Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

70. Svět je neskutečný – (Nirupany)

1. 5. 2014 - Gabriela

nisargadatta_nirupana2s.jpgZákladnou naší duchovní cesty je neoddělovat své vědomí od pozornosti. Sadguru je mimo čas. Odnikud nepřichází a ani nikam neodchází. Není to tak, že někdo zná Absolutno a rovněž, že ho někdo nezná. (Ono je naší pravou přirozeností, ale nemá žádnou dualitu.) Tělo je potravou pro vědomí. Tato potrava je pojídána pránou – vitálním dechem, nikoli Já. Prána vykonává všechny činnosti. Ten, kdo jasně chápe to, že není tělo, netrpí světským ziskem či ztrátou, radostí nebo bolestí. Znalcem prány je vědomí. Ono jen pozoruje. Můžete si přinést hrst Bombaje do své vesnice? To samé platí pro Boha. Z pohledu Paramátman jste před světem. Z pohledu džívy je nejdříve svět a pak vy. Džňánin nevyžaduje žádnou vnější slávu. Ztotožnění se s tělem a jeho jménem je ego. Dokud je zde strach ze smrti, nerealizovali jste Já. Spočívejte pouze v tom, co jste věděli před zakoušením světa. Zamyslete se nad metaforou snu, jíž jsem zmínil dříve.

Nirupana 70

Čtvrtek, 2. listopadu 1978

Ten, který splynul se svou pravou přirozeností (svým Já), je Jogín. Bohatství ani chudoba se ho nedotýkají. Považujete se za odlišného od svého jména? Jméno jsou jen písmena. Jste vy těmito písmeny? Jméno je udělováno proto, abychom rozpoznali tělo. Nicméně poznání těla se chybně zaměnilo za poznání Já. To je přirozenost máji. Dokážete mi říci něco o sobě, pokud nejste tělo ani jméno, které mu je přiděleno? Nejste-li si vědomi, že ´vy jste´, může zde být nějaká paměť nebo uvědomění?

Jak budete vypadat, když řeknete: „Nejsem jméno ani tělo.“? Jaké jméno vám pak lze přidělit? A potom všem, co je to vědomí? Opomineme-li tělo a jméno, není snad vědomí touto láskou, chutí či vůní, jež je zde? Co by člověk pro sebe chtěl, pokud je jako toto? Čirá láska k nám samotným není nic než naše Já. Pravé Já nevyžaduje blaženost. Transcenduje tělo, není formou těla. Je zde Bůh či svět bez vědomí neboli Já? Jak se na sebe díváme, zatímco jsme v těle? Vědomí je ryzí záře. Jeho symbolem je světlo. Záře vědomí značí záři Átman. Nemá žádnou formu. Je nepřetržité. Je bez těla a jeho jména. Je jako prostor.

Co přichází jako první, prostor nebo uvědomění si vašeho pocitu bytí? Kdo rozpoznává koho? Velkým jogínem je ten, kdo realizoval Já. Bůh, Guru a vědomí ´já jsem´ se stali jedním. Když tu není vědomí, není zrozen svět. Jak dlouho bude viditelný svět trvat? Dokud jste vzhůru.

Pocit ´já jsem´ je primárním snem. Je zvukem kroků ´já jsem´. Toto poznání je vědomou životní sílou. Netrvá věčně. Když vyjde slunce našeho pocitu bytí, značí to, že nastane čas. Jeví se zcela všedně, avšak uvnitř je Tím, kdo uděluje uvědomění si pocitu bytí. Pocit ´já jsem´ je počátkem času. Nejprve vyvstalo vědomí a pak byl spatřen svět. Učinil někdo něco pro to, aby ho vytvořil? Jakmile vědomí zmizí, v ten samý moment zmizí svět. Co se stalo s rozlehlými horami? Kdo je pozřel? Nikdo, protože svět byl neskutečný, iluzí. Se zrozením poznání ´já jsem´ vejde v existenci svět. Obojí se přihodí současně.

Neříkejte, že jste pochopili. Buďte si vědomi toho, co jste neustále poslouchali. Využití těla je pro vědomí, prostřednictvím něhož víme, že ´my jsme´. Je to výtažek potravy. Ten, kdo pozoruje sen, musí být původcem snu. Není tomu tak? Využívat vědomí značí přesvědčit se o tom a následně se dle toho chovat.

Opravdovou radu vám může dát jedině Guru. Ostatní vás ukonejší falešnými koncepty. Vědomí si pocitu bytí je jedno jediné. (Je univerzální.) Bůh, Guru a Já jsou všechno jeho jména. Běžným jménem vědomí je Brahman. Je zde, dokud tu je slovo (projev). Jeho charakteristikou je vědění. Toto projevené, vše-prostupující Brahman splyne s Absolutnem. Nemá žádnou svou vlastní totožnost. Je časem neomezené.

Základnou naší duchovní cesty je neoddělovat své vědomí od pozornosti. Sadguru je mimo čas. Odnikud nepřichází a ani nikam neodchází. Není to tak, že někdo zná Absolutno a rovněž, že ho někdo nezná. (Ono je naší pravou přirozeností, ale nemá žádnou dualitu.) Tělo je potravou pro vědomí. Tato potrava je pojídána pránou – vitálním dechem, nikoli Já. Prána vykonává všechny činnosti. Ten, kdo jasně chápe to, že není tělo, netrpí světským ziskem či ztrátou, radostí nebo bolestí. Znalcem prány je vědomí. Ono jen pozoruje. Můžete si přinést hrst Bombaje do své vesnice? To samé platí pro Boha. Z pohledu Paramátman jste před světem. Z pohledu džívy je nejdříve svět a pak vy. Džňánin nevyžaduje žádnou vnější slávu. Ztotožnění se s tělem a jeho jménem je ego. Dokud je zde strach ze smrti, nerealizovali jste Já. Spočívejte pouze v tom, co jste věděli před zakoušením světa. Zamyslete se nad metaforou snu, jíž jsem zmínil dříve.

Pro muže znamená přítomnost ženy touhu. Kde je touha, tam je očekávání. Kde je očekávání, tam je naděje. Kde je naděje, tam je svázanost. Touha je příčinou svázanosti. Kde je ´já´ a ´ty´, tam je pouhý klam. Kde není ´já´ a ´ty´, tam je čiré Brahman.

 

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.