoly (břemena).

5. Je klid, který prožívají duchovní bytosti; je základní energií Všemohoucího Boha, a bezžádostivostí mudrce, jenž oslavuje stav zbavený všech žádostí.

 1. Vytváří bezmezné vesmíry, které poté hravě zničí; zůstává ukryta v existenci počátečního mužského principu.
 2. Je viditelná svými činy, avšak myšlenkou se jí dotknout nelze. Brahma a další bohové její velikost poznat nedokáží.
 3. Je stěžejní uměleckou pointou v dramatu; je čiré vědomí a inspirace. Díky její milosti mají lidé schopnost vědět a znát; je požitkem vnitřního klidu a blaha.
 4. Je působivostí přirozené krásy a září třpytem slunce, kterým je nejvyšší Brahman. Použitím ´slov´ vytváří a ničí celý vesmír spolu se světskou existencí.
 5. Je největší hojností Svobody, je sedmnáctý stupeň životní síly. (tj. pět smyslů, pět orgánů, pět životní sil plus mysl, což je dohromady 16 principů a intuice je nejvyšší princip, který je v pořadí sedmnáctý). Je zbožností, neukvapeností, klidem a zdrojem krásy.
 6. Je konkrétní viditelná forma abstraktního Puruši (mužský princip); je zesílenou Boží vůlí. Je dohlížitelka času, který vše pohlcuje a je též samotné požehnání Gurua.
 7. Je myšlenkou hledajícího na duchovní cestě; je rozlišením mezi podstatným a nepodstatným. Silou slova, tzn. učení, převádí aspiranta na druhý břeh oceánu světské existence.
 8. Taková je Velká Matka; pouze a jenom Sárada, která je sama dokonalá ve vnitřním stavu, nacházejícím se za slovy; stává se zřejmou ve čtyřech úrovních řeči (v tomto pořadí – para, pašjanti, madhjama a vaikhari, přičemž para je nejjemnější úroveň a vaikhari nejhrubší).
 9. To, co přichází do bytí ve vědomí ve třech úrovních řeči (para, pašjanti a madhjama), je vyřčeno slovem, což je posledním, čtvrtým stupněm řeči – vaikhari; proto vše, čeho je dosaženo a co je vytvořeno, je tu jen díky síle Sárady.
 10. Je matkou tří bohů, tj. Brahma, Hari a Hara a tři světy jsou jejím vyjádřením.
 11. Je kořenem, počátkem duchovního života nebo se dá říci, že je samotnou božskou moudrostí. Je čirým, tichým a nehybným stavem Skutečnosti.
 12. Je objektem meditace jogínů, kontemplace hledajících a extází v srdcích mistrů.
 13. Je klíčem k rozpoznání abstraktní existence bez atributů; je nabytím zkušenosti a prostupuje všemi materiálními formami.
 14. Je Bohyní, v písmech, vědních oborech, mytologických knihách a Védách neustále chvalořečenou. Je objektem zbožnosti pro různé formy všech bytostí.
 15. Je velikostí Véd a filosofických textů. Je prostředkem porovnání velikosti neporovnatelného a pojem Paramátman je vyřknut díky její síle.
 16. Je obsahem mnoha vědních a uměleckých oborů; je okultními silami a také jasným intelektem; je čirostí nesmírně malého (nepatrného) bytí a čirého vědomí.
 17. Je oddaností oddaných boha Hari. Je vnitřním stavem hloubavých světců a je svobodou právě osvobozených stejně jako nejvyšší svobodou.
 18. Je nezměrnou, neomezenou sílou Boha Višnua a její dramatické hře nelze porozumět. Spoutává mnoho velkých myslitelů v pýše jejich poznání.
 19. Vše, co lze očima vidět, slovy určit, myslí vnímat, zkrátka každá věc je její projevenou existencí.
 20. "Bez vlivu Matky (máji) nemá význam jakákoliv chvála či zbožný zpěv či vyznání!" Pouze ti, kdo jsou dostatečně zkušení, poznají význam tohoto prohlášení.
 21. Proto té, která je větší než ta největší, bohyni Všemohoucího Boha, a jež já sám jsem její součástí, se nyní klaním ve vší úctě.

Tímto končí v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, třetí kapitola s názvem Oslavné chvalospěvy Bohyni Sáradě .

Přeložil: A. Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.