Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. Nezapomeňte, že nemáte co do činění s touto pomíjivou fází a jejími aktivitami (přepis audio nahrávky)

12. 8. 2014 - Aleš a Gabi

guny satva, rajas a tamasNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna další, tj. jedenáctá nahrávka audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. "Měl jsem však štěstí, že jsem potkal svého Sadgurua. Činnosti pokračují po celou dobu dál, ale to se týká třech gun (kvalit) – sattva radžas a tamas. Stejně jako částečka zlata, toto je částečka sattvy. Sattva znamená potravinový výtažek. Sattva a hlavně radžas lační po činnostech, ale já nejsem sattva ani radžas – toto není moje totožnost. Třetí v pořadí si činí nárok na všechny činnosti – to je tamas guna. Ve skutečnosti nemají tyto tři guny žádný tvar. Stejně tak bdění, spánek a vědění (o sobě) nemají žádný tvar. Mají lásku k připoutanosti, připoutanost k lásce. Pro opravdového oddaného tu neexistuje rozdíl mezi stavem s kvalitami (saguna) a bez kvalit (nirguna). Když zde nebylo bdění, spánek a vědění, nebyla zde zkušenost času. Vaše Bytí bylo natolik plné, že zde nebylo místa pro vlastní pocit bytí. Jakmile se objevilo bytí sebe sama, tak to, co se objevilo, se stalo ................"    Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Audio Přednáška č. 11

Nezapomeňte, že nemáte co do činění s touto pomíjivou fází a jejími aktivitami.


Pránava znamená Óm, Ómkar. To je známka Sebe-lásky. Tato láska je spontánní, nikoliv vytvořená či vyprojektovaná. Neznamená to milovat někoho či si představovat lásku k druhé osobě. Důvěra ve slova Gurua vás pomalu dovede k tichosti, do stavu beze slov. Zůstat beze slov je cestou k dosažení Parabrahman prostřednictvím oddanosti. Běžně lidé nedokáží zůstat beze slov. Ať je postavení člověka jakékoliv, slova budou plynout dle nabytých dojmů. Už s nejnepatrnější znalostí své existence je tu počátek lásky a připoutanosti. Je tu mnoho slov označujících lásku; lásku a oddanost k vašemu bytí. Jste oddáni své vlastní formě. Brzy ráno zde nebyla žádná slova a nastal stav bdění. Beze slov tu bylo oznámení ´Jsem vzhůru´. Zkušenost bdění zde byla beze slov. Tento stav beze slov je ´projevené Brahman (saguna)´. Je to stav čiré lásky Já. Stav bdění promluvil beze slov, ale následně počal proud slov. Zde se člověk ztotožní s tělem a začne se podle toho chovat. Zároveň s tím se dostavil strach ze smrti, a dochází spíš k ztrátě (utrpení) než k zisku (radosti). Zakoušíme své bytí, svou existenci, která se dostavila bez vyžádání, nechtěně.

Naše zkušenost ´bytí´ značí dění stavů bdění, spánku, a vědění (o sobě). Stav bdění, spánku a vědění je prozatímní, časem omezený. Když zde tyto 3 stavy nebyly přítomny, nebylo zde žádné zrození. S vyvstáním této trojice se začnou dít činnosti díky sattva guně (kvalitě), která je osvětlením, radžas guně, která je spuštěním (aktivováním) a tamas guně, která je potlačením (omezením). Činnosti jsou výsledkem stavu či podmíněnosti a ne následkem někoho (ať už jeho či její činností). V tomto stavu (před probuzením) kosmická podstata (Prakrti) a kosmický duch (Puruša) nejsou přítomny. Adept upře pozornost na Guruova chodidla, která se objeví krátce před probuzením. Toto je moment mezi spánkem a probuzením. Je to čirý, neposkvrněný a posvátný stav. Tělo může být skladištěm odpadků. Ten, kdo obdržel Guruovu milost, říká: "Nejsem stavem bdění, spánku ani vědění (o sobě)." Když tu tyto tři stavy nebyly, neshledal jsem ani potřebu sebe sama, nebyla tu vůbec žádná potřeba. Po objevení těchto tří stavů jsem se stal krotký a žalostný. Měl jsem však štěstí, že jsem potkal svého Sadgurua. Činnosti pokračují po celou dobu dál, ale to se týká třech gun (kvalit) – sattva radžas a tamas.

Stejně jako částečka zlata, toto je částečka sattvy. Sattva znamená potravinový výtažek. Sattva a hlavně radžas lační po činnostech, ale já nejsem sattva ani radžas – toto není moje totožnost. Třetí v pořadí si činí nárok na všechny činnosti – to je tamas guna. Ve skutečnosti nemají tyto tři guny žádný tvar. Stejně tak bdění, spánek a vědění (o sobě) nemají žádný tvar. Mají lásku k připoutanosti, připoutanost k lásce. Pro opravdového oddaného tu neexistuje rozdíl mezi stavem s kvalitami (saguna) a bez kvalit (nirguna). Když zde nebylo bdění, spánek a vědění, nebyla zde zkušenost času. Vaše Bytí bylo natolik plné, že zde nebylo místa pro vlastní pocit bytí. Jakmile se objevilo bytí sebe sama, tak to, co se objevilo, se stalo důležité (prominentní).

Meditace se uskutečňuje na meditaci. Meditace a poznání mohou odejít, ale v přesvědčení (ohledně) Absolutna nedojde k sebemenší změně. To, co zůstává, je vždy existující, nesmrtelné Parabrahman. Slova se snaží to popsat, ale nikdy to neviděla. Parabrahman je tím Jediným bez druhého, bez kvalit, bez poskvrny. Žádná jména či slova to nemohou dosáhnout. Toto každý pozná na základě vlastní zkušenosti. Tím, že jste připoutáni ke krátkodobé životní existenci, zapoměli jste Já. Sadguru vám dá vodítko (klíč), díky němuž pochopíte. Bezprostředně si uvědomíte nepodmíněnost (neomezenost) spolu s třemi gunami (sattva, radžas a tamas) a třemi stavy (bdění, spánek a vědění). Dosáhnete stavu, který nelze časově vymezit. Čas je k tomu, aby mě vymezil, bezmocný. Co je konec konců čas, je to úhrn několika dní. Dokud měříte svou existenci na základě vymezené délky života, nenabyli jste Konečnou Pravdu. To si pamatujte. Obávate se, že váš pocit bytí odejde. Čím je váš pocit bytí bez tělesné totožnosti?

Ztotožnění s tělem je velký hřích. Ať už jste jakýkoliv, bez tělesné totožnosti jste posvátný, čirý. Ve vašem případě se objevilo bdění, spánek a vědění. Odhodťe svou víru v pocit bytí, že to značí vaše zrození. Tuto představu ´zrození´ pomalu zahoďte. Váš pocit bytí je kvalitou potravinového výtažku. Vy nejste potravou, ani potravinovým výtažkem, a nejste rovněž ani bytím.

V cukru je sladkost. Vy nejste ani cukrem, ani jeho sladkostí. Své tělo můžete využívat, avšak tělo je vytvořené z potravinového výtažku, jímž nejste. Musíte nahlédnout na Sebe sama. Musíte rozvinout přesvědčení o svém pravém Já. Tělo může být plné nečistot - výkalů a moči, ale vy jste posvátní, vždy posvátní. Ten, kdo zavrhne své Já, nebude nikdy osvobozen. Můžete být mužem či ženou, ale pokud odsoudíte sebe (své Já) jako hříšníka, jste od osvobození na hony vzdáleni. Já je posvátné, posvátné, posvátné. S nárůstem víry ve svou posvátnost vzroste take vaše hodnota. Zesílení vaší víry povede ke světlu, záři, poznání napomáhajícímu k Sebe-poznání. Ale kdo má Sebe-přesvědčení? Kdo má toto Sebe-přesvědčení mezi tisíce lidmi? Každá žijící bytost je přesvědčena o totožnosti se svým tělem. Toho, kdo je přesvědčen o Já, se představa smrti nijak nedotkne. Váš strach ze smrti je kvůli vaší tělesné totožnosti. Rozhodujete o svém vlastním osudu, nikdo další ho za vás nevytváří. Není tu nikdo zvaný Čitragupta (ten kdo vede záznamy o skutcích), který by určoval váš osud; vaše vlastní představa to pro vás dělá. Nezapomeňte, že nemáte co do činění s touto pomíjivou fází a jejími aktivitami. Věnujte každé ráno pozornost své chvilkové zkušenosti mezi stavy spánku a bděním a buďte zde (pozorní). Totožnost s tělem spolu se všemi světskými aktivitami začne po tomto chvilkovém zakoušení. Nechť tělo zůstane nebo odejde, plně důvěřujte slovům Gurua a neztrácejte se v tom, co říkají ostatní lidé. Když poznání ´vy jste´ není v těle, není tu ani Bůh. Jestliže tu není Bůh, nemůžete vědět, že jste. Poznání ´vy jste´ je důkazem toho, že Bůh je. Meditujte na poznání ´vy jste´ nebo své vědomí, což je důkaz toho, že Bůh je.

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.