Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. Štěstí nezrozeného dítěte nemůže být nikdy stejné jako toho narozeného (přepis audionahrávky)

11. 11. 2014 - Aleš a Gabriela

Audio nahrávka-přednáška č. 17 Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Jakmile pochopíte své pravé "Já", poznáte, že z vaší strany nebyly vykonány vůbec žádné činnosti. Všechny vaše činnosti budou jako odraz na vodní hladině. Pro Toho, kdo je zajedno s "Já", zmizí všechny Jeho činnosti, podobně jako dojde při požáru k vyhlazení celého bambusového lesa. Ten, kdo je mimo všechny činnosti, je Parabrahman. Držte se svého Sebe-poznání, jak vám bylo slovy Gurua řečeno, a tak všechny správné a nesprávné činnosti pro vás zaniknou.Nevědomá bytost je přitahována k smyslovým objektům s touhou po zisku. Výsledkem je její spoutanost. Toto vše je spoutanost konceptů (představ). Ve skutečnosti nikdo nikoho neviděl a nevidí a nikdo jiný neviděl a nevidí jeho. Avšak nevědomý člověk věří tomu, že....

Audio přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže č. 17

18. listopadu 1979


Významem recitovaných slov, které jste si právě vyslechli (z knihy Dasbodh), je, že když přebýváte jako pravé "Já", tak jste úplní. Ve světě nikdo neudělá nic, aniž by netoužil po odměně či pochvale. Člověk vždy zvažuje, co za to dostane, když udělá žádanou činnost. Ten, kdo zná své pravé "Já", rovněž zná tělo, mysl a životní dech. Svého těla a mysli jste si vědomi, aniž byste se na to museli někoho ptát. "Já" spontánně zná svou pravou existenci a je beztvaré, bezforemné a bezbarvé. Díky svému "Já" zná každý svou existenci a následně také mysl a její myšlenky. Spontánně je vnímán i životní dech a tělo. Spolu s tím jsou také poznávány všechny vlastní aktivity. Znalec všech těchto aktivit nemá žádné jméno.

Mějme za to, že zde probíhá obřad, při kterém se udělují jména novorozencům. Jaká jména mají tato batolata? Ta, která jim určí jejich rodiče. Ve skutečnosti novorozenec nemá žádné jméno. Jména tu jsou kvůli tělu dítěte. Děti dostanou jména na základě svého pohlaví a pak již dítě žije a vykonává činnosti s tímto jménem ve světě. Stejně jako když nosíte košili, tak máte jméno pro světské aktivity. Vašemu "Já" se dostane překrytí, kterým je tělo, a které (chybně) považujete za svou formu. Takové je vaše iluzorní poznání a víra o svém "já" (jako tělo). Vaše činnosti se zakládají na tom, co jste se naučili od svých rodičů a přečetli z různých textů a písem. Rodiče a texty říkají: "Když uděláš toto, dostaneš toto. Když uděláš něco jiného, dostaneš tamto." Ve světě jednáte za účelem dosažení věcí. Ve skutečnosti ten, kvůli němuž se vše děje, je bez jména a formy. Rodiče dítěti řeknou: "Ty jsi chlapec (dívka)," což pak dítě přijme za své. To, zdali je někdo muž či žena, závisí na tvaru těla.

Podstata bytí je ve všech tělech stejná. Všechna těla jsou utvořena z potravinové esence. Tělo je forma získaná konzumovanou potravou. Ve všech tělech se spontánně projeví povědomí o sobě. Toto vědění se objevilo nevědomky. To, co nazýváte zrození, není nic než sestoupení životního dechu a projevení povědomí (o sobě), vědomí (´já jsem´). Toto vědomí vibruje v těle. Všechny činnosti se dějí za účelem získání odměn a zásluh. Přijímání potravy a touha žít je hlavní potřebou každého. Ve skutečnosti pravé "Já" nepotřebuje vynakládat žádné úsilí k přežití. "Já" je neomezené, nestane se nikdy menší (omezené). Kvůli existenci těla a výrokům mysli se ztotožňujete s tělem. Vypadá to, jako by to dělalo samotné "Já". Zde je nutno zmínit, že vše toto ztotožnění je dočasné, časově omezené. Vše je v pohybu, toku. Za cokoli se považujete, to není stálé. Nic nestálého nemůže nikdy spolu s věčným vytvářet společenství. Věčné je naše pravé "Já" a být "Tím" je naše pravé náboženství. Avšak člověk nepozná svoji totožnost od těla oddělenou do té doby, dokud nerealizuje své "Já".

Jelikož spojení životního dechu a těla trvá po krátkou dobu, toto vše je dočasná událost. Všechny naše aktivity jsou zde díky našemu životnímu dechu. Znalec těchto aktivit není životním dechem. Znalce všech činností lze nazvat Átman neboli "Já" – je úplný ve všech směrech. Átman neboli "Já" značí "My", naše "Já". Vědomí (o sobě) se v těle projeví neočekávaně, nevědomky. Bez existence Já v těle tu nejsou žádné zkušenosti. Jestliže neztotožníme naše "já" s naším pravým "Já" a naopak ho identifikujeme s tělem, tělo tu dlouhou nezůstane. Když životní dech opustí tělo, potravinové tělo se stane nevědomé a vědomí také zmizí. Všechny činnosti skončí. Podstata bytí se stane nebytím. To vše je fakt. Budete-li tato fakta ignorovat, budete slepě následovat to, co se obecně nařizuje v (pseudonáboženských) textech, a jednat za účelem získání odměn a zásluh. V důsledku toho nemůžete realizovat skutečné "Já".

Ten, kdo se drží Guruových slov a zná sebe sama jako To, co je před vším, přebývá jako "Já", což je jeho pravým náboženstvím. S takovýmto základem je schopen postupně poznat význam takzvaného zrození. Dojde k poznání, že tu není vůbec žádné zrození a ví, že zrození je pouhý mýtus (výmysl). Ten, kdo pochopí nepravdivost svého zrození, je realizovaná velká bytost. Chápe, že existoval před takzvaným zrozením. Hádanka zrození je vyřešena. "Byl jsem nezrozen a vždy existoval, jsem nezrozený a neustále existující." Toto se stane jeho přesvědčením. Výjimečný žák si nevšímá povídaček a plně následuje svého Gurua a díky tomu prošetří pravdivost takzvaného zrození. Takový adept si pomyslí: "Nemám žádné povědomí o tom, že jsem se kdy narodil. Avšak byl jsem obviněn z toho, že jsem zrozen byl. Co je na tom pravdy? Kvůli takzvanému zrození jsem mužem nebo ženou." Tímto způsobem uvažování adept zcela vyhladí koncept zrození a nabude kompletnost a naprostou spokojenost.

Ostatní přijímají koncept zrození za pravdu a jednají ve světě za účelem odměny a zásluhy. Opravdový adept jedná, aniž by se zajímal o zásluhy a odměny, a snaží se nalézt opravdovou hodnotu zrození (života). Pravým náboženstvím všech hledajících je přebývat jakožto "Já". Avšak tělo není pravým "Já". Znalec těla, životního dechu a vědomí (o sobě) je Absolutno, Paramátman. Ten, kdo se nežene za zásluhami a odměnami, je schopen poznat pravdu. Naopak pro toho, koho zajímají odměny a zásluhy za veškeré činnosti, je zrození bráno za skutečné. Nevědomá bytost jedná ve světě za účelem dostat to či ono. Smyslem toho, co se píše v písmech, je zabránit šíření lenosti mezi lidmi. Dáte-li do vody sůl, ta se zde rozpustí. Podobně se rozplynou všechny činnosti a zásluhy těm, kteří následují pravé náboženství "Já".

Pro realizovanou bytost neexistuje žádná činnost a také žádné naděje, touhy, chtění, nebo by se dalo říci, že se to vše již naplnilo. Zdá se být činná ve světě, avšak nemá žádné touhy. Běžnému člověku toto zůstává záhadou. Je těžké pochopit, jak je možné, že realizovaná bytost, jež má rodinu, ženu a děti, nemá žádné touhy. Aktivity konané za účelem získání zásluh a odměn u nevědomých bytostí neberou konce. Stejně jako se sůl rozpustí ve vodě, dřevo shoří a zmizí v ohni, tak se i činnosti realizované bytosti vytratí. Když se dva plameny spojí, jeví se jako jeden a již nejsou viděny odděleně. Stejně tak v případě toho, kdo se stane zajedno s "Já", se vše viděné a projevené stane zajedno s Ním.

Kvalita potravinového výtažku je to, co si uvědomuje poznání (´já jsem´). Vědomí závisí na potravinovém výtažku. Lidí, kteří mne navštěvují ze Západu, se ptám: "Je-li astronaut vyslán do kosmického prostoru s dostatečnou zásobou jídla a kyslíku, a stane-li se mu, že zásoby potravy dojdou, třebaže zásoby kyslíku jsou dostačující, vrátí se pak na Zem, aby informoval, že umírá?" To značí, že dokud tu je dostatek potravy a vody, pocit bytí bude přítomný. Swámí bude naživu. Slovo Swámí značí "Já jsem". Tak jako zapalovač hoří do té doby, co je zde plyn, tak i pocit bytí je zde, dokud je tu potrava a voda. Dejme tomu, že se objeví zpráva, že přívod elektřiny bude odstaven kvůli nedostatku vody v nádrži, a dojde k přerušení výroby elektřiny v elektrárně. Pro toho, kdo toto chápe, tu není žádné zrození, smrt, nebe či peklo. Zeptáte-li se mne, co byste měli dělat, pak vám poradím, opakujte Džaj Guru, Džaj Guru a mějte plnou víru v Gurua – bezvýhradnou víru beze slov, kde je využití vyřčených slov minimální, neboť opakování probíhá převážně mentálně.

S tímto Guruem uvnitř budete zářit a znalec tohoto Gurua se projeví. Poté nabudete své pravé vlastní "Já". Ve světě děláte tolik věcí s velkým zaujetím, ale zdali zde zítra budete, to nedokáže nikdo říct. Mnoho významných osobností přišlo a odešlo. Nikdo neměl schopnost zde zůstat. Ptáte-li se, co je pravda, poznáte ji, když ji realizujete. Netrapte se tím nyní, vaším současným problémem je, jak ji unést. Následujte nyní svého Gurua a rozjímejte nad jeho slovy. Meditovat a žít slova Gurua je největším uctíváním vašeho Gurua. Tento druh oddanosti je pro duchovnost tím nejlepším. Nezapomeňte, že váš Guru je před vědomím (sebe). Váš Guru je před pocitem bytí. Jestliže přebýváte ve slovech Gurua, žádné činnosti se vás nikdy nedotknou. Avšak toto je tím konečným dosažením.

Dokud se ztotožňujete s tělem, jste si vědomi svého těla a váš pocit bytí je pro vás nesnesitelný. Abyste ho dokázali snášet, jste nuceni dělat to či ono. Vědomí vyžaduje všelijaké činnosti, bez kterých nemůže být tolerováno. Dokážete čelit svému vědomí, aniž byste něco dělali? Ne. Každá lidská bytost musí něco dělat, aby mohla čelit vědomí.

Jestliže následujete slova Gurua, pak byste měli vykonávat činnosti, aniž byste za ně očekávali získání nějaké odměny. Pak budete připraveni pro Seberealizaci. Jakmile pochopíte své pravé "Já", poznáte, že z vaší strany nebyly vykonány vůbec žádné činnosti. Všechny vaše činnosti budou jako odraz na vodní hladině. Pro Toho, kdo je zajedno s "Já", zmizí všechny Jeho činnosti, podobně jako dojde při požáru k vyhlazení celého bambusového lesa. Ten, kdo je mimo všechny činnosti, je Parabrahman. Držte se svého Sebe-poznání, jak vám bylo slovy Gurua řečeno, a tak všechny správné a nesprávné činnosti pro vás zaniknou.

Nevědomá bytost je přitahována k smyslovým objektům s touhou po zisku. Výsledkem je její spoutanost. Toto vše je spoutanost konceptů (představ). Ve skutečnosti nikdo nikoho neviděl a nevidí a nikdo jiný neviděl a nevidí jeho. Avšak nevědomý člověk věří tomu, že viděl a vidí mnoho (objektů) a myslí si, že mnoho objektů vidí jeho. Pochopíte-li tuto představu, pak celý svět a jeho plody se stanou ryzím Brahman. Nevědomá bytost věří všemu, co si vyslechla, a považuje to za pravdu, což je její chyba. Před vyslechnutím si čehokoliv a před vyvstáním pocitu "já jsem" je vše úplné ve všech směrech. Úplnost je před vyvstáním pocitu bytí – Swámí, což je "já jsem". Úplností není to, co přichází a odchází. Je třeba, abyste přijali podporu ve formě Guruových slov a přebývali se svým pravým "Já". Já jsem bezforemný, před pocitem bytí, před vědomím, před časem. Spočívaje s tímto přesvědčením zvážíte, co je to zrození, a dojdete k pochopení, že je to pouhý výmysl. Potom bude váš stav podobný stavu nezrozeného dítěte. Byli jsme vedeni k tomu, že vás čeká smrt. Jste navyknuti poměřovat vše podle zisku a ztráty. Děláte vše pro to, abyste zlepšili stav narozeného dítěte, ale ať už je to cokoliv, co pro něho můžete udělat, nikdy se to nevyrovná stavu (úplnosti a spokojenosti) nezrozeného dítěte. Štěstí vašeho nezrozeného dítěte nemůže být nikdy s ničím srovnatelné.

Od doby, co jste se narodili, uplynulo ve vašem případě mnoho let. Nyní se vraťte k tomuto dětskému vědomí a držte se ho. V mém případě uplynulo 83 let od takzvaného narození. Čas narození je přibližně devět měsíců po početí. Když astrolog určuje horoskop, jeho předpovědi by se neměly vztahovat k dítěti (jeho narození), ale k času početí. Tomu, kdo sebe pochopí jako To nezrozené, se nikdy nic nestane, a tudíž ani smrt pro něho neexistuje. Tělo může zemřít, On však nikdy  neumírá. Je nutné umět rozlišovat a věnovat pozornost tomu, co je před všemi slovy. To je vaše pravá totožnost. Meditujte na ní.


Džaj Guru Maharadž!

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.