Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Mogarā phulalā

 

मोगरा फुलला मोगरा फुलला।फुलें वेंचितां बहरू कळियांसी आला॥१॥
mogarā phulalā mogarā phulalā | phuleṁ veṁcitāṁ baharū kaḻiyāṁsī ālā ||1||
Jasmín kvete, jasmín kvete | jen co posbírám jeho květy, hned vyraší spousty dalších poupat.

मोगरा – mogarā – druh jasmínu; फुलणे - phulaṇe – kvést; फुल – phula – květina; वेचणे - vēcaṇē – sbírat, trhat; बहर – bahara – stav či období rozpuku, vrcholu, hojnosti; कळा - kaḷā – velký pupen, poupě; आला – ālā - přijít

इवलेंसे रोप लावियलें द्वारी। त्याचा वेलु गेला गगनावेरी॥२॥
ivaleṁse ropa lāviyaleṁ dvārī | tyācā velu gelā gaganāverī ||2||
Zasadil jsem drobný keřík u svých dveří | a jeho výhonky se teď pnou až k obloze.

इवलेसें - ivalese - maličký, drobný; रोप – ropa – mladý stromek; लावणे - lāvaṇe  – zasadit (strom); द्वार  – dvāra – dveře, brána; त्याचा – tyācā– jeho; वेल – vela – výhonek popínavé rostliny; गेला – gelā – vydržet, přečkat; गगन – gagana – obloha, nebesa; वेरीं - vērīṃ - až do (prostorově i časově)

मनाचिये गुंती गुंफियेला शेला। बाप रखुमादेविवरी विठ्ठलें अर्पिला॥३॥
manāciye guṁtī guṁphiyelā śelā | bāpa rakhumādevivarī viṭhṭhaleṁ arpilā ||3||
Ze spletence své mysli jsem utkal šál | abych Ti ho, můj Otče Vitthalo, odevzdal.

मन - mana – mysl; गुंता - gu – 1. překážka, obtíž; 2. spletenec, motanice, zašmodrchanost (vlasy, vlákna); गुंफणें - gumphaṇē - proplést, splést; शेला – śelā – hedvábný šál; बाप रखुमादेवीवरू - bāparakhumādevīvarū - oslovení Vitthoby = "Otče, manželi Bohyně Rakumádéví" = Džňánéšvarova námamantra (बाप – bāpa – otec, zde Vitthala (Krišna); रखमीण – rakhamīṇa – Vitthalova (Krišnova) žena, Rukmiṇī; देवी – devī – bohyně, manželka boha; वर – vara – manžel; विठ्ठल - viṭhṭhala – Vitthala (Krišna); अर्पणें - arpaṇē – nabídnout dar


  • Jeden z možných výkladů abhangu (SJisback):

V této iluzi světské existence vykvetl výhonek jasmínu (Mogara – symbol iluze) se spoustou květů (zážitky štěstí a utrpení).

Myslíme si, že tento iluzorní život je něco skutečného, a procházíme mnoha cykly zrození a smrti.

Z vláken své mysli jsem utkal šál těchto květů jasmínu (zkušeností), který teď nabízím svému Pánu Vitthalovi.

To mne osvobodí od tohoto iluzorního světa a sjednotí s konečnou Skutečností Brahman.

  •  Další výklad (P.V.Bobde – Garland of Divine Flowers): zasazený keřík = sazenice poznání Já/sazenice oddanosti k Já; květy jasmínu Mogara = Átman
  • Jiný výklad (Akash Deshpande)

Rostlina Mogara je druh jasmínu. V Indii je symbolem čistoty (ale také světské iluze) a je považována za oblíbenou květinu Pána Višnua. Věnce z květů Mogary jsou často nabízeny jako oběti Bohu. Květy vydávají nádhernou vůni a používají se také k výrobě vonných olejů a v lékařství.
 
 
 
 

Překlad Martin Vinkler

PDF - s originálem v maráthí, transliterací a českým překladem

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.