Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4/2 - Díky uctívání je ´projevené´ potěšeno a díky tomu poté prožijete samádhí – (přepis audio nahrávky)

27. 5. 2014 - Aleš a Gabi

nisargadatta_bidi.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna čtvrtá nahrávka (druhá část) audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. To, čemu dáváte pozornost, je vaše tělo, objekty smyslů a vaše domněnky, že věci se dějí tak, jak je děláte vy. Abyste se zbavili těchto konceptů, odevzdejte se svému pravému Já, poznání ´Já jsem´. Odevzdejte se Tomu, čím se po probuzení stanete. Není to stávat se Tím, ale být To. Čemu zde nasloucháte? Čí informace to jsou? Co je to, co naslouchá? Co je dosaženo obrovským úsilím a pokáním po mnoha zrozeních? Žádný další posluchač kromě Toho zde není. Pamatujte si to. Připomínejte si to znovu a znovu. Je to váš pocit ´Já miluji´, ´Já věřím´, který přišel, aniž byste to chtěli. Víra značí potřebu, vaši náklonnost; uvědomujete si to, jste si toho vědomi. Jeví se v mnoha formách, ale ve skutečnosti je tento pocit bezforemný. Zdá se být v mnoha formách, ale v podstatě je bezforemný. Předtím než nabyl formu, je bez vymezení. Je prostý myšlenek, je bezejmenný, bez emocí a bez představ. Toto vše je předtím, než přijmete formu. Po přijetí formy se stane tak malým, slabým, že v nás vzroste touha po pomoci od nějakého Boha.

Nahrávka 4 – druhá část

Odevzdejte se chrámu poznání ´Já jsem´ 

Obliba pro opakování mantry narůstá. Na začátku toto opakování mantry zvolávalo ´Probuď se´. Slova dávají najevo: "Probuď se, probuď se!" Opakování mantry slouží k tomu, aby odkrylo naše pravé Já. K tomuto účelu je zde opakování mantry nebo meditace. Během toho vyslovujte mantru či Boží jméno (Hari) nebo použijte jeho zobrazení, ať už obrázek Rámy nebo jiného Boha.

Meditovat na své vlastní Já se zdá být obtížné. Z toho důvodu využijte mantru či Boží jméno (Hari) nebo jeho zobrazení a poté vyčkejte. Čekání je praxe určená k vypěstování našeho vnitřního kontaktu. Pomocí této praxe nepotřebujeme meditovat na nic dalšího. Toto poznání, láska k našemu pravému Já je To, díky čemu si uvědomujeme své Já. Tato Sebe-láska neboli důvěra v Sebe sama existuje v každé živé bytosti. Naše péče o autora slouží pouze během (daného) časového období. Vnitřní víra je naše vlastní, je to víra našeho pravého Já. Díky tomuto opakování mantry (Božího jména) pýcha mysli a intelektu slábne a životní dech je očištěn.
Mysl, intelekt a ego – toto jsou jména životního dechu. Tam, kde je síla životního dechu, tam je síla poznání a síla Já. Také je tu síla potravinového výtažku. Když se zkombinuje síla životního dechu (prána šakti) a síla potravinového výtažku, projeví se pocit Bytí.

Komu se to děje? To nedokážeme říci. Je to pro vnitřní pravé Já. Nelze meditovat na Sebe-poznání. Meditace je pomocí poznání pomalu zvládnuta stejně tak, jako je dítěti dáno chodítko, aby se pomocí něho mohlo postavit a pomalu chodit. Poté, co se obeznámíte se Sebe-poznáním, nebude zde potřeba další formy uctívání. Pro vaše blaho je tím nejlepším váš pocit Bytí, vaše poznání ´Já jsem´, vaše Sebe-poznání. Je volně dostupné, pro každého je k dispozici. Nic tomu nemůže stát v cestě, je Sebe-zářné.

Je to vaše skutečné bohatství, není zde nic dalšího, co by vás ve dne v noci vyživovalo a ochraňovalo. Ať už to vyslechnete nebo odmítnete, nezapomeňte však, že vaše poznání ´Já jsem´ vás vyživuje a ochraňuje dnem i nocí. Na konci období nevědomosti tu zůstane samotné, plné lásky, radosti a klidu. Zde znegujte individualitu a přijměte celkový projev. Díky přijetí projevu bude veškerý projev zářit. Kvůli jeho trvání na ztotožnění s universálním projevem se stane neprojevený. V neprojevu nedochází k sebemenší zkušenosti poznání projevu (sebe sama) a není zde rozdíl mezi poznáním a znalcem. Zakoušení poznání a znalce probíhá v projevu.

Realizovaná bytost (Džňánin) spontánně poznává projev jako ´Já jsem´, ´Já existuji´. Neprojev poznává projev jako ´Já jsem´. Je nutno navázat přátelství s projevem pomocí oddanosti, uctívání. Podobně jako se začíná dítě pomocí chodítka učit postavit, chodit a poté běhat, stejně tak musí oddaný uctívat různá jména a formy a na základě toho se vyvíjet. Díky uctívání je ´projevené´ potěšeno a díky tomu poté prožijete samádhí. Samádhí značí jednotu své existence.

Vědomí si uvědomuje Bytí neboli poznání. S činnostmi nelze přestat. Dělejte je. Vaše poznání ´Já jsem´ je Bůh, je to zření a chodidla vašeho Gurua. A toto vše se rovná vašemu Bytí. Celkový úhrn je vaše Bytí. ´My´ značí poznání, ne však ztotožnění s mužem či ženou, protože zde není žádné místo pro jakoukoliv formu. Pomalu se oprostěte od formy. My jsme naše Bytí bez snahy pamatovat si to. My jsme naše uvědomění, naše poznání bez snahy pamatovat si to. Nic zde kromě toho není, ať už velkého či malého. Malým je míněno menší než atom a velkým větší než prostor.

Přinejmenším si toto snažte zapamatovat. Ono vykonává vše, vyživuje vás a ochraňuje vás. Protože si toho nejste vědomi, zůstalo to opodál bez povšimnutí. To, čemu dáváte pozornost, je vaše tělo, jeho jméno a vaše domněnka, že věci se dějí tak, jak je děláte vy. Abyste se zbavili těchto konceptů, odevzdejte se svému pravému Já, poznání ´Já jsem´. Odevzdejte se Tomu, čím se po probuzení stanete. Není to stávat se Tím, ale být To. Čemu zde nasloucháte? Čí informace to jsou? Co je to, co naslouchá? Co je dosaženo obrovským úsilím a pokáním po mnoha zrozeních? Žádný další posluchač kromě Toho zde není. Pamatujte si to. Připomínejte si to znovu a znovu. Je to váš pocit ´Já miluji´, ´Já věřím´, který přišel, aniž byste to chtěli. Víra značí potřebu, vaši náklonnost; uvědomujete si to, jste si toho vědomi. Jeví se v mnoha formách, ale ve skutečnosti je tento pocit bezforemný. Zdá se být v mnoha formách, ale v podstatě je bezforemný.  

Předtím než nabyl formu, je bez modifikací. Je prostý myšlenek, je bezejmenný, bez emocí a bez představ. Toto vše je předtím, než přijmete formu. Po přijetí formy se stane tak malým, slabým, že v nás vzroste touha po pomoci od nějakého Boha. Nazvěme to dětstvím Išwary, což značí počátek ohromnosti Íšvary. Připomínejte si Gurua či Boha. Kvůli připomínání dojde k projevení této ohromnosti či rozpoznání. Nastane tu Jeho úžasná skutečnost. Adept tak nabude spokojenosti Sebe-poznání. Možná se vám nebude líbit tento druh řeči. Bez ohledu na to, jestli se vám líbí či ne, jste poznáním ´Já jsem´, ´Já miluji´, ujištěním ´Já jsem´. Toto poznání je tak nepatrné, proto se držte chodidel poznání ´Já jsem´. To dokáže prospět nejen vám, ale celému světu. Ale nejdřív by se vám mělo přihodit toto pochopení.

Pochopení, které zde bylo, se stalo nepochopením, proto se doporučuje uctívat Boha čili Hariho. Toto je přímé poznání našeho Bytí; vše, co je námi poznáno, se nazývá realizace. Realizace je přímé poznání existence. Zření vizí této formy či tamté formy je pouze zábavou. Není to realizace uskutečnění Já. Je tu mnoho lidí, kteří zatímco jdou spát, meditují na určitou formu Boha. Připomínají si jméno Boha a poté usnou. Během toho, kdy jdete spát, si připomínejte, že to, co jde spát, je Bůh. "Já jsem Bůh" by mělo být vaším přesvědčením. Toto se nazývá Deva Pratha, což značí stabilizování se v Bohu.

Význam slova Pratha neboli přísahy je dobře znám. I kdybych zemřel, nevzdám se přísahy. Nikdo si nedovolí zlomit přísahu. Můžete zapomenout na všechny ostatní věci, ale tuto přísahu přijměte. Abyste přijali (snesli) vaši víru či důvěru, a dodali jí sílu, odevzdejte se svému vědomí Já, poznání "Já jsem". Poté všechny vaše potřeby zmizí. A dárce zůstane ve své neomezené formě. Ale nebude od vás oddělen. Neexistuje odděleně od vás. Existuje díky vám, a vy existujete díky tomu.

Během ranní promluvy se mluvilo o Pánu Krišnovi, ochránci světa. Kdo pečuje o svět? Je to Bhagaván, Šrí Krišna. Bhagaván Šrí Krišna neboli Višnu jsou ochránci světa. Tento Pán Krišna je mojí duší a já jsem jeho duší. Již dříve bylo otevřeně řečeno: nechť tělo zůstane nebo odejde. Nechť zde je žití či smrt. Přesvědčení o Já byste se neměli nikdy vzdát.

Krišna či Višnu mají duši, ta je mnou. Oni jsou moji duší. V Bombaji je velká nádrž vody. Patří všem živým bytostem, lidem i zvířatům. A voda je dodávána přívalovými dešti, které jsou příčinou naplnění vody v nádrži. A platí, že ten, kdo si naplní svou nádobu z nádrže, tuto nabranou vodu vlastní. Nádoba může být malá či velká, ale jakmile je do ní voda nabrána, patří osobě, která si ji nabrala. Ale voda v nádrži patří všem živým bytostem. Příklad s vodou v nádrži nelze aplikovat na Já. Já totiž zabírá veškerou existenci, celý prostor a celý vesmír. Existuje ve všech bytostech, je hybnou sílou ve všech živých bytostech.

Já jsem duše Bhagavána Šrí Krišny a On je moje duše. Jsou zde spousty lidí, kteří řeknou, že „Bhagaván Šrí Krišna je mojí duší“, ale kolik z vás řekne, že jsou duší Bhagavána Šrí Krišny? Prosím, zvedněte ruku. Co se tohoto týče by zde neměla být žádná pochybnost. Guru vám řekl: "Vy jste Brahman". Mimo vás zde není žádné (jiné) Brahman. Guruova slova jsou takto konečná. Ať už je zde život či smrt. To se vztahuje na Něho. Nejdříve to zakuste a pak to proneste.

Voda nabrána mnou je moje. Voda nabraná Krišnou je Jeho. Ale celá nádrž je moje. Celá nádrž je moje. Ať už z toho, co o vás lidé říkají, zakusíte dobré či zlé pocity, řekněte mi, díky čemu máte víru či důvěru? U kořene všeho máte víru v Já, která je naznačena vaším pocitem bytí, vaším vědomím. Odevzdejte se tomu, vzývejte to, uctívejte to.

Vaše uctívání by mělo být pravidelné. Uctíváte-li to či ono, tak všechno toto vedlejší uctívání je nepoctivé. Není zde žádný vnější Bůh kromě vašeho vědomí Já. Díky vašemu vědomí Já existují dokonce i Brahma, Višnu a Mahéš. Sebepoznání je poznání, že "Vy jste". Jste-li vy, pak je i Šrí Krišna. Já jsem duše Šrí Krišny, dokáže to někdo říct okamžitě bez přemýšlení? Říct toto vyžaduje odvahu a smělost. To se stalo možným díky samotnému Pánu Krišnovi, jehož duší jsem. Já jsem také duše každého, kdo byl narozen a bude narozen. Já jsem duše Slunce, Brahman, všeho. Poznání koho má On? Má své vlastní.
 
Co se stane s tímto poznáním, když dojde k náhlé smrti? Kde „přistanete“ (skončíte)? Vždy říkám, že v okamžiku smrti se zhmotní vše, co si v tu chvíli představíte. Čelíte všem rozhodnutím, která jste učinili v okamžiku smrti. Rozhodli jste se na základě své vlastní víry. Vy budete rozhodovat, co se stane při vaší smrti. Ale ve skutečnosti tu žádná smrt není, jsou to pouze slova, která vás mají vystrašit.

Objem vody je využit, ale byli jste schopni vyčerpat všechnu zásobu vody z nádrže? Znova zaprší, a stejné množství vody naplní nádrž bez jakéhokoliv omezení. Átma neboli Já se nikdy nestane menším či větším. Toto stejné Já se projevuje jako poznání "Vy jste". Nezapomeňte to! Souhrn veškerého uctívání je poznání, že "Vy jste". Zakuste to! V chrámu poznání, že "Vy jste", je obsaženo mnoho a mnoho chrámů celého světa. Odevzdejte se tomu a vše, co potřebujete, se stane. Nikoli, že to bude poskytnuto. Jazyk Boha a oddaného je odlišný. Vše, co potřebujete, se stane. Stane se vodou, jídlem, ošacením, podle vašich potřeb. Potom bude váš intelekt a život prostý. Dokud jste v těle, potřebujete v životě od někoho pomoc. Běžně se spoléháme na Boha. Ale nezapomeňte, že poznání "Já jsem" obsahuje stovky Bohů. Pamatujte si to.
Vaše připomínání plyne ze Sebepoznání. Pro dnešek dost. Džaj Guru Džaj Guru.

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.