Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

72. Přestaňte se potulovat sem a tam a pokračujte v meditaci – (Nirupany)

15. 5. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana4.jpgS neochvějnou oddaností k Sadguruovi pochopíte, že oddanost značí oddanost ke svému vlastnímu Já. Dokud nebudete oddaní svému Já, všechno poznání je zbytečné. Význam Mantry je ´Já jsem Brahman, životní síla´. Je zde nějaký svět či Bůh, jestliže nemáte oddanost ke svému pocitu bytí? S oddaností k Já spontánně rozpoznáte všechna božství. Význam mantry vám bude skrze vás odhalen. Objasní se vám, proč ´jste´ a proč jste ´nebyli´. Měli bychom nějaké potřeby bez oddanosti (lásky) k tomuto ´já jsem´? Prozkoumali jste tuto oddanost k vašemu pocitu bytí (pocitu ´já jsem´)? Náš pocit ´já jsem´ je božství (božská přirozenost) Boha. Ostatní milujeme kvůli skutečnosti, že milujeme sami sebe. Pokud nebudeme dostávat potravu a vodu, tato láska ´já jsem´ zanikne. Jakmile je potrava vyčerpána, její charakteristická vlastnost (vědomí) skončí. Potravinová kvalita se objevila, a nyní zmizela.

Nirupana 72

Čtvrtek, 9. listopadu 1978

Je pravdou, že slova mohou být klamná. Kdo je ale znalcem slov? (Kdo je před slovy?) Pokud tu není znalec, jakou mohou mít slova hodnotu? Říkáte, že se v meditaci znalec vytrácí, ale kdo si tuto skutečnost uvědomuje? Může být poznáno něco dalšího v případě, že se vytratí vědomí/poznání ´já jsem´? Nic dalšího tu není. Věci jsou poznávány jedině prostřednictvím vědomí/´já jsem´. Co může být pochopeno, není-li zde vědomí?

Vyvinuli jste nějaké úsilí k tomu, abyste mohli zakoušet své tělo či svět? Bdělý stav přichází a odchází samovolně. Dokud je zde vědomí, je tu individualita. Můžete být nazýváni individualitou, pokud tu není přítomno vědomí/poznání ´já jsem´? Může být toto vědomí vypuzeno? V průběhu meditace můžete spatřit nesčetné množství barev, ale jaká je barva vašeho vědomí, poznání ´já jsem´? Je to pouhá láska. Je neduální. Vaše vědomí/poznání ´já jsem´ je láska Já/sebe-láska. Kvůli této lásce máte potřebu dalších věcí.

Hádanka pěti elementů bude rozluštěna, pokud se budete držet vědomí/poznání ´já jsem´. Pět elementů je uvnitř vašeho vědomí. Pravda je v samém jádru. Na Ní se baví prvotní (kořenná) mája, vaše vědomí/poznání ´já jsem´. Ti, co realizovali Pravdu, nebudou předvádět zázraky. Znalec vědomí je za časem a pocitem bytí. Je bez pohybu. Čiré poznání bude vytvořeno ve vašem poznání ´já jsem´, ve vaší lásce. Poté postupně přijdete na to, že svět, který vidíte, je součástí vaší lásky, uvnitř vašeho Já.

Svět je bezmezný, ale vy prostřednictvím meditace zjistíte, že přebývá uvnitř vašeho atomického vědomí, které je láskou. Pokud se chcete vrátit zpět do Zdroje, přestaňte se potulovat sem a tam a pokračujte v meditaci. Není potřeba se ničeho vzdávat. Pouze si uvědomte, že vše, co víte, je od vás odlišné. Je tu místo, z něhož není viděno nic, a také místo, z kterého je viděno vše. Toto by mělo být náležitě pochopeno. Dávám vám hotové poznání. Pouze si ho vyslechněte a vstřebejte. Musíte docílit bodu, že vy jakožto vědomí jste Já celého světa. Tento klokotající proud světa vytéká z lásky ´já jsem´.

Vědět a pochopit, že svět je neskutečný, je odpoutanost. To neznamená vzdání se všeho. Zdrojem, semínkem světa, je poznání, že ´vy jste´. Zřídka jeden z miliónů dosáhne tohoto bodu. To, co je věčné, je Pravda. Není v tom stopa pocitu ´bytí´. Není v tom ani světlo, ani tma. Vaše vědomí je nazýváno jako Bůh neboli Brahman. Není věčné; není Pravdou. Vše, co je ve světě viděno, je Bůh. To, čím je to viděno, je také Bůh. Ten, kdo rozpozná Boha, je za/před vším.

Sen představuje ztělesněnou mysl. Stejně tak je svět v bdělosti rovněž ztělesněním mysli. Toto vše je z ní vytvořeno.

Naší primární světskou činností je nakrmit sebe sama. Vědomí je vyživováno potravou, v níž dovádí kvality pěti elementů. Jakmile jsou pohromadě, víte, že ´vy jste´. Zrození těla vzešlo z kyselé potravy. Tělo je potravou vědomí. Konec konců pomíjivý svět náleží žaludku. Životní síla je ve všech živých bytostech stejná. Pohybuje se s větší a větší rychlostí, nedokáže setrvat v klidu. Je činná skrze pět smyslů, tedy – dotek, sluch, zrak, chuť a čich–, které určují chování individuality. Člověk cítí, že pochopil, ale necítí spokojenost, jelikož to odejde.

Zření Boha znamená zření světla. Zření světla znamená zření vědomí/poznání ´já jsem´, které je vytvořeno z potravinové esence. Mezi pránou (vitálním dechem) a věděním/poznáním ´já jsem´ je spojitost. Bez potravy tu není ani síla mluvit. Bhagavad Gíta znamená píseň světla. Světlo je z potravy. Je to kvůli potravinovým šťávám, že máme naše vědomí/poznání ´já jsem´.

Pravda je věčná. Není zde žádný pocit ´jáství´. Není tu žádné ´já´ ani ´ty´. Věčné je za/před pěti elementy. Zbytek vychází z pěti elementů. Když řeknete: „Znám něco dalšího,“ je tu dualita. Když dokonce nevím, že ´jsem´, tam není žádná dualita. Vše toto dohromady je Jedním; a my jsme To. Toto je cíl, jenž má být završen. Za účelem jeho dosažení musíte pokračovat v pozorování svého Já tak, jak vás učil Guru. Během této praxe můžete spatřovat vize různých druhů. Ale vy jimi nejste. Jste znalcem toho. Mnozí plují po proudu, kolik je tu těch, co skutečně vidí?

Není světlo pozorovatele pouze jedno? Jak by mohlo být navždy ustáleno? Pozorovatel hledí pouze na sebe sama! Vše, co je viděno a pociťováno, podléhá změně a nakonec odejde. My jsme tím, kým je to viděno. Ve skutečnosti, cokoliv je viděno, vychází z našeho nitra.

Podle toho, jaký je obsah potravy, takový je druh bytí. Prána, životní dech a vědomí vyvstávají a mizí současně. Jsou nutně zrozeny z kyselé potravy. Vědomí/bytí je stejné, od hmyzu až po člověka. Poznání ´já jsem´ je doprovázeno životní sílou.  Dejme tomu, že na prudkém slunci uschne červík, co to znamená? Potrava ve formě těla uschla. Zároveň s tím zmizel pohyb. Prosím, rozlišujte ohledně toho, co a jak jsme.

Během období nevědomosti (doby, kdy neznáte svou pravou přirozenost) jsou knihy pravdivé. Jakmile je realizováno Já, všechny knihy jsou zbytečné. Význam mantry je přesvědčení o tom, že ´já jsem´. Kvalita a podstata božství, které uctíváte, do vás sestoupí. Poté máte jeho vizi (Boha, Gurua), která vyvstává z vašeho vědomí.

Odkud jste přišli a kam půjdete? Kam byste mohli jít, když jste odnikud nepřišli? Vědomí bylo vytvořeno z potravy a poté zaniklo. Átman značí Já, ale od jakého bodu ke kterému? Přetrvává tak dlouho, dokud je pociťována schopnost vědění.

S neochvějnou oddaností k Sadguruovi pochopíte, že oddanost značí oddanost ke svému vlastnímu Já. Dokud nebudete oddaní svému Já, všechno poznání je zbytečné. Význam Mantry je ´Já jsem Brahman, životní síla´. Je zde nějaký svět či Bůh, jestliže nemáte oddanost ke svému pocitu bytí? S oddaností k Já spontánně rozpoznáte všechna božství. Význam mantry vám bude skrze vás odhalen. Objasní se vám, proč ´jste´ a proč jste ´nebyli´. Měli bychom nějaké potřeby bez oddanosti (lásky) k tomuto ´já jsem´? Prozkoumali jste tuto oddanost k vašemu pocitu bytí (pocitu ´já jsem´)? Náš pocit ´já jsem´ je božství (božská přirozenost) Boha. Ostatní milujeme kvůli skutečnosti, že milujeme sami sebe. Pokud nebudeme dostávat potravu a vodu, tato láska ´já jsem´ zanikne. Jakmile je potrava vyčerpána, její charakteristická vlastnost (vědomí) skončí. Potravinová kvalita se objevila, a nyní zmizela.

Vaše vědomí samo je prvotní májou (Iluzí). Chová se, jak ji těší. Odevzdejte se tomuto vědomí/poznání ´já jsem´. Mája (iluze) se vám sama odhalí. Poté budete Brahman. To je poznání, které nám umožňuje cítit, že ´my jsme´. Oddejte se tomuto poznání. Plňte si své povinnosti v životě, jak nejlépe umíte. Nicméně nezapomínejte na učení Gurua. Je to vaše pravá přirozenost. Opakujte mantru nepřetržitě beze slov. Rozsah opakování mantry ve vás přinese odpovídající proměnu.

 


Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.