Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Soniyācā divasa ājī amṛte pāhilā

  • Následující nahrávka je výňatek z krásného filmu o Džňánéšvarovi (celý film s českými titulky: Sant Džňánadév (1940))
 

 

||1||

सोनियाचा दिवस आजी अमृते पाहिला ।

नाम आठविता रूपे प्रगट पै झाला

soniyācā divasa ājī amṛte pāhilā |

nāma āṭhavitā rūpe pragaa pai jhālā ||

Podívej, jaký Zlatý den plný nektaru je dnes, |

protože Pán Hari, jehož jméno jsem neustále opakoval, se zjevil v mém srdci. ||

सोनें  - soneṁ - zlato; दिवस आजी – divasa ājīdnešníden; अमृत – amṛta  - 1. nesmrtelný, věčný, 2. nektar; पाहणें - pāhaṇeṃ - pozorovat, vidět, vnímat, věnovat pozornost, přemýšlet, uvažovat; नाम – nāma – (Boží) jméno; आठव - āṭhava – připomínání si, pamatování na; रूप - rūpa - forma, přirozenost, stav, obraz; प्रगट - pragaṭa – projevit se, objevit se, zjevit se; पै – pai – slovní výplň v poezii, vyjadřující jistotu, usazenost, pevnost; झाला – jhālā – stal se, přihodil se

||2||

गोपाला रे तुझे ध्यान ध्यान लागो मना ।

अनू न विसंबे हरी जगत्रया जीवना ॥

gopālā re tujhe dhyāna dhyāna lāgo manā |

anū na visaṁbe harī jagatrayā jīvanā ||

Ó Gópálo, ať je má mysl neustále zaměřena na tvou formu. |

Ó Hari, jenž jsi životním dechem tří světů, ani na okamžik na tebe nikdy nezapomenu. ||

गोपाला – gopālā – Gópála, Krišna; रे – re – vokativní částice používaná při oslovení muže; तुझा – tujhā – tvůj, tvá, tvé; ध्यान – dhyāna – 1. meditace; 2. forma, obraz; लाग – lāga – úsilí, směřování (mysli); अन - ana – jiný, další, druhý; न - na – ne; विसंबणे - visambaṇe – opustit, ignorovat, zanedbávat; हरि – Hari – Hari (Krišna), Bůh; जगत्र – jagatra – tři světy; जीवन – jīvana – 1. život, 2. voda, 3. výživa, potrava

||3||

तनू मनू शरण तुझ्या विनतलो पायी।

बापरखुमादेवी वरा वाचुनि अणु नेने कांही ॥

tanū manū śaraṇa tujhyā vinatalo pāyī |

bāparakhumādevī varā vācuni aṇu nene kāṁhī ||

Má mysl i tělo hledá pokorně útočiště u tvých nohou! |

Nic jiného než ty, můj Otče, manželi Bohyně Rakumadéví, pro mne už neexistuje. ||

तनू – tanū – tělo; मन - mana – mysl; शरण - śaraṇa - ochrana, útočiště; तुझा – tujhā – tvůj, tvá, tvé; विनटणे - vinaṭaṇe – odevzdat se, hledat útočiště u; पाय – pāya – noha; बाप रखुमादेवीवरू - bāpa rakhumādevīvarū - oslovení Vitthoby = "Otče, manželi Bohyně Rakumadéví" = Džňánéšvarova námamantra (बाप – bāpa – otec, zde Vitthala (Krišna); रखमीण – rakhamīṇa – Vitthalova (Krišnova) žena, Rukmiṇī; देवी – devī – bohyně, manželka boha; वर – vara – manžel); वांचूनि - vāṁcūni – jinak; अणु - aṇu – atom, špetka, malý nepatrný; नेने – nene - ??? (asi zdůrazněný zápor); कांहीं - kāṃhīṃ - vůbec ne


Překlad Martin Vinkler

PDF - s originálem v maráthí, transliterací a českým překladem

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.