Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 29/2 - Pro zření Krišny nejsou zapotřebí fyzické oči

14. 4. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_6.jpgTemně modrá barva vypadá jako černá, není tomu tak? Se zavřenýma očima věnujte pozornost této temné modři. Meditujte na ni. Opravdový hledající zná blízkost Krišny a stává se s Ním zajedno. Nevědomá osoba hledá Boha za pomoci baterky. Jaký je náš vztah k temně modrému Krišnovi? Je to naše vlastní pravé "Já". Naše vědomí je vyjádřením našeho "Já". Lopotíme se den co den pro jeho existenci. Temná modř je místem odpočinku a nakonec samotným pravým odpočinkem. Buďte si jisti, že získáte zkušenost podle toho, jaké je vaše přesvědčení o pravdě. Nezapomínejte, že tmavá modř, jež je Krišnou, je také zodpovědná za tlukot vašeho srdce. Mohu vám pouze říci, abyste vyplnili temnou modř svou plnou pozorností a svými mentálními modifikacemi. Předtím, než otevřete své oči a spatříte cokoliv dalšího, musíte potkat či vnímat Krišnu, není to tak? Krišna je ten, kdo je viditelný bez vidění. Krišna si hraje ve všech živých bytostech, ale zřídkakdy je někým v lidské formě povšimnut.

2. část audio přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže číslo 29
3. února 1980

Je tu nějaký rozdíl mezi Krišnou, který je tmavý, a Shyam, jenž také vyjadřuje tmavou (barvu)? Viděl někdy někdo Shyam či Krišnu, jenž je formou "Já"? Zde by měla být vaše odpověď ano, protože vidění je nezbytný předpoklad projevu světa. Místo abyste mrhali čas na jiné věci, měli byste následovat Gópis (oddané ženy Krišny), které zapomněly na sebe, zatímco meditovaly na své vědomí (Krišnu). Jaký je váš vztah s tímto Krišnou neboli vědomím? Je vaším vlastním "Já". To je vaše pravé obeznámení se s vaším "Já". Vaše schopnost vnímat to (vědomí) se zavřenýma očima je jedinou předzvěstí (důkazem) vaší existence neboli existence vašeho vědomí. Chceme být naživu, děláme vše pro své vědomí. Pro toho, kdo zná své vědomí a sjednotí se s ním, se život stane snadný a hladký.
Zření Shyam neboli Krišny je tak jasné, volné a jako první, ještě než spatříte cokoliv jiného. Jste připraveni zřít toto nádherné Shyam (vědomí)? Je zde někdo, kdo je připraven obdržet tento nevyčíslitelný poklad? Jaké to je, když nelze vidět světlo a ani tmu? Vychází-li ráno Slunce, je to ze světla či ze tmy? Slunce nezná tmu a tma nezná Slunce. Tato hluboká modř, tak krásně temná, je vybraným výtažkem Světců. Má-li někdo v oblibě spatřovat tohoto Krišnu, pak tu je naprostá uvolněnost. Zření Krišny odstraňuje veškeré tělesné napětí (ztuhlost). Shyam poskytuje světlo k vidění všeho. Znovu opakuji, že pro zření Krišny nejsou zapotřebí fyzické oči. Jak může být od Krišny oddělen ten, kdo se zde ustálí a jeho zájmem je pouze Krišna? Vaše přesvědčení je spojením s Krišnou. Skutečný odpočinek je být zajedno s touto temnou modří. Četli jste to již někde? Je to tak snadné. Tato hluboká modř je popisem inkarnace Krišny stejně tak jako Rámy. Temně modrá barva vypadá jako černá, není tomu tak? Se zavřenýma očima věnujte pozornost této temné modři. Meditujte na ni. Opravdový hledající zná blízkost Krišny a stává se s Ním zajedno. Nevědomá osoba hledá Boha za pomoci baterky. Jaký je náš vztah k temně modrému Krišnovi? Je to naše vlastní pravé "Já". Naše vědomí je vyjádřením našeho "Já". Lopotíme se den co den pro jeho existenci.
Temná modř je místem odpočinku a nakonec samotným pravým odpočinkem. Buďte si jisti, že získáte zkušenost podle toho, jaké je vaše přesvědčení o pravdě. Nezapomínejte, že tmavá modř, jež je Krišnou, je také zodpovědná za tlukot vašeho srdce. Mohu vám pouze říci, abyste vyplnili temnou modř svou plnou pozorností a svými mentálními modifikacemi. Předtím, než otevřete své oči a spatříte cokoliv dalšího, musíte potkat či vnímat Krišnu, není to tak? Krišna je ten, kdo je viditelný bez vidění. Krišna si hraje ve všech živých bytostech, ale zřídkakdy je někým v lidské formě povšimnut.
Zcela ojediněle někdo přizná: "Rozpoznal jsem tě, nyní se mi nemůžeš vyhýbat." Toto se vám musí přihodit, a jakmile se to stane, pak je jakákoliv oddělenost navždy vykořeněna. Pak bude vaše žití žitím Krišny. Bude s vámi během všech vašich zkušeností. Potom vaše vysvobození, vaše nepodmíněnost a vaše realizování Absolutna, to vše bude patřit Krišnovi.
Zapomeňte na všechny Bohy kromě temné modři Shyamy a splyňte s ním zcela láskyplně. Oddané ženy z vesnice, kde žil Krišna, se přeměnily do formy Krišny. Nechte své mentální modifikace splynout s temnou modří. I když Světci spatří Krišnu, stanou se s Ním zajedno. Posloucháním příběhu, kde se velebení Krišna, se posluchač s Ním sjednocuje. Pro toho, kdo rozvíjí lásku k přítomnosti Krišny, nemají chvály a uznání lidí vůbec žádnou hodnotu. Jsou zde falešní Guruové, kteří jsou pyšní na to, že jim lidé přikládají velký význam. Pravý oddaný se vytrácí v Krišnově lásce. Stává se zajedno s vizí Krišny. Pouze si to vyslechněte a zapamatujte. Vše toto je tak jednoduché a snadné a není zapotřebí hledat pomoc ostatních během jakékoliv fáze realizace Absolutna. Uvědomění jakéhokoliv duchovního stavu zde bude díky Krišnovi. Ostatní metody jsou složité a pomalé. Nebudu již více hovořit o tomto tématu. Tak hluboké rozpravy by neměly být dlouhé, stačí k nim minimum slov. Znovu opakuji, ztrácet se v Krišnovi je důležité, ale meditace na temnou modř je stěží udržitelná vzhledem k vyrušujícím zářivým vizím a scénám. Rušící záře obsahuje v sobě svět. Krišna má v Sobě vše. Rovněž svou individualitu byste v Něm měli cítit. To, co zůstává po pozbytí vaší individuality, je vaše projevená forma, jež je Krišnovou formou. Jakmile jsou významní duchovní adepti přitahováni ke slávě Krišny, jsou přeměněny ve Světce. To však není žádné překvapení. I ti, co si to nezaslouží, mohou realizovat to samé. To je velikost Krišnovy velkoleposti. Stejně jako stromy, jež rostou v blízkosti santalového stromu v džungli, nasají příjemnou vůni, podobně blízkost a meditace na temnou modř dává meditujícímu Krišnovu krásu. Protože byl Krišna synem Vasudevy, je nazýván Vasudev, což je jedno z Jeho mnoha jmen. "Vasa" značí vůni a "déva" znamená Bůh. Uvědomíme si, neboli ucítíme své vědomí, z toho důvodu se může naše vědomí pojmenovat jako Vasudeva. Přesvědčení o temné modři jakožto Pánu Krišnovi vám dává velkolepost jednoty s Bohem. I ti, co si to takzvaně nezaslouží, získají nedvojnost v Absolutnu. Jediným požadavkem je vaše naprostá oddanost bez ohledu na to, zda tělo bude či nebude žít.
Nyní jste si vyslechli něco o Krišnově velkoleposti. Jediné, co se vyžaduje, je naprostá oddanost. Jakmile vás přitáhne krása a záře temné modři, sjednotíte se s ní. Velkolepost Krišny se projevuje ve vás. Avšak vaše oddanost by měla být naprostá. Za tímto účelem byste měli uctívat pouze to a jedině to a nic dalšího. Opakuji zde, bez zření Shyam nemá životní dech žádnou existenci. Krišnu můžete zřít do té doby, dokud jste naživu. Vyslechněte si to a zapamatujte si to. Metoda k tomu je velice jednoduchá a můžete ji dělat sami, aniž byste někoho obtěžovali. Máte štěstí, že jste obdrželi toto know-how. I to samo je velice vzácné. Ostatní vám dávají pokyny, abyste dělali to či ono, ale nezdůrazní významnost temné modři a meditace na ni. Pouze pár (Mistrů) dokáže vést druhé, co se týče velkoleposti Krišny a jejího dosažení. Není tomu tak? Ten, kdo se ztratil ve velkoleposti Šrí Krišny, nabyl formu Krišny jak projeveného, tak neprojeveného. Pro takového oddaného to znamenalo dovršení veškerého poznání. Byl to konec veškerého učení se. Díky meditaci na Krišnu se stabilizujete ve svém pravém "Já". Toto vše jste si vyslechli, nyní je na vás, nakolik úspěšně to rozvinete.

konec audio přednášky

Džaj Guru Maharadž!

Překlad: Aleš & Gabriela

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.