Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.2. - Oslavné chvalozpěvy Velikému pánu Ganéšovi (z knihy Dásbódh)

9. 5. 2014 -

|| Šrí Ram ||

1) Ó! Mistře mnoha andělů! Klaním se ti! Poskytuješ ovoce všech okultních sil. Jsi ničitel nevědomosti a iluze. Jsi ztělesněné pochopení!

2) Chválím tě, abych své srdce naplnil tvým duchem. Zůstaň v něm navždy a dej mně, němému, svým laskavým blaženým pohledem, schopnost mluvit.

3) Silou tvého požehnání byly závoje iluze zničeny a navždy pohlceny. Čas začal být nám podřízený.

4) Jakmile začne proudit tvé požehnání, bědné pohromy se začnou třást a k jejich zažehnání postačí, vyřkne-li se tvé jméno.

5) Proto jsi nazván ničitelem pohrom. Jsi nám, strádajícím v bídě, matčiným domovem. Bozi přivedli Pána Višnua a Šivu, aby se ti poklonili.

6) Pokloníme-li se ze všeho nejdřív tobě, dostane se nám pokladu v podobě samých příznivých událostí, veškeré podnikání se vydaří a žádné pohromy, překážky nebo potíže nám nemohou zkřížit plány.

7) Když se naše mysl spolu se schopností všech smyslů podívá do tvých očí, a začne meditovat na tvou přítomnost, velmi se uklidní.

8) Jsi skvostný, máš nejkrásnější formu, tvoje krása je nesmírně okouzlující. Když tancuješ, všichni bozi utichnou v okouzlení.

9) Jsi vždy v extázi, pádíš prostorem v čirém potěšení a v radostném rozpoložení, hravě překračuješ všechny meze.

10) Tvé tělo je ohromné a majestátní; tvůj vzhled je impozantně hrozivý; tvé celé rozlehlé čelo je potřené samou červenou pastou.

11) Tvé chrámy, podobně jako chrámy slonů, překypují voňavým tekutým sekretem (potem), jenž přitahuje houfy černých včel, bzučících radostně kolem tebe.

12) Tvůj chobot je dlouhý a zahnutý! Zvýšené čelo se rázem zdá být krásné, spodní pysk je zavěšený směrem k šíji a kapky slin z něho pravidelně ukapávají na zem.

13) Jsi mistrem čtrnácti oborů; drobné oči se pomalu pohybují a vějířovité uši vždy, když plesknou o trup, vytvoří zvukový náraz.

14) Tvoje koruna září mnoha třpytivými drahými kameny a náušnice oslňují modrými drahokamy, jasně blýskajícími.

15) Tvé kly jsou nezkrácené, úžasné, bílé a ověšené stále jiskřivými zlatými kruhy.

16) Tvé břicho je kulaťoučké, lehce se pohybující se vždy podle směru pohybu tvého těla; kolem břicha máš omotánou kobru, která jej zdobí jako opasek; malé zvonky jsou na hadu zavěšeny a zlehka cinkají.

17) Máš čtyři ruce a velké břicho. Okolo svých beder jsi oděn žlutou látkou a kobra omotaná okolo tvého břicha neustále syčí.

18) Kobra pohybuje hlavou, z jazyku se jí linou sliny a jak je svinutá okolo břicha, klade hlavu na tvůj pupek a upřeně se dívá na vše okolo sebe.

19) Krásné květinové věnce různých druhů visí na tvém krku směrem ke kobře, a medailón zdobí jeden z věnců ve svém středu oproti tvému srdci.

20) Držíš v rukách kyj a lotos s modakem, což působí krásně. V jedné ruce držíš ostrý kyj (bodec) a v druhé sladký modak, lahůdku, kterou máš velmi rád.

21) Jsi úžasný herec, znalec dramatu a dalších uměleckých směrů. Tancuješ v rytmu velmi rozmanitém s cimbály a bubny v doprovodu. Tanec je doprovázen slovním projevem.

22) Vždy tancuješ bez přerušení, jsi ten nejrychlejší tanečník a pohledneme-li na tvé krásné tělo plné příznivých znaků, je to obraz nesmírného půvabu.

23) Ornamenty okolo tvých nákotníků a prstů vytvářejí jemný zvuk a malé zvonečky na ornamentech cinkají při každém tanečním kroku. Přitom chodidla vypadají tak kouzelně.

24) Přicházíš na zasedání bohů a přinášíš slávu, zářné světlo božského oděvu je patrné všude. Dochází k vyjádření osmi druhů idolů (Ašta-Naykas) popsaných v literatuře, jen kvůli tobě.

25) Jsi překrásný ve všech ohledech. Jsi podklad veškerého umění a vědy. Klaním se ti ve vší úctě.

26) Popisem krásy Velikého Pána Ganéši se člověk, který byl předtím třeba zmatený, stává ve svém pochopení uvědomělý. Vyslechne-li si Saraswati, bohyně inteligence, vyprávění o Tvých ctnostech a kvalitách, bude tím velice potěšena.

27) Když se Brahma, tvořitel, spolu s dalšími bohy, poklonil Velikému Pánovi Ganéšovi, neměli by se mu bez námitek klanět pokorné lidské bytosti? Pomalu a těžko chápající lidé by měli meditovat na Pána Ganéšu.

28) Jeho milostí se nejnižší z nízkých spolu s hlupáky a těmi, co mají plno špatných vlastností, přemění v inteligentní a bystré aspiranty, schopné vyniknout ve všech oblastech.

29) Takový je Pán Ganéša, který uspokojí všechny své aspiranty. Oslavné zpěvy, chválící ho, nám dávají skutečný prožitek Pravdy. V období Kalijúgy jsou Bohyně Čandí a Bůh Ganéša (Vinajaka) bohy, poskytující požehnání hledajícím a uctívatelům.

30) Takový je Bůh Ganeša, jenž je ztělesněnou božskostí. Uctil jsem ho dle svého pochopení, neboť chci ve svém životě dojít k duchovnímu naplnění.

  Tímto končí v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, druhá kapitola s názvem Oslavné chvalospěvy Velikému pánu Ganéšovi .

Přeložil: A. Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.