Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 24 - Promluva Šrí Nisargadatta Maharadže k výročí odchodu z těla (mahásamádhí) Šrí Siddharaméšwara Mahradže

20. 1. 2015 - Ales a Gabi

Dnes si připomínáme Šrí Siddharaméšwara Maharadže, jenž byl světcem, dokonalým člověkem, tajemnou duší. V tento den můj Guru opustil tělo. To, co opustil, nyní zaplňuje celý vesmír. Jakmile zapomenete na své tělo, dostane se vám odpočinku. Zapomnění vede k odpočinku a klidu. Je to studnice odpočinku a klidu, není zde přítomné žádné připomínání či zapomínání. Je tu dokonalé Brahman neboli Parabrahman....

Promluva Šrí Nisargadatta Maharadže číslo 24 k výročí odchodu z těla (mahásamádhí) Šrí Siddharaméšwara Mahradže

Dnes si připomínáme Šrí Siddharaméšwara Maharadže, jenž byl světcem, dokonalým člověkem, tajemnou duší. V tento den můj Guru opustil tělo. To, co opustil, nyní zaplňuje celý vesmír. Jakmile zapomenete na své tělo, dostane se vám odpočinku. Zapomnění vede k odpočinku a klidu. Je to studnice odpočinku a klidu, ale není zde přítomné žádné připomínání či zapomínání. Je tu dokonalé Brahman neboli Parabrahman. Slovo Brahman se skládá ze slov "brah", což je ´slovo´ a "aham", což je ´já jsem´. A to je (způsob), jak jednáme. Je zde slovo a náš pocit Bytí. Tam, kde je slovo, musí být rovněž přítomen pocit Bytí. Slovo vyžaduje posluchače. To, co jste, je vědomí - Brahman, jež bylo označeno tisíce jmény. Všechna tato jména popisují jeho původ a aktivitu. Zároveň popisují také zmizení vědomí. V nepřítomnosti Sebe-poznání pokládáte zánik vědomí za smrt. Vidíte mrtvé tělo, ale vědomí neumírá. Vědomí je neviditelné. Ono nemůže umřít. Nemá žádnou formu.

Náš pocit Bytí v těle je znakem přítomnosti projeveného Brahman v těle. Místo, abychom se ztotožnili s Brahman, považujeme sebe za tělo, což vede k mizerné existenci. Na základě slov od Gurua je poznání "vy jste" v těle bezforemné, soběstačné a plné světla. Všech deset směrů je ozářeno jeho světlem. Toto osvětlení je známé jako svět. Nevědomá bytost toto nedokáže pochopit. Realizovaná bytost zná sebe sama jako Parabrahman. A jeho vědomí je reklamou Parabrahman. Náš Satguru je Parabrahman. Viditelné stejně jako neviditelné se Parabrahman nijak dotknout nemohou. Ve skutečnosti je vše vyjádřením Parabrahman. Všechny činnosti se dějí díky vitálnímu dechu za přítomnosti vědomí. Vitální dech a vědomí nemají žádnou formu. Vědomí v těle není individuální povahy, je ryzí láskou. V této lásce není žádná dualita. Protože tu není žádná dualita, nelze prohlásit, že láska uctívá sebe samu. Její formou je láska; je plná blaženosti a z toho důvodu plná radosti. Celý vesmír je vyjádřením této lásky. Pohled Realizované bytosti se jeví jako celý vesmír. Tato Sebeláska se stejnoměrně objevuje od červa až po Brahman.

Tam, kde je vědomí, je i forma, která ho vyživuje. Tělo je forma vzešlá z potravy. Potravinové tělo udržuje vědomí. Jednobodové uctívání Gurua jakožto Parabrahman je známkou milosti Gurua, jež je udělena žákovi. Hledající, který považuje tělo Gurua za samotného Gurua, zůstává lapen ve své tělesné totožnosti. Ten, kdo spatřuje svého Gurua jakožto beztělesného, vidí sebe rovněž jako beztělesného. Ten, jehož Guru je oceánem klidu, se sám uvědomuje jako oceán klidu. Toto se stává možné, neboť ve skutečnosti žák a Guru jsou totéž. V jednotě nemohou být charakteristické rysy rozdílné. Vědomí jak muže, tak ženy, je stejné. Ano, jsou zde tělesné rozdílnosti, ale nikoliv ve vědomí. Self (Já) láska je láskou a nic než láskou. Láska nemá žádnou formu. Ačkoli je bezforemná, dovádí v mnoha formách. Protože je bezforemná, není dotčena hříchem či zásluhou. V této promluvě je naznačena přirozenost a význam vědomí.

Vědomí značí poznání, náš pocit Bytí. Je také Self láskou a potvrzením existence beze slov. Ráno hned po probuzení není zpočátku žádné slovo přítomné. Potom se objeví mentální předzvěst "já jsem". Co zde však je před samotným probuzením? Je tu klid, neboť zde není žádné přicházení či odcházení. Po probuzení však začnete počítat se svým tělem a brát ho za svou formu. Kvůli tomu musíte neustále usilovat o to či ono. Ten, kdo nabyl přesvědčení, že jeho Guru je Absolutno, dosahuje stejného postavení jako Guru. S takovou vírou si uvědomíte sebe jako Paramátman. Oddaný, Bůh a Guru – slova jsou odlišná, ale všechny značí jedno a to samé.

Vezměte si příklad snového stavu, kdy ve snu cítíte, jakoby jste byli probuzení, pak se s tímto (falešným probuzením) objeví snový svět. Snový svět trvá tak dlouho, jak dlouho trvá falešné probuzení. Snící (postava) nevytváří svět a ani ho nerozpouští. Sen se rozpustí v něm. Sen zmizí, jakmile zmizí falešné probuzení. S pravým probuzením se svět rozpustí do Brahman. Avšak vaše tělesná totožnost vás dovedla k spoustě problémů a obtíží. Ve skutečnosti nemáte žádnou formu, jste zářní.

To je vědomí, není zde žádná další hmota. Jakmile jste obeznámeni s tímto vědomím, uvědomíte si projevené a neprojevené, které je celistvé a kompletní. Rozsáhlý svět se všemi životy v něm vychází z vašeho bytí. Vaše Bytí značí váš pocit probuzení (bdění). Věnujete pozornost tomu, co je viděno. Nazvěte to snem. Nedáváte pozornost tomu, kdo to vidí. Sen není nic než vaše falešné bdění. Pokud se doberete podstaty snu, poznáte původ a fungování vašeho vědomí. Díky tomu se již nikdy nebudete obávat smrti a zrození. To, co vyplňuje prostor, je vaše vlastní existence. Když víte, že jste, tak toto "jáství" vyplňuje celý prostor. A potom máte zkušenost této naplněnosti.

Můžete nazývat svojí zkušenost buď ´s atributy´ či ´bez atributů´. Nejdřív bylo žákovi řečeno, aby uctíval z důvodu pročištění. Jestliže odstraníte kameny, zemi a prach, dostanete se k čiré vodě. To je vyhloubení studny. Podobně uctívání a opakování mantry se provádí proto, aby se tím očistilo vědomí. Recitujte potichu mantru, která vám byla dána. Pokud to tak činíte, stane se časem mantra zajedno s vámi. Vaše tělo bude rezonovat touto mantrou. Bude vnímána po dotyku (vás). Vaše opakování by mělo dojít až do této míry. To je síla opakování mantry. Díky tomu se projeví vaše pravé "Já" a poznáte, jak "Já" splyne s Absolutnem.

Stále máte pochybnosti co se týče poznání, kterému nasloucháte již dlouho; jak vás (dlouhodobé posluchače) mohu označit za nevědomé? Máte pocit, že jste duchovní (bytosti) a že máte poznání, ale vaše tělesná totožnost a připoutanosti ne a ne odejít. Máte připoutanost k tělu a ke svému titěrnému vlastnictví. Pak není překvapením, že ani vaše připoutanost k příbuzným není dosud překonaná. To vše je kvůli vašemu přesvědčení, že jste tělem.

Svojí blaženou přirozenost poznáte až tehdy, kdy spatříte sebe bez formy. Koncept smrti vás potom nebude děsit. Dokud máte strach ze smrti, nemáte plné poznání, dokonalé Self-poznání. Jakmile džňánin ví, kdy dojde k odchodu jeho těla, pak jeho radost v tuto dobu odchodu nelze popsat. Vitální dech opouští tělo a splyne se zemí a prostorem. Bytí se stane záhy nebytím. Naše Bytí je pociťováno až tehdy, když jsou společně přítomny jak potravinové tělo, vitální dech, tak i vědomí. Jakmile se tyto 3 oddělí jeden od druhého, je zde Parabrahman, jež je za všemi projevy. Víra ve svého Gurua značí víru v jeho slova, že "jste Brahman". Ten, kdo si připomíná slova Gurua, je bezforemné Brahman. Taková bytost nemá strach ze smrti. Ať se stane, co se stane, z ničeho nemá obavy. Je prosta myšlenek a starostí. Díky Self-poznání je zbavena všech problémů existence. Veškerá zneklidnění došly konce. Celá existence je vaším vlastním vyjádřením a bez vás zde není.

konec přednášky

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.