Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. V meditaci budete potkávat Světce a Velké Bytosti, kteří vás budou chtět zahlédnout vzhledem k vaší vznešenosti (přepis audionahrávky)

9. 12. 2014 - Ales a Gabi

Audio nahrávka-přednáška č. 20 Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Poznání "vy jste" v těle je poznáním veškerého poznání světa. Poznání v těle zná celý svět. Pouze pravý žák Gurua zná toto vědomí. Jen žák, který se zcela odevzdal svému Guruovi, zná poznání "vy jste". Naším nejvyšším cílem v tomto světě je poznat vědomí, tuto Sebe-lásku, naší nejdražší lásku. Toto se týká každé živé bytosti. Lásku poznat toto vědomí nelze rozvinout vlastním úsilím, uděje se spontánně ve velmi vzácných případech. Tato spontánní záliba poznat vědomí vyústí v Guruovu milost a takovýto šťastlivec potká svého Gurua. Uvědomí si, že jeho vědomí samotné je formou Gurua. Toto "Já-vědomí" či toto "já jsem - poznání" je totožné s Guruovou formou. Budete-li zcela přesvědčení o jednotě svého vědomí s formou Gurua, dosáhnete osvobození ještě v tomto životě. Toto se praví ve .............

Audio přednáška č. 20 Šrí Nisargadatta Maharadže na knihu Dasboadh


Díky oddanosti lze dosáhnout žádaného cíle. Bez oddanosti nezískáte ani zrnko potravy. Uctívání začíná především s příchodem našeho poznání "my jsme" a naší Sebe-lásky. Začali jsme si uvědomovat, že "my jsme", a to je naše Sebe-láska. Každá živá bytost pracuje den za dnem na zachování svého bytí. Jakmile přijde na svoji existenci, tak to samo vede k Sebe-lásce. Komu si přejete sloužit? Přejete si sloužit a dělat vše pro své bytí, poznání "vy jste". Protože neznáte své bytí, pociťujete, že sloužíte svému tělu. Tato služba tělu každým dnem způsobuje stále větší a větší problémy a těžkosti. Není to tělo, které je důležité, ale bytí v těle, toto poznání "my jsme". Pokud začne růst láska k bytí, pak se to stane bez ohledu na to, z jaké jste společenské vrstvy, nebo zda jste muž či žena. Takováto láska k bytí vznikne spontánně a nikoli kvůli činnosti někoho. Jedná se o zcela vzácný výskyt. Všude kolem vidíte lásku k tělesné totožnosti a narození, život a umírání těla. Poznání "vy jste" v těle je poznáním veškerého poznání světa. Poznání v těle zná celý svět. Pouze pravý žák Gurua zná toto vědomí. Jen žák, který se zcela odevzdal svému Guruovi, zná poznání "vy jste". Naším nejvyšším cílem v tomto světě je poznat vědomí, tuto Sebe-lásku, naší nejdražší lásku. Toto se týká každé živé bytosti. Lásku poznat toto vědomí nelze rozvinout vlastním úsilím, uděje se spontánně ve velmi vzácných případech. Tato spontánní záliba poznat vědomí vyústí v Guruovu milost a takovýto šťastlivec potká svého Gurua. Uvědomí si, že jeho vědomí samotné je formou Gurua. Toto "Já-vědomí" či toto "já jsem - poznání" je totožné s Guruovou formou. Budete-li zcela přesvědčení o jednotě svého vědomí s formou Gurua, dosáhnete osvobození ještě v tomto životě. Toto se praví ve Velké knize Dasboadh. Panuje nevědomost ohledně úžasnosti a významnosti vědomí neboli poznání "já jsem", které všechny živé bytosti zakoušejí. Naše vědomí je nekonečné a neomezené, ale my se ztotožňujeme s tělem a doufáme, že tím něco získáme. Kvůli tělesné totožnosti rostou den za dnem problémy, potíže a nedostatky. Když shledáte své vědomí jakožto posvátné a zářné, spatříte svou velikost a významnost. V meditaci budete potkávat Světce a Velké Bytosti, kteří vás budou chtět zahlédnout vzhledem k vaší vznešenosti. Pokud chcete věčný klid, vězte, že nikdo ve světě vám ho nebude schopen dát. Tudíž dělejte pouze jedno – nakloňte si své bytí a najdete klid a hojnost.
Džaj Guru!

 


 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

 

překlad Aleš a Gabriela

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.