Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Posedlost tělem (z knihy Já Jsem To)

28. 4. 2014 - Martin

Tazatel: Maharádži, vy tu sedíte přede mnou a já jsem zde, u vašich nohou. Jaký je mezi námi základní rozdíl?
Maharádž: Žádný základní rozdíl tu není.
T: Přece zde musí být rozdíl, když já přicházím za vámi a ne vy za mnou.
M: Představujete si rozdíly, a proto jezdíte sem a tam a hledáte doko­nalé lidi.
T: Vy jste také dokonalý člověk. Říkáte, že znáte skutečnost, zatímco já ji neznám.

M: Řekl jsem vám snad někdy, že nic neznáte a že jste tudíž méněcenný? Ať si to ten, kdo si vymýšlí takové rozdíly, ověří. Netvrdím, že znám něco, co vy neznáte. Vlastně toho znám mnohem méně než vy.

T: Vaše slova jsou moudrá, vaše chování je vznešené a vaše milost vše­mocná.

M: O ničem takovém nevím a mezi vámi a mnou nevidím žádný rozdíl. Můj život, stejně jako váš, je posloupnost událostí. Jenomže já zůstávám nezúčastněným a povrchní divadlo chápu jako povrchní divadlo, zatímco vy lpíte na věcech a necháváte se jimi strhávat.

T: Co vás učinilo tak klidným a nezaujatým?

M: Nic konkrétního. Stalo se to proto, že jsem důvěřoval svému Gu­ruovi. Řekl mi, že nejsem nic jiného než moje vlastní Já, a já jsem mu uvěřil. Věřil jsem mu, choval jsem se podle toho a přestal se starat o to, co nejsem já a co není mé.

T: Proč jste měl to štěstí, že jste svému učiteli uvěřil totálně, zatímco naše víra je pouze formální a slovní?

M: Kdo ví? Prostě se to stalo. Věci se dějí bez důvodů a příčin. Konec­konců, co záleží na tom, kdo je kdo? Vaše vysoké mínění o mně je jen váš současný názor. Kdykoli jej můžete změnit. Proč tedy přikládat takovou důležitost různým názorům, i kdyby byly vaše vlastní?

T: Přesto jste ale odlišný. Vaše mysl se zdá být vždy klidná a šťastná. A kolem vás se dějí zázraky.

M: Nevím nic o zázracích a divil bych se, kdyby příroda povolovala výjimky ze svých zákonů, pokud ovšem nepřipustíme, že vše je zázrak. Podle mého mínění nic takového neexistuje. Je zde vědomí, ve kterém se vše odehrává. Je to zcela samozřejmé a každý má možnost to zakusit. Vy se prostě nedíváte dostatečně pozorně. Dívejte se správně a uvidíte to, co vidím já.

T: A co vidíte?

M: Vidím to, co byste mohl vidět i vy, tady a teď, ale nevidíte to kvůli chybnému zaměření své pozornosti. Nevěnujete žádnou pozornost svému Já. Vaše mysl se stále zabývá věcmi, lidmi a myšlenkami, ale nikdy ne vaším Já. Soustřeďte se plně na své Já, začněte si uvědomovat svou vlastní existenci. Sledujte, jak fungujete, pozorujte motivy a výsledky svého konání. Zkoumejte vězení, které jste si kolem sebe vybudoval svou nepozorností. Poznáním toho, co nejste, dojdete k poznání svého Já. Cesta zpět k sobě samému vede skrze odmítání a zavrhování. Jedna věc je jistá – skutečné není imaginární, není to výtvor mysli. I když není pocit „Já jsem“ nepřetržitý, přesto je to užitečný ukazatel, který říká, kde hledat, nikoliv však, co hledat. Prostě se na to důkladně podívejte. Jakmile se přesvědčíte, že o svém Já nemůžete říci nic skutečně pravdivého, kromě „Já jsem“, a že nic z toho, na co lze ukázat, nemůže být vaše Já, potřeba „Já jsem“ zmizí – vaše snaha slovně vyjadřovat to, co jste, bude pryč. Jediné, co potřebujete, je zbavit se tendence definovat své Já. Všechny definice se týkají pouze vašeho těla a jeho projevů. Jakmile odejde tato posedlost tělem, navrátíte se spontánně a bez úsilí do svého přirozeného stavu. Jediný rozdíl mezi námi je ten, že já si uvědomuji svůj přirozený stav, zatímco vy jste zmatený. Tak jak zlato přetvořené do ozdob není lepší než zlatý prach, pokud ovšem mysl nevytvoří rozdíly, tak i my jsme v bytí jednotní a lišíme se jenom v projevu. Odhalíme to jedině tehdy, bude-li naše snaha upřímná a opravdová, budeme-li den co den, hodinu co hodinu, pátrat, zkoumat a dotazovat se a zasvětíme-li tomuto hledání celý svůj život.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.