Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21/1 Je zapotřebí plně věřit svému Guruovi a přemítat nad jeho slovy (přepis audionahrávky)

16. 12. 2014 - Aleš a Gabriela

Šrí Nisargadatta Maharadž je učitel těch žáků, kteří hladají svou pravou totožnost a nepoleví, dokud ji nenajdou. Nisargadattovou milostí pak žák ztratí pocit bytí ještě během svého života, a spočívá ve své věčné přirozenosti Já (Parabrahman), kde není přítomen ani pocit bytí. Džaj Guru Maharadž. Je tu další audio nahrávka-přednáška č. 21 ( první část) Šrí Nisargadatta Maharadže. "Seberealizovaná bytost ví, že bdění, spánek a vědění jsou zde díky potravinové esenci, s kterou Ona nemá nic co do činění. Víme, že nejsme hmotnou potravou, jak bychom potom mohli být bděním, spánkem a věděním? Skutečný hledající medituje a ví, co je tímto potravinovým tělem a co je jeho kvalitami. Tudíž ví, že není vůbec dotčen činnostmi těla. Opravdový žák ví, že se činnosti dějí a on není konatelem. Neztotožňuje se s tělem a jeho činnostmi."

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Promluva č. 21 Šrí Nisargadatta Maharadže (první část)
6. dubna 1980

Předmět této promluvy nelze pochopit okamžitě. K tomu, abyste ji pochopili, je třeba přijmout pomoc. Máte pocit, že jste se narodili, ale co to přesně ve skutečnosti znamená? Je to bdělý stav, stav spánku a vaše vědění. Tato trojice vám poskytuje zprávu "já jsem". Váš pocit bytí se také nazývá vědomí. Ten kdo zná původ této trojice, je znalcem zprávy "já jsem". Dozvěděli jsme se, že jsme, ale naší totožností není to poznané, ale znalec. Jsme znalcem všeho, co je poznané. A naší totožností tedy není to, co je poznané.

Činnosti zprávy "já jsem" probíhají třemi způsoby. Satva, radžas a tamas jsou tři guny. Činnosti se dějí důsledkem radžas guny. Přisuzování si činnosti, že já jsem konatel, tento pocit je v důsledku tama guny. Satva guna poskytuje světlo těmto dvěma gunám (radžasu a tamasu), které dostávají podporu od satva guny. Satva guna je poskytovatelem energie pro tyto dvě guny. Díky satva guně se dozvídáme, že "my jsme". Díky pěti elementům dochází k existenci satva guny. Kvůli pěti elementům tu dochází k tvorbě vegetace. V důsledku této vegetace je vytvořeno vědomí s projevem tří stavů – bdění, spánku a vědění. Tudíž vědomí (vědění) je kvalitou pěti elementů. Poznání "já jsem" je hmotné podstaty. Naše fyzická těla jsou formou utvořenou z potravy, kterou konzumujeme. Spolu s poznáním hmotné podstaty poznáte také její kvalitu. Poznáním hmoty a její kvality zjistíte, že nejste ani hmotou ani její kvalitou, tedy kvalitou vědomí. S tímto poznáním si uvědomíte sebe jakožto pozorovatele, znalce.

Potravinová esence je kvalitou pěti elementů a v této esenci je vědomí, poznání "já jsem". Je tu zpráva "já jsem". Každá živá bytost má poznání "já jsem", což je kvalita potravinové esence, která je zde díky pěti elementům. Zformování těla se uskutečňuje díky potravinové esenci. Všechny možné formy od červa až po Brahman jsou výsledkem potravinové esence, která je zde díky pěti elementům. Je zapotřebí plně věřit svému Guruovi a přemítat nad jeho slovy. Vše, co Guru říká, je naší pravou totožností. Zpočátku je pro nás vědomí vším, co je nutné následovat. Ale existence vědomí je zde kvůli fyzickému tělu, které je přeměnou potravinové esence. Přebýváním v Guruových slovech se nám ujasní, že nejsme fyzickým (potravinovým) tělem a také, že nejsme vědomím, které je kvalitou potravinového těla. Žák, který přebývá v Guruových slovech, aniž by se někoho ptal, ví, že není tělem. K tomu ale musíte dozrát tímto správným směřováním.

Když víme, že "my jsme", toto poznání vždy doprovází vědomí, bdělý stav, spánek a vědění. Nevědomá osoba pokládá tělo za svou formu a činnosti tří gun (satva, radžas, tamas) za své činnosti. Kvůli této chybné totožnosti a přijímáním konatelství má za to, že se bude znovu a znovu rodit a trpět za své činy. Nevědomá osoba si vyslechne velké množství informací a to vše ji ovlivňuje. Ve skutečnosti dochází k činnostem v důsledku tří gun. Nejsou to naše činnosti. Popravdě tu je projev tří stavů – bdění, spánku a vědění – a my nemáme nic co do činění se zkušenostmi, které vyvstávají z těchto tří stavů. Skutečným pochopením je vidět sebe jako svědka, který není dotčen dopady jakékoliv činnosti. Ten, kdo má správné poznání tohoto všeho, je nazýván znalcem, Seberealizovanou bytostí. Když víme, že nejsme stavy bdění, spánku a vědění, jak pak můžeme být dotčeni činnostmi jako je přicházení, odcházení, sezení, konání toho či onoho, ke kterým prostě dochází? Dokud tu je existence bdění, spánku a vědění, existují tu i všechny probíhající činnosti.

Seberealizovaná bytost ví, že bdění, spánek a vědění jsou zde díky potravinové esenci, s kterou Ona  nemá nic co do činění. Víme, že nejsme hmotnou potravou, jak bychom potom mohli být bděním, spánkem a věděním? Skutečný hledající medituje a ví, co je tímto potravinovým tělem a co je jeho kvalitami. Tudíž ví, že není vůbec dotčen činnostmi těla. Opravdový žák ví, že se činnosti dějí a on není konatelem. Neztotožňuje se s tělem a jeho činnostmi. Seberealizovaná bytost si uvědomuje, že je od těla a jeho činností, které probíhají den co den, 24 hodin denně, oddělena. Toto Sebepoznání je přítomné v znalci.

Ztotožňování se s tělem, považování se za tělo, je nevědomost. Tělo není nic než forma utvořena konzumovanou potravinovou esencí, která je výsledkem pěti elementů. Znalec těla a jeho kvalit je Seberealizovanou bytostí. Znalec tu je před projevením neomezeného prostoru. Znalce nelze popsat slovy. Je mimo veškeré definice. Je tu projev třech stavů – bdění, spánku a vědění –, v kterých se jedinec začne pokládat za muže či ženu a podle toho i žije, což vede k nevědomosti a spoutanosti.

Ve skutečnosti tu pro Átman žádná spoutanost neexistuje. Pro Átman platí, že je bezforemné, bezbarvé, že nepřichází ani neodchází (nerodí se a neumírá). Věčné "Já" je tu i před prostorem. Slyšeli jste někdy o prostoru, který by někoho navštívil? Nebo jste někdy zaslechli něco o nepřítomnosti prostoru v domě toho či onoho? Znalec je Átman, Átman je znalec. Átman je před bděním, spánkem a věděním a také před třemi gunami (satva, radžas, guna), tudíž je znalcem toho všeho. S projevem 3 stavů a 3 gun, nastává chybné ztotožnění s tělem, a toto vede ke spoutanosti, což je však pouhý koncept. Necháváte se spoutat vlastními myšlenkami a koncepty.

Ve skutečnosti ani guny nemají žádné omezení, žádná guna není spoutaná. Jaké jsou tyto guny? Jsou to kvality potravinové esence, něco jako chuť. Vezměme v potaz chutě různých jídel. Něco je sladké, něco kyselé, pálivé atd. Platí pro tyto chutě nějaké omezení? Podobně vědomí každé lidské bytosti má kvalitu rozličných prvků potravinové esence. Jaké omezení může mít? Naše vědomí je jako sladkost potravy. Může mít nějaké omezení v podobě příchodu či odchodu? Činnosti se dějí v důsledku vědomí. Poté následuje nutný odpočinek, zapomnění. Když vědomí zapomene na sebe sama, je tu klid. Zapomnění vědomí značí zapomnění tělesné totožnosti jakožto muže či ženy. Zapomnění tělesné totožnosti vede k ryzímu klidu. Každý toto dennodenně zakouší.

Totožnost s tělem se den co den utvrzuje, a neplatí, že by se zmenšovala. Když se vědomí objeví, je tu rázem mysl, ego a individuální vědomí. To vše jsou však názvy vědomí. Dokud je vaší totožností tělo, je tu spoutanost v důsledku všech těchto aktivit. Když přebýváte ve slovech Gurua, zjišťujete, že vaše zrození není nic než mýtus (výmysl). Avšak takováto událost je velice vzácná.

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

 

konec první části

pokračování příště

Džaj Guru!

překlad Aleš a Gabriela

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.