Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

3/2 Vše, za co se považujete, vás jednou pevně sevře – (přepis audio nahrávky)

13. 5. 2014 - Aleš a Gabi

nisargadatta_audio3_2.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna třetí nahrávka (druhá část) audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Atvana znamená pamatovat si. At značí to, van znamená úroveň. Atvan je rovno třem gunám a pěti elementům. Připomínání je vytvořeno z tohoto Atvan a také z pocitu Bytí. Je to jako sladkost cukru. Mimo sladkost cukr nemá žádný význam. Změny v dítěti narůstají do sladkosti neboli pocitu Bytí. Poté, co se sladkost vyvine, co se s ní stane? Je to konec. Jestliže se sjednotíte se zasvěcením, které vám bylo dáno, díky spočívání v Já dojde k ukončení vašeho vtělení. Pro toho, kdo realizoval Já, tu není žádný zisk či ztráta. Je to neustále ničím. Toto vám nikdo neřekne. V tomto světě existuje mnoho světců a mudrců. Byli zde, jsou zde a budou zde. Ale ti všichni jsou experty v konceptech a jsou vedeni koncepty. Jsou ponořeni v konceptech.


..............
Přijme-li žák Guruova slova a bere je za svou pravou přirozenost, Guruova slova jsou důkazem jeho Bytí. Pocit Bytí Gurua a váš pocit Bytí jsou totožné. Slova vytváří rozdílnost mezi dvěmi (já a ty). Poznání, že jsem se setkal s Maharadžem a Maharadž se setkal se mnou, toto poznání existuje, není to tak? Můžete oddělit poznání, že jste se setkal s Maharadžem od poznání vašeho Bytí? Máme poznání, že jsme se setkali s Maharadžem a poznání, že "my jsme" – v tomto poznání neexistují dva druhy. Guruova slova jsou autoritou. Guru vyřkl slova, která byla vyslechnuta, a označil je jako poznání. Přijali jste Guruova slova. Vaše Bytí a Bytí Gurua se stalo neduální, není-li pravda? Jste o této ne-dualitě přesvědčeni?

 

Nahrávka 3 - druhá část

Co je to zasvěcení? Přijali jste zasvěcení, což znamená, že jste obdrželi slova, která ale používáte s tělesnou totožností. Zasvěcení bylo ve formě slov a uživatel byl formou těla. Vyslechnete-li si nějaká dobrá či špatná slova, využijete je jako slova anebo jako poznání? Nepřátelství či něco jiného bylo vytvořeno slovy. Váš pocit Bytí nemá žádnou formu a žádný nepokoj. Protože nemá žádnou barvu, nemůže být ukázán. Nemá žádnou barvu, tvar či formu. Může zde být činnost, pokud tu není tvar či forma? Může zde být pak také nějaké chování? Z toho důvodu je chování především konceptem. Chování kohokoliv z vás je převážně konceptem.

Kdo je svědkem jakéhokoliv konceptu? Vaše chování je založeno převážně na konceptech.
Kdo je svědkem jakékoliv ideje či konceptu? Svědkem je vědomí, které nemá žádnou barvu či formu. Kdo si je vědom jakýchkoliv konceptů? Všechny koncepty, které máte rádi, jsou vaší hrou. Jaký je důvod mé neústupnosti? Vy trváte na své tělesné totožnosti a plně doufáte, že z toho získáte nějaký prospěch. Protože jste závislí na těle a tělesné totožnosti, chcete z toho mít zisk. Ale to je pouze váš koncept. Jestliže z toho získáte nějaké poznání či různé zázračné schopnosti, tato vaše dosažení jsou také pouze konceptem. Pocítíte, že jste jako "toto" a "tamto". Nezapomeňte však na to, že Átman je bez atributů, je stavem před vaším stavem bdění. Átman je před stavem bdění a poté je to vědomí, Bytí. K bdění dochází díky Nirguně neboli stavu bez kvalit. Je to Nirguna, která je podkladem a podporou bdělého stavu.

V hlubokém spánku se vědomí stalo Nirgunou. V hlubokém spánku se vědomí stalo bez kvalit. Do té doby (než došlo k probuzení) nemělo pomyšlení, že je probuzené anebo že se nachází v hlubokém spánku. Nirguna neboli stav bez kvalit není vůbec dotčen světským životem. V Nirguně se objevilo vědomí ("Já"), ale ono je také čirým poznáním, čirým pocitem Bytí. Je to čirý pocit Bytí neboli poznání, že existujeme. Nemá žádný tvar či formu. Ale jakmile se vědomí přihodí, stane se lehce proměnlivé a pojme tělo za svou formu. Poté, co se drží těla jako své formy, se stává mužem či ženou. Dokud zde nebylo překrytí tělem, nebylo zde žádné ztotožnění s mužem či ženou. Bylo zde pouze Bytí či vědomí. Toto se vám děje dennodenně. Poté, co se vědomí ztotožní s tělem, stává se mužem či ženou a následně se nechá svázat mentálními ideami a koncepty. Idea jít tam či onam nebo naopak nejít nikam, to vše jsou pouze představy. Co je touto představou? Ve stavu nevědění zde došlo k lehkému nachýlení. Jeví se to jako nepatrný pohyb. Ve skutečnosti nedošlo k žádnému pohybu, ale takto se to jeví.

Z vědomí tu byl vitální dech a potom proud slov. Prvním slovem byla "pranava" nebo-li Óm. Všechny dojmy, nabyté tělem, se poté začaly projevovat. Koncepty postupně plynuly podle dojmů získaných od dětství. Jste závislí na těchto konceptech a jednáte podle nich. Ve zdroji není žádná barva či forma. Představa se objevila jako dítě. Původ všech konceptů je v prostoru. Koncept začal postupně nabírat formu. Jakmile byla formace tvaru dokončena, byla označena jako dítě. Je zde nějaký jiný původ pro toto dítě? Byl zformován tvar, to je ten původ. Toto je kořen všech aktivit a zkušeností. Forma dítěte není nic než čirá nevědomost. Nyní tomu nasloucháte. Dokážete pochopit, že jste touto nevědomostí? Tato nevědomost dítěte časem roste, a s tím roste také Bytí, vědomí. S růstem Bytí začne dítě rozpoznávat tělo a znát slova. Tímto způsobem roste. Proč vám toto vše říkám?

Dostali jste zasvěcení. Zasvěcení vám, jakožto samotnému vědomí či poznání, bylo uděleno tímtéž vědomím či poznáním. Nebylo uděleno tělesné totožnosti. Vy jste ale neměli čas k tomu, abyste přebývali v "Já". Kolik je těch, kdo má volný čas? Stále pracujete, a když jste unavení, tak usnete. Kdy budete přebývat v "Já"? Nikdo si na to nenajde volný čas.

Mysl značí myšlenky a myšlenky představují mysl. Kde kdo je zaměstnáván myslí a myšlenkami. Individualita (džíva) se neobrací sama do sebe. Vše, za co se považujete, je jen nevědomost, jež je vytvořená z nevědomosti. Poznání vytvořené z poznání vám podalo důkaz, že jste samotné poznání, vědomí. Vaše vědomí, Bytí, je vaše pravá totožnost.

Ale dosud jste se nesetkali s podstatou tohoto zasvěcení, nemáte to z vlastní zkušenosti. Ať děláte cokoliv, tak ráno došlo k výskytu tohoto ryzího poznání, čirého vědomí, z kterého je vytvořen první koncept tvaru těla. Je však třeba být zcela otevřen k podstatě zasvěcení, které jste zde obdrželi. Já jsem obdržel poznání z poznání. Pamatuji si na to, znám to. Potkal jsem svého Gura, to je poznání, které je dostačující. Ale ptám se: "Je to tělo, které obdrželo toto poznání?" Je toto poznání nebo-li setkání s Guruem získáno pomocí těla?

Atvana znamená pamatovat si. At značí to, van znamená úroveň. Atvan je rovno třem gunám a pěti elementům. Připomínání je vytvořeno z tohoto Atvan a také z pocitu Bytí. Je to jako sladkost cukru.

Mimo sladkost cukr nemá žádný význam. Změny v dítěti narůstají do sladkosti neboli pocitu Bytí. Poté, co se sladkost vyvine, co se s ní stane? Je to konec. Jestliže se sjednotíte se zasvěcením, které vám bylo dáno, díky spočívání v Já dojde k ukončení vašeho vtělení. Pro toho, kdo realizoval Já, tu není žádný zisk či ztráta. Je to neustále ničím. Toto vám nikdo neřekne. V tomto světě existuje mnoho světců a mudrců. Byli zde, jsou zde a budou zde. Ale ti všichni jsou experty v konceptech a jsou vedeni koncepty. Jsou ponořeni v konceptech.

Někdo se nazve Višnu, jiný Šiva a mezi nimi dochází k soupeření. Jsou zde místa zvaná Višnu kanti (oblast Višnua) a Šiva kanti (oblast Šivy). Následovníci jedne skupiny nevkročí na území druhé skupiny. V současné době dochází v této situaci ke změně. Někdo sebe nazve jako Brahma, jiný Višnu a další Šiva. Každý zaujímá jinou pózu a musí dodržovat omezení daná póze, kterou přijal. S pózou jsou spojena pravidla a omezení, není to tak?

V případě našeho Mistra – Satgurua, zde není žádná póza. Není tu žádná póza typu ´Já jsem Brahma´, ´Já jsem Višnu´ nebo ´Já jsem Šiva´. Není tu žádná póza, z toho důvodu tu není žádné nařízení či omezení. Mělo by zde být poznání bez vědění. Vše, co je poznáno, spěje k zániku. Poznání by mělo být bez vědění; vše, co je poznáno, s vámi nezůstane. Toto je naše každodenní zkušenost.

Bdění, které zakoušíme, v noci zmizí. ´Já jsem vzhůru´ – tato vaše bezusilovná zkušenost v noci odejde. Tato zkušenost byla vámi známa a poté se vytratila do stavu ´nevědění´. A ´nevědění´ je Parabrahman – bez kvalit, bezforemné a bez jakékoliv podpory. Nyní pro vás bude obtížné toto uchopit, ale vy jste právě to samé, co je zde řečeno. Nemůžete být od toho odděleni. Posloucháte to, co je zde řečeno; mimo to nemáte žádnou existenci. Nemůžete se od toho lišit. Vše, co vykonáte s tělesnou totožností, skončí žalem a svázaností. Avšak pokud budete pokládat to, co jste si zde vyslechli, za nejvyšší prioritu, nebude tu pro vás žádné zrození a smrt, ani hřích a nevinnost. A rovněž již pro vás nebude žádné tělo. Nebude tu žádné dobro či zlo, žádné osvobození a žádné peklo, prostě nic. Já vám to objasňuji, jsem bez pózy. Nejsem Brahma, nejsem Višnu, ani následovník toho či onoho. Jsem To, co nikdo je a co někdo není. To vám říkám otevřeně, ostatní toho nebudou schopni, protože sama póza, kterou přijali, je uškrtí. Nevyprávějte otevřeně můj příběh ostatním, jinak umřete. Slyšeli jste někde takové příběhy? Já nemám vůbec žádnou pózu. Nemůžete mě označit ani za věčně existujícího ani bez smrti. Nemůžete mě žádnými slovy popsat. Vše, za co se považujete, vás jednou pevně sevře. Póza může být velkolepá, ale s pózou přichází nařízení, podmíněnosti a omezení a ty musí být dodržovány. Ale co když zde není žádná póza? Bez pózy tu nejsou žádná omezení. Ale vy se domníváte, ze s pózou přicházejí velká dosažení. To je koncept, primární iluze. Kvůli iluzi je vytvořena velkolepá póza vycházející z vědomí. Išvara (Bůh) je také výtvorem Máji, iluze. Co značí Mája? Je to, co není. Nelze říci, že je, nebo že není. Znova vám opakuji, vy jste tu. Buďte přesvědčeni a upevněni v pocitu ´Já jsem´. To samotné je důkaz, že Bůh (Išvara) je. Pamatujte si to. Není-li zde vaše Bytí či poznání ´Já jsem´, Bůh (Išvara) nebude mít vědomí o tom, že je. Jestliže nemáte poznání ´Já jsem´, Išvara také nebude mít poznání, že je. Doslechli jste se o Išvarovi, tudíž on je a svět to také ví. Vaše existence je důkazem existence všech tří (´já´ + Isvara + svět). Jestliže to vaše existence neprokáže, pak tu nic z těchto tří nebude. Naslouchejte tomu. Co jsou tyto tři věci? Je to Išvara, svět a individuální duše (já).

Držte se nyní tohoto zasvěcení, přebývání v Já. Guru vás poctil zasvěcením, ale přijali jste ho? Nepřijali. Myslíte si, že jste přijali zasvěcení, ale vaším bohatstvím je tělesná totožnost, obeznámenost s tělem. Vaším bohatstvím je to, co nabýváte díky tělesnému úsilí. Myslíte si: ´Toto je moje bohatství.´ Ve skutečnosti to je ale kalamita, kterou musíte zbytečně vytrpět. Proto neustále přebývejte v Já. Znovu a znovu. Ráno se objeví Bytí a vy je nazvete ´já´. Probudíte se, a nejprve přichází pouze vědomí ´Já jsem´. Ten, kdo byl bez pocitu Bytí, začal poznávat tento pocit Bytí. Stále zůstává stejný a je označen jako Paramátman, zatímco vědomí se nazývá Átman. Slova udělila jména slovům. To je uskutečňováno kvůli poznání. Jestliže se Bytí nazývá Brahman, znalec toho se označuje jako Parabrahman. Ten, kdo si začal být vědom, že jste se probudili, je Parabrahman. Po označení Parabrahman slova zmizí. Slovo tomu dalo označení jako Parabrahman jen kvůli obeznámení, ale ve stavu Parabrahman žádné slovo zůstat nemůže. Slovo nemůže trvat pořád, zatímco Parabrahman ano. Jak to můžeme popsat, jestliže zde slova nezůstávají? Máte poznání ze setkání se svým Guruem a máte poznání ´Já jsem´ - ty obě jsou totožná, pamatujte si to.

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Pokračování příště (4 audio přednáška)

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.