Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. Nevnášejte dualitu do vztahu s Já a nemyslete si, že tu je nějaký jiný ochránce než To (přepis audio nahrávky k výročí odchodu z těla Šrí Bhausaheba Maharadže od Šrí Nisargadatta Maharadže)

17. 6. 2014 - Aleš a Gabi

maharaj_nirupana_3.jpgUvádíme 6. audio nahrávku přednášky Šrí Nisargadatta Mahardže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Dnes slavíme odchod z těla Šrí Bhausaheba Maharadže, který je uctíván, a jeho učení se rozšířilo po celé Indii i jinde ve světě. Tisíce adeptů díky Bhausahebovi získali spásu. Jakmile slova světce dopadnou na úrodnou půdu a je jim věnována dostatečná pozornost, pak dotyčnému dojde význam učení světce. Význam učení Bhausaheba Maharadže je následující - Vy jste Bůh a poselstvím zbožných písní (bhadžánů) je, že Bůh jsme my. My jsme Átman, my jsme Guru, my jsme Brahman. Ponechte stranou slovo ´já´ a řekněte něco o sobě. Bez ´já´ tu je pouze pocit bytí. Ten značí zářnou existenci a je nazýván Bhagaván neboli původní universální duch. Je zde záplava jeho záře a v ní existuje svět. Ve skutečnosti je svět projevem této záplavy světla. Následujte Guruovy instrukce, uctívejte bytí. Vše, co je viděno, zmizí včetně zprávy "já jsem". Slovo smrt je tu jen za účelem vystrašit vás. Uctívejte své bytí, svého Gurua, Boha, jednobodově. Nevnášejte dualitu do vztahu s Já a nemyslete si, že tu je nějaký jiný ochránce než To. Pro koho pracujete den co noc? Pro své bytí. Co je větší než připomínání si toho, že jste, nebo-li nezapomínání na své bytí? Uctívejte svůj pocit bytí. Je to Bůh, je to Brahman. Není tu nic většího než To. Oddaný, který se stal zajedno s učením Gurua, ví, že náš pocit bytí je důkazem existence ....

 

Promluva k výročí odchodu z těla (punjatithi) Šrí Bhausaheba Maharadže

6. audio nahrávku  www.netinetifilms.com přednášky Šrí Nisargadatta Mahardže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde.

Dnes slavíme odchod z těla Šrí Bhausaheba Maharadže, který je uctíván, a jeho učení se rozšířilo po celé Indii i jinde ve světě. Různí lidé v této zemi, kteří hovoří jazykem Kanaka, Marathi, Telug a Tamilštinou, následují Bhausahebovy instrukce – pravidelně meditují, uctívají a zpívají bhadžány. Tisíce adeptů díky Bhausahebovi získaly spásu. Jakmile slova světce dopadnou na úrodnou půdu a je jim věnována dostatečná pozornost, pak dotyčnému dojde význam učení světce.

Ten, kdo hodně touží po uctívání a oblíbil si ho, si nepotřebuje dělat žádné starosti, protože chápe, že i když Bůh je před námi, naše vědomí, naše bytí je důkazem toho, že On (Bůh) je. Poznání ´vy jste´ je důkazem toho, že Bůh je. Tiše naslouchejte. Vaše víra, že jste, vaše poznání, že jste, vaše vědomí, váš pocit ´já miluji´, to vše má jediný význam. Každá živá bytost má životní dech, mysl a vědomí. A to je její nezbytná potřeba. Potřebuje to a miluje to. Je zde vitální dech a mysl, a znalcem těchto dvou je Bůh neboli vědomí. Znalec životního dechu a mysli je formou Boha, a ta je naší skutečnou přirozeností. Trpíte jen kvůli své tělesné totožnosti. Vaší skutečnou přirozeností je Absolutno, ale v důsledku tělesné totožnosti jste se od Něho na hony vzdálili.

Význam učení Bhausaheba Maharadže je následující – Vy jste Bůh a poselstvím zbožných písní (bhadžánů) je, že Bůh jsme my. My jsme Átman, my jsme Guru, my jsme Brahman. Ponechte stranou slovo ´já´ a řekněte něco o sobě. Bez ´já´ tu je pouze pocit bytí. Ten značí zářnou existenci a je nazýván Bhagaván neboli původní universální duch. Je zde záplava jeho záře a v ní existuje svět. Ve skutečnosti je svět projevem této záplavy světla. Oddaný, který se stal zajedno s učením Gurua, ví, že náš pocit bytí je důkazem existence velkého Boha. Bůh existuje jako první, ale vy jste důkazem jeho existence. Za vaší nepřítomnosti nemá Bůh žádné Božství. Dokud nevnímáte svou existenci, Bůh také neví, že je. Narodili jste se, a tak přemýšlíte. Věříte, že jste se narodili, a také, že umřete. Ale má někdo z vás povědomí o svém narození? Jestliže nemáte znalost o svém narození, jak můžete znát narození někoho jiného? Pouze když jsme přítomni, dokážeme potvrdit přítomnost druhých. Jak můžete znát druhé, nebudete-li existovat? Vyslechněte si to, zapamatujte si to, a obeznamte se s posluchačem. Naslouchejte a nechť je vámi posluchač poznán. Nikdo nemá znalost o svém narození a písma říkají tolik věcí, aby vás přiměly chovat se patřičným způsobem. Koho se písma týkají? Toho, kdo je Bůh, ale přitom se bere za tělo, a jedná tímto způsobem ve světě. To je důvod, proč je zde strach ze smrti. Ve skutečnosti tu není žádné zrození, není tu ani smrt. Jsou si vaši rodiče vědomi vašeho zrození (početí)? Rodiče dítě před jeho narozením neznají, a ani dítě nazná své rodiče. Rodiče naznají dítě a dítě nezná rodiče. Přejete-li si k tomuto něco říct, tak můžete, ale vše pronesené je holý fakt. Ten, kdo je narozen, se o sobě něco začne dozvídat až ve svých dvou - třech letech. Dítěti bylo řečeno, že je chlapec nebo dívka, a bylo mu přiděleno jméno. Poté začalo poznávat slova a říkat "máma" a další a postupně rostlo. Kde došlo k růstu? Nejprve v děloze a pak mimo ni. O tom, co jste si zde vyslechli, budete muset meditovat s jednobodovou pozorností. Musíte meditovat na to, co jste si vyslechli.

Co znamená zrození tzv. někoho? Značí to, že obdržel zprávu o své existenci, o svém bytí. Pro každou živou bytost zrození znamená přijetí zprávy o její existenci. Do té doby zde o její existenci nebyla žádná informace. Co je onou zprávou? Jedině to, že "ona je". Informací je to, že existujeme. Jestliže řeknete "já", pak vstoupí na scénu ego. Jeho činnosti představují úspěch či neúspěch podle okolností. Ve skutečnosti je světlo Sebepoznání či bytí zářnější než slunce a měsíc. Zrození neznamená nic než vyvstání bytí (sebe sama). V důsledku iluze je tato zpráva (zne)užita k ztotožnění se s tělem. Po čem jedinec prahne? Po tom, aby zpráva (pocit) "já jsem" nebyla ztracena. A chce, aby se jeho bytí cítilo dobře a bylo o něj náležitě postaráno. Když zde žádná zpráva nebyla, nebylo ničeho zapotřebí, žádné požadavky nevyvstávaly. Nepotřebovali jsme dokonce ani sebe sama. Této zprávě je přidělen název Brahman. Já jsem Brahman. Totéž je připomínáno Guruem, který říká: "Vy jste Brahman." Pamatujte si to. Kde jste získali informaci o svém bytí? Přemýšlí vůbec někdo nad tím, jak a kde se bytí objevilo? Zda-li pak o tom někdo z vás rozjímá? Následujte Guruovy instrukce, uctívejte bytí. Vše, co je viděno, zmizí včetně zprávy "já jsem". Slovo smrt je tu jen za účelem vystrašit vás. Uctívejte své bytí, svého Gurua, Boha, jednobodově. Nevnášejte dualitu do vztahu s Já a nemyslete si, že tu je nějaký jiný ochránce než To. Pro koho pracujete den co noc? Pro své bytí. Co je větší než připomínání si toho, že jste, nebo-li nezapomínání na své bytí? Uctívejte svůj pocit bytí. Je to Bůh, je to Brahman. Není tu nic většího než To.

 

V jazyce marátí je slovo Átman důležité. "At" značí To (pět elementů a tři guny) a "man" znamená vzorek. Átman značí paměť "já jsem". Má jakýkoliv druh vzpomínky tvar? Jestliže si ji představíte a vybavíte v mysli, pak má tvar. Včera jste se například setkali s významným člověkem a pamatujete si na to. Jaká je forma této vzpomínky? Jaký je její tvar? Každá vzpomínka má jméno, tvar a formu, když si ji představíte a sdělíte. K tomu, abyste se mohli dostat za slova, meditiujte na svou paměť "já jsem" a přebývejte ve svém Bytí. Nemíchejte do toho své tělo. Někdo se může zeptat, jak lze při vykonávání světských činností pamatovat a meditovat na své Bytí. Vaše meditace je vyrušována aktivitami. Den začíná ráno a večer končí. Pozorovali jste to? Pozorování se dělo bez úsilí. Bylo zde nějaké záměrné pozorování přicházejícího a končícího dne? Museli jste na tuto událost zaměřovat pozornost? Zde je třeba si připomínat Guruova slova.


Vědomí (Bytí) se objevilo, aniž by bylo chtěno či žádáno. Prostě se objevila zpráva, že vy jste. Neznamená to jinými slovy to, že vyvstalo vědění sebe sama? Toto vědomí se skládá z třech částí – bdění, spánku a poznání "my jsme". Pocit Bytí značí "my". Nazývá se to zrozením, ale nemá to žádný tvar, pouze příchuť či vůni. Ale kdo má tuto příchuť sebe sama? Můžete ji označit jak chcete. Příchuť "já jsem" však nelze jménem či formou omezit.


Dnes se někde narodilo dítě. Jaké má jméno? Takové, jaké mu dáte. Jestlipak dítě protestuje proti pojmenování? Neprotestuje. To vy se tím ve svém životě bavíte. Kdybyste nepojmenovali své dítě, jak by se jmenovalo? Tělo dítěte je zde, je však utvořeno z potravinového výtažku. Co se však v těle nachází? Je to meditace či poznání. Co je tu a jak to vzniklo? Je odlišné od těla, nemá jméno, ale vy jste to jméno přijali za své. Nemá tvar, je zářné, ryzí a má pocit "já miluji", příchuť sebe sama. Má lásku k sobě sama. Toto vše nemá žádný tvar, pamatujte si to. Je to zářné, nemá to formu. Jméno má takové, jaké mu udělíte. Jména a slova se používají z praktických důvodů. Je-li něco pojmenováno, cítíte, že jste to pochopili. Názvy Parabrahman, Brahman, Primární iluze jsou toho také příkladem. Je zde mnoho jmen, ale vše, co je, není od vás nijak odděleno. Vaše pravé Bytí, vše, co neznáte, to samo o sobě je Brahma, Višnu, Maheš a všechny inkarnace jsou jeho reklamou. To je vnitřní hodnota vašeho "Já", prostě si to vyslechněte.

 

K samotnému umírání není zapotřebí žádných výdajů, pro život jsou však potřeba. K tomu, abyste žili, je nutno vynaložit úsilí různého druhu. Pro samotné narození však není třeba žádného úsilí. Chvalte či pokládejte své vědění (sebe sama) za svého největšího přítele, svého Gurua. Co je to? Je to vědění, které se objevilo nevědomky. Je to váš Bůh. Vzešlo z pěti elementů a třech gun. Vše viděné a projevené ve světě je jeho vyjádřením.


Dokud je zde tělo, je tu i strach. Ale bez strachu je ten, kdo říká, že jeho Bytí je formou největšího Boha. Je přirozené, že tělo zanikne. Pokud odejde tělo, znamená to, že my či "Já" také odejde? Vitální dech opouští tělo kvůli disharmonii, či nemoci. Jakmile odejde vitální dech, odejde i mysl. Odchází s tím vším také "Já"? "Já" je nevyčíslitelné hodnoty potravinového výtažku těla. Já či Átman značí náš pocit Bytí. Není tělem a není formou.
(Maharadž zpívá verš z písma Eknath Bhagwat) Hovořil jsem o tomtéž, co je obsahem tohoto verše. Jen jsem k tomu použil svá vlastní slova. Co znamená pro vás "Já"? Je to váš pocit Bytí, jenž se objevil. Nemějte o tom žádné pochybnosti. Kromě vašeho pocitu Bytí tu není žádný jiný Bůh, či Brahman. Protože sebe ale pokládáte za tělo, budete nuceni trpět mnoha způsoby. "Já" je v těle, je však tělem neomezeno. Je září světla. Je plné sebelásky. Sebeláska je jeho označení v těle. Pamatujte si to, co jste si zde vyslechli, a meditujte na posluchače. Pravda, Poznání, jsou neomezená. Neomezená značí, že jsou bez konce. Nikdy se nezmenší, jsou vždy úplná. Málokdo to přijme takové, jaké to je. Koho jsou všechny tyto kvality? Náleží posluchači toho všeho. Ať už tělo žije, či zesne, jeho smrt je nevyhnutelná. Smrti se nelze vyhnout schováním se někam. K čemu opouštět poznání Pravdy? Vykonávejte si své činnosti, ale nevzdávejte se víry ve své pravé "Já". Uctívejte své poznání "já jsem" s veškerou velikostí, jež byla popsána.


Jestliže čtete veškeré tyto popisy, tak uctívejte čtenáře. Nejsem tělo. Bez Sebepoznání je veškerá práce bezvýznamná. Po Sebepoznání ztrácí všechna práce svůj smysl. Poznání "vy jste" je forma neomezeného Boha. Je-li to, co je nyní řečeno, zapamatováno, a nikoli zapomenuto, pak vaše touhy, chtění a žádosti budou ukončeny. Nemáte potřebu o nic prosit. Osvobození zakusíte právě v tomto životě, budete-li následovat slova Satgurua. Toto je požehnání Šrí Bhausaheba Maharadže. Využijte toho.

Džaj Guru Bhausaheb Maharadž!

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.