Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Ty jsi Átman, Já, bezforemný ... – (přepis audio nahrávky)

21. 4. 2014 | Aleš a Gabi

Nisargadatta-audio1Na adrese http://www.netinetifilms.com/audio-discourses.shtml byly uveřejněny audiozáznamy promluv Šrí Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde, dlouholetý žák a překladatel Maharadžových satsangů (viz fotogalerie). Zde vám nabízíme první z těchto promluv, kterou jsme přepsali a přeložili do češtiny. Jedná se o unikátní projekt, kde je možné poslouchat autentický Maharadžův proslov, aniž by byl editorem jakkoliv zkracován či upravován. Tyto nahrávky se budeme snažit vám postupně zde zpřístupňovat v české verzi. Džaj Guru Maharadž.
Neposloucháním mysli mysl transcendujete a pak je o vás postaráno principem, který ochraňuje nenarozené dítě v děloze. Tímto způsobem je o vás pečováno jedině tehdy, pokud se neřídíte svou myslí. V děloze jste se ..................................

Audio nahrávka 1

Ty jsi Átman, Já, bezforemný …

Šrí Nisargadatta Maharadž


Átman značí plnost ve všech ohledech. Átman nemá zrození ani smrt. Je za tím vším. Átman znamená být sám sebou, nikoliv být tělem. Nescházíme se tu proto, abychom dávali rady týkající se rodinných či světských záležitostí. Ten, kdo vám pomáhá vydělat na živobytí, tak činí spontánně. Uveďme příklad: během devíti měsíců existence v děloze, kdy rodiče dosud neznali nenarozené dítě a nenarozené dítě neznalo své rodiče, bylo o vše ohledně nezrozeného dítěte postaráno. Nenarozené dítě bylo chráněno a na konci devátého měsíce bezpečně vyšlo z dělohy. Ten, kdo uctívá a uvědomuje si Já, považuje Boha za konatele a ochránce všeho. Když jsem neznal své rodiče a oni neznali mne, ten, kdo pro mě dělal vše, vytvořil toto krásné tělo a všechny jeho orgány; činil tak bez mého vědomí a požádání. Ten, kdo vytvořil veškeré toto zázemí, to učinil, aniž bych o tom věděl. Během této doby nejsem schopen cokoliv vědět, vše bylo vykonáno Jím. On je náš Átman, Guru, on je zrození. Málokdo dojde k této úrovni víry a přesvědčení.

Možná jeden z miliónu má takovouto víru. On (Átman) má všechny tyto vzpomínky, ale v době, kdy pro mě mí rodiče nic neudělali, ten, kdo mi udělil tuto hezkou formu, pečoval o mě, mne dostal ven z dělohy otvorem velkým zhruba 5 centimetrů, když jsem vážil asi 4 kila, proč? Koho jsou všechny tyto dovednosti? Je to Átman, kterému jsem se odevzdal. Pokládám Átman, Já, za svého Gurua, a tohoto Gurua uctívám.

Jestliže někdo s plnou vírou v Já realizuje toto Já, pak o všechny jeho potřeby je postaráno jako v případě nenarozeného dítěte v děloze. To si pamatujte. Jak hladce, čistě a krásně o něj bylo postaráno. Každý se chce pomazlit s novorozencem, ale jen do té doby, než doroste do určitého věku. Jakmile dítě vyroste a vyvine se mu mysl, na jejímž základě se začne projevovat, tak se s ním už nikdo nechce ´pusinkovat´. Budiž, ale jen zřídka někdo natolik rozvine přesvědčení, že ho vyživuje Já (Átman). Mám víru ve své Já, jsem bezforemný, jsem zářící Bhagaván, dostává se mi vůně, jež je mým vnitřním Bohem, Guruem.

Místo toho, abyste následovali tento přirozený průběh, následujete mysl. Nevědomá osoba cítí, že mysl je její Guru. Mysl vyživuje a ochraňuje nevědomého, zatímco Átman živí a zabezpečuje aspiranta (hledajícího). Aspirant je oddaný. Átman je označení pro Boha, Gurua, Brahman; oddaný aspirant si toho je vědom. Oddaný je živen a ochraňován jako nenarozené dítě. Toto si podržte v mysli. Není snadné mít tak silnou, nehynoucí víru. Někdo ji však mít může, to nelze vyloučit. Neměli byste přijímat to, co vám říká či namlouvá mysl. Primární iluze (´Já jsem´) je všemocná, živí a ochraňuje mě. Žijte s tímto připomenutím a nenásledujte mysl.

Tato slova jsou výrokem samotného Boha, čirého, neposkvrněného, bezchybného, toho nejcennějšího a nejuctívanějšího. Nepovažujte se za toho, kým jste podle rad mysli; pokládejte se za to, co vám říká váš Guru. Jsem bezforemný, neposkvrněný, čirý a bezchybný. Nemám zrození ani smrt. Kdybych je měl, pamatoval bych si to a věděl bych o tom. Kdyby byly zrození a smrt skutečné, měl bych o tom poznání. Nemám o tom žádné poznání, proto nemám žádné zrození ani smrt, a slova mého Gurua jsou toho důkazem.

Málokdo si uvědomí Guruova slova; vše, co říká mysl, to nejsem. Mysl nahlíží na tělo a říká vám, že jste muž či žena, ale vy jste Vědomí. Vy jste ryzejší a jemnější než prostor a vším prostupujete. Já jsem Átman, Já. Mysl mě považuje za tělo, avšak já nejsem tělo, jsem Átman. Měli byste si vycvičit mysl tímto způsobem. Nenásledujte to, co vám namlouvá mysl, ale to, co vám říká Guru. Neposloucháním mysli mysl transcendujete a pak je o vás postaráno tím principem, který ochraňuje nenarozené dítě v děloze. Tímto způsobem je o vás pečováno jedině tehdy, pokud se neřídíte svou myslí. V děloze jste se svou myslí neřídili, nevěděli jste o ní. Mysl značí myšlenky. Tyto myšlenky k vám mluví a vy promlouváte k těmto myšlenkám. Podle nich pak jednáte. Mysl značí proud myšlenek, není to tak? Nyní ponechte mysl stranou a nechť hovoří samotná slova. Říkají-li myšlenky něco, co je nutné, důležité a užitečné, použijte je, a na ostatní zapomeňte.

Jestliže k vám přijde někdo v nevhodnou dobu na návštěvu, nepřijmete ho; podobně zbytečné myšlenky, které přijdou, vám zaberou čas. Takové myšlenky musíte odmítnout. Stěžují-li si myšlenky na někoho, potlačte jejich příjemce, jenž na základě nich vyvolává nespokojenost. Nevěnujte se myšlenkám, které si stěžují na ostatní. Toto je praxe moudrých lidí, není-li pravda? Držte se této praxe. Nepěstujte myšlenky, které vám nejsou k užitku; tedy ty myšlenky stěžující si na ostatní. Jsou to jen myšlenky, nic víc. Ve stavu ne-mysli jste Já, Guru, Brahman. Toto nejsou rozdílné stavy.

Jedna a tatáž osoba se označuje různě, jednou jako strýc, poté jako bratr a tak dále. Jiná zase jako teta, matka a podobně. Stejně tak Átman, Já, se nazývá různými jmény, ale konec konců, jsme to my sami, naše pravé Já. Dokonce i slovo ´já´ ponechte stranou, a když tak učiníte, to, co zůstává, je ´my´. ´My´ znamená poznání či vědomí, nikoliv tělo. Jaký význam má tělo, není-li zde vědomí? Jakmile vědomí odejde, osoba se označí za mrtvou a lidé ji vidí jako mrtvou. Životní dech udržuje tělo na živu a aktivuje ho; je tu ´bytí´. Životní dech opustí tělo, znamená to smrt? Ne, když životní dech zmizí, ´bytí´ vyhasne a stane se ´ne-bytím´. Předtím však ´bytí´ pozorovalo životní dech. Kdo zmizel? Vědomí neboli vnímání ´bytí´ zmizelo. Ten, jemuž se Guruova slova stanou vlastní, nezakusí smrt. Dokonce i zrození, které bylo považováno za skutečné, se stane falešné. Od tohoto okamžiku dosáhne přesvědčení, že jak zrození, tak smrt, nejsou skutečné.

Nenechte se od této chvíle vůbec řídit myslí, avšak využívejte myšlenky, které jsou potřebné. Ponechte stranou neužitečné myšlenky, pak tu nebudou žádné myšlenky, a tudíž zůstane klid.

Jestli vám nějaké myšlenky namlouvají, že jste tělo; povězte jim, že jste Átman, Já, bezforemné, beze změn a čiré. Řekněte těmto myšlenkám, ať odejdou. To, co se na základě této praxe uchová, je žijící samádhí značící blažený klid a naprostá spokojenost. Toto držení mysli stranou přejde v žijící samádhí neboli nejpřirozenější pravý stav. Světci kladou velký důraz na bezmyšlenkovitý stav vašeho pravého bytí. Každý z vás je zde obdarován tímto čirým stavem, který nelze nijak poskvrnit. Ale v důsledku setrvání vaší mysli přijímáte tělesnou totožnost a kvůli tomu trpíte bolestmi a problémy. Protože jste mysl učinili svým guruem, vzpomínáte na to, co je dobré a špatné na ostatních, a rozvíjíte tak nenávist a hněv. Od toho je nutné se uchránit. Čit ghanačit značí vědomí a ghana znamená hutný. Hutný jako prostor. Ale prostor neoznačíme hutným.

Prostor není nikde polámaný; je všeprostupující. Avšak Átman je jemnější než prostor. Átman zná prostor, ale prostor nezná Átman. Vy znáte prostor; znalec je vědomí, které je hutné. Realizovaný ví, že vědomí je hustší než prostor. Vědomí je poznání, podstata bytí, pocit bytí, poznání ´Já jsem´, je jako prostor, hutný, čirý, vše vámi prostupuje. Átman je jemnější než prostor, čiřejší a čistší. Nemůžete namalovat prostor, nemůžete jej pošpinit. Podobně Átman, které není myslí, které je od mysli odlišné, je čiré, bezchybné a velmi čisté. Átman je ryzejší, jemnější než prostor.

Átman je naše pravé Já. Když řekneme ´Já jsem Átman´, slovo ´já´ má stopu ega. Jestliže řekneme ´My jsme Átman´, pak toto ´My jsme Átman´ znamená, že zde nedochází k chybné totožnosti s mužem či ženou. Když řekneme ´já´, může vyvstat tok ztotožnění s mužem či ženou. Avšak ´my´ značí poznání, vědění, vyzařování. Bdění, spaní a vědění – to vše dohromady je Átman. Vyvstání bdělého stavu, spánku a vědění je označeno jako zrození. Avšak podle Guruových slov Já bez mysli je bezforemné a bezejmenné a vy ho pojmenováváte, jak chcete.

Nyní se nepokládejte za tělo a jeho formu, ale za vědomí. Jestliže nejste tělo a jeho forma, pak co jste, prosím povězte. Budete schopni to popsat? Neustále se na to soustřeďte. Buďte jako to a poznání vám bude nabídnuto a zazáří. Moudrost se rozvine podle hodnoty dotyčné osoby. Její chování z toho vyplývá, ale kvůli její totožnosti s tělem může docházet k různým útokům na ni. V souvislost s nahlížením mysli se pokládá za muže či ženu, ale mysl nezná Já, zná jen tělo. Pamatujte si, že mysl zná tělo, nikoli Já. Vaše bytí je Átman neboli Já a nemůžeme je nazývat malým či velkým, protože je bezforemné. V případě, že má někdo formu, lze ho označit za malého či velkého, ale jestliže zde není žádná forma, jak jej můžeme nazývat velkým či malým?

Je to natolik nepatrné a jemné jako prostor. Je to plné a neomezené. Je to hojné (plné) a jinak řečeno je to všeprostupující. Není tu přicházení ani odcházení, ale v důsledku ztotožnění s myslí dojde k chybnému pocitu, že se uskutečňuje přicházení a odcházení. Kvůli tělesné totožnosti je s myslí rovněž spolčena představa zrození a smrti. To vše jsou však koncepty mysli, ale toho, kdo zná sama sebe jako od mysli odlišného, se všechny tyto vady mysli (mít rád, nemít rád, hněv a představy) nedotýkají. Díky spojení s myslí probíhají dobré a špatné události, ale jestliže poznáte mysl jako od vás odlišnou, pak se nic nemůže přihodit.

´Já jsem tělo a jeho jméno a forma.´ – toto říká mysl, ale nikoliv Já, Paramátman. Ale jelikož ´Já´ nezná sebe sama, považuje slova mysli za pravdu a zakouší neštěstí a štěstí tu je pouze jako vysněný cíl. Vaše světské zkušenosti jsou pouze neštěstí. A štěstí se jeví pouze jako cíl. Bolest zakoušena při osamělosti a bezradnosti je daleko silnější než zkušenost při fyzickém napadení (střetu s někým). Mentální bolest je silnější. Mysl považuje ´Já´ za tělo. Pamatujte si, že nejste to, čím podle mysli jste. Já jsem bezforemný, čirý a bezchybný, moje světlo posuzuje průzračnost slunce a měsíce. To naznačuje, jak posvátné a čiré to je. Kdo? Átman, znamená ´my´. Říkáme, že světlo je matné, kdo to hodnotí? Je to naše světlo. Co je zde ryzejší, než světlo ´Já´? Kdo bude posuzovat čistotu jakéhokoli objektu? Je to světlo Já´. Takže ´Já´ je bezforemné, zářné a čiré. ´Já´ je zářnější a ryzejší než jakékoliv světlo.

Pamatujte si to a věnujte tomu pozornost. Mysl toto nemůže poznat. Vykonávejte všechny své činnosti, nicméně alespoň než usnete, tak si v posteli připomeňte kvality Átman. Je nekonečné, vědomé, vše-prostupující, posvátné a čiré. A tím nedůležitějším je to, že tím jsme my. Pamatujte si ´Já´ a jeho kvalitu; je zářné, vědomé, čisté, čiré a posvátné. A poté, ´Já´, Paramátman, jsme my. Toto si řekněte před usnutím. Alespoň před tím, než ulehnete, připomeňte si ´Já´ a ne mysl. Vaše mysl vám uděluje tělesnou totožnost. Toto má za následek vaše neštěstí a znovuzrození. Dokonce i nyní, poznáte-li ´Já´ oddělené od mysli, tak pochopíte samo toto zrození jako falešné.

Ve snu vidí hinduista vyšší kasty sebe jako člena nižší kasty. Sen vytváří špatné pochopení. A tím pádem se člověk pokládá za někoho z nižší kasty. Všechny vaše problémy vyplývají z totožnosti s tělem. Věřte v Boha, uctívejte jej. Nicméně když jen na chvíli uctíváte Boha a meditujete na Něho, připomínejte si to, co zde bylo řečeno a pak budou všechny vaše hříchy nasbírané během dne odstraněny. Jako během tohoto okamžiku.

Mé světlo je tak čiré, že dokáže víceméně rozpoznat intenzitu slunce a měsíce. Poznejte se jako bezforemné, čiré a bezchybné (Átman) a s tím usínejte. Učiňte tak před tím, než usnete. Tímto následky špatných činů, posbíraných během dne, zmizí. Ale neměli byste na to zapomínat; meditujte na to ve správnou dobu. Tato meditace by neměla být na ostatní, ale na sebe sama. Toto poznání a meditace je na sebe sama a nikoli na kohokoliv jiného. ´Já´ se nazývá také jako Brahman. Je to vaše pravé ´Já´, každý má právo to naplnit. Přinejmenším každá lidská bytost má na to právo a nárok, neboť to je náboženství našeho ´Já´. Nezapomeňte na pravé náboženství vašeho vlastního ´Já´. Budete-li se řídit vaším pravým ´Já´, všechny vaše problémy a nesnáze se vyřeší. Když jste byli v děloze, nečelili jste mnohým kalamitám? Kdo vám pomohl a vyřešil všechny tyto problémy?

Kdo vás ochraňoval a bezpečně dostal ven? Je to ´Já´. Proto rozšiřte víru ve vaše ´Já´. Átman je bezforemné, je za hříchem a poctivostí, zářné a je ve své přirozenosti. A je všemocné a jednotné. Žijte se Sebejistotou. Přinejmenším meditujte na to, co jste si zde vyslechli. Meditujte na ´Já´ a ne na Boha. Meditujte na sebe sama, spočívání v ´Já´ je naše pravé náboženství, toto nám řekl náš Guru. Spočívání v ´Já´ značí následovat pravé náboženství. Následovat svou mysl znamená zakoušet pád. ´Já´ nepotřebuje mysl. Z tohoto důvodu spočívejte ve svém ´Já´.

 

 Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej

 

Přeložili Aleš a Gabriela Adámkovi

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.