Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

12/2 Musíme poznat to, čím jsme před vyvstáním tohoto vědomí (přepis audio nahrávky)

26. 8. 2014 - Ales a Gabi

Uvádíme zde překlad druhé části další (12) přednášky z 2. 12. 1979 Šrí Nisargadatta Maharadže. Jelikož se vědomí objevuje z potravinového výtažku, je kvalitou potravinového výtažku. Světec říká, že vědění je kvalita potravinového výtažku, nikoliv jeho kvalita. Světec říká: "Já nejsem potrava. Nejsem tělo vytvořené z potravinové esence a nejsem ani jméno těla. V tomto těle vidíte 5 elementů jako zemi, vodu, atd. Já tím nejsem." Toto málokdo ví. Činnosti světce se dějí, ale on s nimi nemá nic co do činění. Všechny činnosti se pořád dokola dějí každým dnem kvůli těmto deseti částem (viz text). Má ten, kdo zná tuto pravdu, nějaké zrození či smrt? Pěstuje si koncept zisku či ztráty ten, kdo nemá ............... || rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Promluva 12 – 2. část

2. prosince 1979

první část audio přednášky č. 12 naleznete zde

 

V celém tomto světě jsou tu dnem i nocí konflikty a boje. To je důsledek vašeho pocitu bytí, vašeho vědomí. Není zde žádná stabilita. Když tu je nepřítomné poznání ´já jsem´, pak tu je stabilita. Klid je pouze v hlubokém spánku a samádhí. Co se děje v hlubokém spánku? Nejste si vědomi své existence. Uvolněni se cítíte jen v nepřítomnosti svého pocitu bytí. Dokud se nevrátí váš pocit bytí, jste uvolněni. Na základě toho musíte pochopit, co ve skutečnosti jste. Jaká je vaše pravá přirozenost? Musíte zjistit, co jste, a co vám dělá nejdelší společnost. Vašemu pocitu bytí, vašemu vědomí bylo uděleno mnoho jmen, nespočet názvů Bohů. Tento pocit bytí však není možné tolerovat bez vykonávání toho či onoho. Vaše vědění vyžaduje nějakou činnost.

Manželky vysoce postavených funkcionářů stále pletou či háčkují, anebo hrají karty na svém klíně i během cesty v autě. Je tomu tak proto, že přítomnost vědomí si žádá nějakou činnost. Máme společenství svého vlastního bytí, které nedokáže zůstat potichu. Musíme poznat to, čím jsme před vyvstáním tohoto vědomí. Máte-li něco rádi, chcete toho víc a víc. Smyslových objektů je mnoho, my však musíme pochopit, co je tím nejdůležitějším objektem.

Například světec Tukaram řekl, že jeho ústředním objektem je Bůh Narajána. Jeho pozornost byla zaměřena na Boha Narajánu. Jméno Narajána označuje připomínání si principu muže a ženy. Připomínání si kosmického ducha (puruša) a kosmické hmoty (prakrti) zde musí být přítomné. Bůh Narajána značí připomínání si kosmického ducha (puruša) a kosmické hmoty (prakrti). Narajána symbolizuje to, co tvoří podstatu principů muže a ženy neboli v čem přebývá kosmický duch (puruša) a kosmická hmota (prakrti). Poznání ´já jsem´ není pouze vaší existencí, nýbrž existence celého světa. Váš svět se zrodil v poznání ´já jsem´, bez kterého nemá svět žádnou existenci. Pak co je tím, co umírá? To, co je falešné, přece nemůže zemřít.

Zakoušíte pozorování svého snového světa s falešným zdáním bdělosti, zatímco spíte. Kdo jsou rodiče světa? Jsou jimi sebe-láska, primární iluze (mulamája). Dozvěděli jste se, že ´vy jste´, a to je vaše primární potřeba. Když jste činní, využíváte své vědomí a vaše únava narůstá. Avšak uvolněnost ubývá. Kvůli svým činnostem jste víc a víc unaveni. Někdo byl z práce velmi unavený a sedl si do křesla a podřimoval. Když už skoro usnul, přišla k němu žena a řekla: "Nechceš se něčeho najíst?" Muž vzteky zbledl a rozčílil se. Pro toho, kdo je ospalý a těší se usnout, je zapomnění všeho tím největším potěšením. Tato osoba přecházela do hlubokého spánku, kde nebyl přítomen pocit bytí. Za nepřítomnosti pocitu bytí tu je naprosté uvolnění, hluboká relaxace. Ale ta trvá do té doby, než se znovu objeví pocit bytí. Jakmile přijde pocit bytí, jste vzhůru. V bdělém stavu vyvstanou opět všechny problémy. Nelze je zmenšit či ztratit.

Pot je v důsledku vody, teplota kvůli horku. Ochablost kvůli zemi. Pět elementů (voda, teplo, země, vítr a prostor) plus 3 guny (sattva, radžas a tamas) plus prakrti (vesmírná hmota) a puruša (vesmírný duch) činí dohromady deset. Toto je jóga deseti (částí). Všech deset dohromady nemá žádný tvar. Přestože nemají tvar, fungují skrze potravinovou esenci (sattva). Včera od 16.00 do 20.00 h zde byl zvuk v hlavě. Avšak to je kvalita prostoru, ne moje kvalita. Ten, kdo poznal sattvu, potravinovou esenci, zná její kvality. Kvality potravinové esence nemají na toho, kdo zná sattvu, žádný vliv. Věnujte náležitou pozornost sattvě, potravinové esenci.

Buďte pozorní sami k sobě, pak je to naprosto v pořádku. Všechny vaše činnosti závisí na pěti elementech, které reagují nejprve v prostoru a potom sestupují na zem. Někdy je následkem nemoc, ale světec nijak nezakouší onemocnění. Světec je za sattvou, kvalitou potravinové esence. Jelikož se vědomí objevuje z potravinového výtažku, je kvalitou potravinového výtažku. Světec říká, že vědění je kvalita potravinového výtažku, nikoliv jeho kvalita. Světec říká: "Já nejsem potrava. Nejsem tělo vytvořené z potravinové esence a nejsem ani jméno těla. V tomto těle vidíte 5 elementů jako zemi, vodu, atd. Já tím nejsem." Toto málokdo ví. Činnosti světce se dějí, ale on s nimi nemá nic co do činění. Je tu shluk deseti částí (5 elementů, 3 gun a prakrti a puruši). Všechny činnosti se pořád dokola dějí každým dnem kvůli těmto deseti částem. Má ten, kdo zná tuto pravdu, nějaké zrození či smrt? Pěstuje si koncept zisku či ztráty ten, kdo nemá zrození ani smrt? Toto je výsledek rozlišování mezi dočasným a věčným.

Nekonečné bloudění ve zmatku nemá žádný smysl. Ale ten, kdo je nevědomý, považuje iluzi za svou formu. Pokládat se za muže či ženu je samo iluzí. Těla jsou vytvořena z potravinové esence, kterou vy nejste. Náš příjem potravy nám dává výživu, růst a poznání ´my jsme´. Je-li příjem potravy nedostačující, objeví se zde slabost a nedostatek energie k životu. Náš potravinový přísun udržuje naše vědomí a náš život. Náš budoucí život závisí na naší současné konzumaci potravy. Víme, že ´jsme´. To je naše vědomí, vědomí, které přetrvává díky potravinovému příjmu.

Naše vědomí a náš život je obsažen v potravinové esenci, kterou přijímáme. Ztotožňujete své já s potravou, kterou jíte? Potravinová esence je zdrojem vašeho vědomí. Světec se nijak nezajímá o to, co se mu jeví, a ani o to, co se děje v prostoru. Říká: "Toto zrození není moje, protože to je následek potravinového výtažku, kterým já nejsem. Jestliže není toto zrození moje, jak zde potom bude připadat v úvahu otázka znovuzrození?"

Ten, kdo ví, že je nezrozen, je světec. Znalec či světec není poznáním či vědomím, které je kvalitami potravinové esence. V tuto chvíli si to pouze vyslechněte a pamatujte. Jelikož je světec znalcem, myslíte si, že je poznáním, ale poznání či vědomí je kvalita potravinové esence, sattvy, kterou světec není. Když toto o sobě pochopíte, poznáte ono ukryté tajemství. Toto všechno jste si vyslechli, ale jestliže stále nedokážete tolerovat své bytí, opakujte si Džaj Guru, Džaj Guru. Poté bude toto opakování Džaj Guru pokračovat uvnitř vás. Nebo obdržíte mantru, která se nazývá ´Mahavakja´, což je velké prohlášení, které bude probíhat uvnitř vás. Světci udělují tuto mantru mnohým, ale jak je známo, lidé si neuvědomují její významnost. Neopakují mantru, a tudíž světci nemají zájem ji dávat někomu, kdo si ji nezaslouží. Ten, kdo pravidelně opakuje mantru, chápe její důležitost. Ten, kdo si tuto důležitost uvědomuje, a pravidelně mantru opakuje, realizuje její význam, a pochopí sebe sama jako neomezeného a nezměrného.

Ať už tělo zůstane či odejde, musíte poznat význam opakované mantry, její velikost. Málokdo dává větší význam opakování mantry než samotnému žití či vitálnímu dechu. Taková bytost se stává beztělesnou v tomto těle a realizuje Brahman. Protože lidé nevěnují důležitost opakování mantry, nemáme zájem jim ji udělovat. Ten, kdo opakuje pravidelně mantru i když strádá, stává se bohatým.

Světec Tukaram řekl Bohu: "Ty sám neznáš důležitost opakování svého jména, a z toho důvodu bychom rádi znovu a znovu přicházeli na tento svět." Světec Tukaram znal význam opakování Božího jména či opakování mantry. Světec Tukaram se ptal Boha: "Když je tvé jméno neustále s námi, kam jinam můžeš odejít? Budeš muset přijít k nám." Bůh bude muset přijít tam, kde je jeho jméno, kde se opakuje jeho jméno. Proto ho nezapomínejte a opakujte mantru (Boží jméno). Nyní jste si toho již dost vyslechli, a tak opakujte svou mantru. Pokud na to zapomenete, opakujte alespoň ´Džaj Guru, Džaj Guru.

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

překlad Aleš a Gabriela

 

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.