Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

71. Abyste realizovali svou pravou přirozenost, přijměte učení Gurua – (Nirupany)

8. 5. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_3.jpgV dávných dobách se lidem nedostávalo nic ke čtení ani k poslechu. Tudíž museli mít naprostou víru v Sadgurua. Dnes lidé takovou víru nemají. Jestliže má někdo víru tohoto druhu, rázem se stane zajedno se Sadguruem. Sadguru je ve své přirozenosti Siddha/Absolutno. On je naše dokonalé Já. Je naší věčnou pravou přirozeností. Zřídka kdy někdo následuje tento druh oddanosti (neduální oddanost). Sadguru a vaše ryzí vědomí je jedno a totéž. Víme, že ´my jsme´. Je to totéž co láska (vědomí). Láska samotná je víra. Vědomí, prostřednictvím něhož je toto vše viděno a zakoušeno, splyne na konci života s univerzálním vědomím. To, co již zde bylo, ale nyní se stalo projevené, je poznání Já. Vše, co podléhá změně, není trvalé, a tudíž to není skutečné.

Nirupana 71

Neděle, 5. listopadu 1978

Skutečný význam slova ahimsa (neubližování) je nikdy nezraňovat pocity druhých. Člověk by měl rozvinout a pěstovat tento postoj mysli, aby ji očistil. Naše chování se podle toho postupně změní.

V době, kdy žil Pán Krišna, nebylo v rámci duchovního hledání jiné metody, nežli mít Gurua. Slovo (učení) Gurua byla Pravda. Proto byl Guru považován za Boha. Poznání Já nelze dosáhnout bez milosti Sadgurua. Ten, kdo se těší ze stavu bdělosti, je ve skutečnosti v klamu. Není doopravdy bdělý. Sadguru uděluje poznání o tom, jak se přihodil tento bdělý sen. Malé světýlko džívy (individuality) způsobilo zření světa! Sadguru jasně ukazuje, jak jsou bdělý stav a snový svět téže kategorie. Zasvěcuje nás do poznání Já. On je znalcem vědomí, pocitu ´já jsem´ a tudíž je za/před ním.

V dávných dobách se lidem nedostávalo nic ke čtení ani k poslechu. Tudíž museli mít naprostou víru v Sadgurua. Dnes lidé takovou víru nemají. Jestliže má někdo víru tohoto druhu, rázem se stane zajedno se Sadguruem. Sadguru je ve své přirozenosti Siddha/Absolutno. On je naše dokonalé Já. Je naší věčnou pravou přirozeností. Zřídka kdy někdo následuje tento druh oddanosti (neduální oddanost). Sadguru a vaše ryzí vědomí je jedno a totéž. Víme, že ´my jsme´. Je to totéž co láska (vědomí). Láska samotná je víra. Vědomí, prostřednictvím něhož je toto vše viděno a zakoušeno, splyne na konci života s univerzálním vědomím. To, co již zde bylo, ale nyní se stalo projevené, je poznání Já. Vše, co podléhá změně, není trvalé, a tudíž to není skutečné.

Jev noci a dne je zázračnou prací vědomí. Naše pravá přirozenost není závislá na pěti elementech. Ten, kdo intenzivně touží po realizaci, realizuje svou vlastní přirozenost okamžitě, pokud se zbaví tělesného vědomí. Držte stranou jméno a formu a pozorujte sebe sama. Jak sebe nyní vidíte? Není toto dostatečné k tomu, abychom realizovali? Pamatujte si, že nejste tělo. Žádné další úsilí není zapotřebí. Vědomí je ryzí esencí těla. Abyste realizovali svou pravou přirozenost, přijměte učení Gurua s Jeho zárukou. To, co Sadguru říká, je totožné s Námi.

Když si připomenete nějakou osobu, vybavíte si její přednosti a chyby. Guru je pamatován díky svému učení/slibu. Význam jeho učení/slibu je ´vy jste´.

 

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.