Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14/1 Bez vědomí je i celý vesmír pustým místem (přepis audio nahrávky)

16. 9. 2014 - Aleš a Gabriela

nirupana_6.jpgZde uvádíme první část 14. audio přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže.. "Účinkem máji, iluze, je zapomnění. Někdo vám například řekne, že na to, co někomu slíbil udělat, zapomněl. Podobně zapomenutí na své pravé "Já" a neustálé připomínání si těla je díky máji, iluzi. Tělo není formou toho, kdo používá uši k naslouchání. Je to poznání, vědomí, které naslouchá. Jestliže vědomí není v těle, tělo pozbývá jakoukoliv hodnotu. Nemá cenu ani jednoho halíře. I v případě multimilionáře, jehož denní příjem přesahuje statisíce, je tu jeho hodnota kvůli vědomí (a ne tělu). Pokud zde není vědomí, pak se jeho příbuzní budou snažit zbavit jeho mrtvého těla co nejdříve, a nebudou mít přitom čas napít se ani sklenky vody. Když v těle není vědomí, hodí se tak akorát k odstranění. Bez vědomí je i vesmír pustým místem. Svět (vesmír) má hodnotu jen díky vědomí, kvůli našemu poznání "my jsme". Co má tedy skutečnou hodnotu? Je to svět či ......"

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Audio přednáška 14 - první část - Šrí Nisargadatta Maharadž
24. května 1979

Toto je rozhovor mezi Bohem a oddaným, mezi Guruem a žákem. Oddanost je umění; díky oddanosti se stanete oddaným. Oddaný značí Bhagaván, jehož formou je vědomí. Oddaný je plný lásky; milující a láska nejsou dvěma. Oddaný je prapůvodní Bůh, kosmický duch (čajtanja puruša). Náš pocit bytí je prapůvodní Bůh. I přes všechny tyto velké kvality se ztotožňuje s tělem a pokládá se za tělo. Toto je důsledek máji, iluze, kvůli které se zdá být ve spoutanosti, třebaže je ve skutečnosti nespoutaný, volný. Nehovoříme tu o ničem jiném, než našem vědomí, poznání "my jsme". Pokud chcete poznat sebe sama, svou pravou totožnost jakožto Bůh, musíte přebývat ve slovech Gurua a brát poznání "já jsem" za konečnou nejzazší pravdu. Vaše vědomí, poznání "já jsem" se jeví jako svět, ale je to kontrolor světa. Je všeobecně známo jako Brahman. Brahman není nic jiného než poznání "vy jste", vaše vědomí, vaše bytí. Posluchač naslouchá, co řečník říká, ale jsou to uši posluchače, které naslouchají? Ne, je to Bůh uvnitř, který naslouchá. Posluchač je Išwara neboli Brahman. Formou posluchače, Boha, je poznání "vy jste".

Ať už je poznání jakéhokoliv druhu a paměť čehokoliv, nemají tvar. Například si pamatujete setkání s nějakou významnou osobou. Má tato vzpomínka nějaký tvar, formu? Znáte různé chutě – slanost, sladkost, hořkost...atd. Mají nějakou formu či tvar? Účinkem máji, iluze, je zapomnění. Někdo vám například řekne, že na to, co někomu slíbil udělat, zapomněl. Podobně zapomenutí na své pravé "Já" a neustálé připomínání si těla je díky máji, iluzi. Tělo není formou toho, kdo používá uši k naslouchání. Je to poznání, vědomí, které naslouchá. Jestliže vědomí není v těle, tělo pozbývá jakoukoliv hodnotu. Nemá cenu ani jednoho halíře. I v případě multimilionáře, jehož denní příjem přesahuje statisíce, je tu jeho hodnota kvůli vědomí (a ne tělu). Pokud zde není vědomí, pak se jeho příbuzní budou snažit zbavit jeho mrtvého těla co nejdříve, a nebudou mít přitom čas napít se ani sklenky vody. Když v těle není vědomí, hodí se tak akorát k odstranění. Bez vědomí je i celý vesmír pustým místem. Svět (vesmír) má hodnotu jen díky vědomí, kvůli našemu poznání "my jsme". Co má tedy skutečnou hodnotu? Je to svět či vědomí? Každý objekt má hodnotu na základě vaší záliby k němu. Jestliže má vědomí něco rádo, hodnota toho vzrůstá. Jaká je hodnota světa za nepřítomnosti vašeho pocitu bytí?

Řečník mluví, posluchač naslouchá, ale ten, kdo poslouchá, je forma Boha. Vědomí to ví a vědomí dává pozornost vědomí. Když se vědomí stane zajedno s vědomím, pak se jedná o největší oddanost. Bůh říká: "Neexistuji bez mého oddaného a oddaný neexistuje beze mne." Bůh říká, že poznání "vy jste" je jeho bezčasovou formou. Když oddaný pochopí jednotu s Bohem, co jiného potřebuje? Oddanost značí oblibu ke svému vědomí. Když se vědomí ztotožňuje s pocitem "já jsem tělo", je to tou nejnešťastnější věcí. Když někdo pozná, že není tělem, zjistí, že již je volný, že nepotřebuje žádnou svobodu. Shledá, že nejen že je volný či svobodný, ale je nekonečný, neomezený.

Z 8,4 milionů druhů živých tvorů každá živá bytost musí jednoho dne opustit tělo. Lidských bytostí se to týká také. Když nevědomá bytost opouští tělo, říká: "Já umírám, odcházím. Mé dny jsou sečteny." Nevědomý člověk umírá neochotně a s nespokojeností. Co se stane, když opouští tělo ten, kdo poznal vědomí? On pozoruje, že životní dech opouští tělo, tělo se od něj oddělí, a on spatří sám sebe jako něco nekonečného, neomezeného. Nekonečné znamená to, co nikdy neskončí. Světec či znalec vědomí nemá žádné přicházení či odcházení. Nic se mu neděje. Při odchodu (z těla) světec zná svojí pravou přirozenost jakožto nekonečnou a neomezenou. Toto jsem pozoroval při odchodu z těla mého Gurua Šrí Siddharaméšwara Maharadže. Pět minut před tím než odešel, řekl nám žákům: "Nyní meditujte, nestrachujte se o mne. Nic se mi nestane. Jsem nekonečný, neomezený." Můj Guru řekl: "Lidé budou říkat, že jsem mrtvý, ale tak tomu není. Já nekončím. Splynu ve svém nekonečném, neomezeném, pravém "Já"."

V případě té nevědomé bytosti, která se neobtěžuje poznat sebe sama, je tu finální smrt. A nejen smrt, ale tato nevědomá bytost si na konci připomíná, že bude muset trpět za všechny hříchy a zlé činy. Ale znalec "Já" zná svou nekonečnou neomezenou přirozenost. Totožnost s tělem má začátek a také konec. Avšak vědomí je neomezené a nekonečné. Lze říci, že vědomí den za dnem roste, ale nikdy se nestane menší. Avšak ztotožnění s tělem musí skončit. Vše, co zde nebylo a nyní se jeví, že je, je odsouzeno k zániku (jednoho dne). S jakou totožností se chystáte zemřít? Přemítejte o tom. Díky oddanosti k Bohu, ke Guruovi, poznáte, že zde není nic, co by bylo od vás oddělené, a že všechno, všechny vaše činnosti se dějí spontánně. Vaše vědomí, váš pocit bytí je tím nejdůležitějším, avšak není to nějaký (cizý) host, ale je to něco, co náleží vám.

Bůh (Guru) říká, že jeho oddaný nemá žádný zájem o světské smyslové objekty. Tělo je vytvořeno z potravinové esence, šťáv a hmoty. V něm je kvalita vědomí, bytí. Podobně jako je sladkost v cukru, tak je v potravinové esenci láska, bytí. Každá živá bytost má v důsledku potravinové esence svůj pocit bytí a povědomí o existenci světa. Díky meditaci, opakování mantry a božího jména nastává očista potravinové esence a vědomí. Díky této oddanosti dochází k očistě výtažku potravy a odstranění všech nečistot, a satva (neboli tento potravinový výtažek) se stává zářivější a dovede vás k Sebe-poznání. V případě nevědomé bytosti postupně dochází kvůli ztotožnění s tělem ke ztrátě všeho a nakonec i smrti. Naopak v případě oddaného díky očistě satvy neboli potravinového výtažku mizí připoutanost k smyslovým objektům a smyslům samotným. Toto je výsledek pročištění potravinové esence. To, kvůli čemu se objevilo vědomí, musí být očištěno. K tomuto pročištění je nutno odstranit nečistoty v potravinovém výtažku. Jak může být to, co je pročištěné, přitahováno k nečistotám? Díky této očistě zakoušíte více a více radosti.

 

..............................................................pokračování druhé části příště

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

překlad: Aleš a Gabi 

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.