Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Guru Páduka Stotram

Tento oslavný zpěv opěvuje v 9 slokách sandály Gurua (Páduky), které jsou symbolem Guruovy milosti udělující Poznání.

 

(1)

ananta samsára samudra tárá
naukájitábhjám guru bhaktidábhjám |
vairágja sámrádžada púdžanábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež mi pomáhají překonat nekonečný oceán Samsáry,
jako dvě lodě, jež mne naplňují oddaností k mému Guruovi
a jejichž uctívání přináší svrchovanou odpoutanost,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(2)

kavitva váráši nišákarábhjám
daurbhágja dávám buda málikábhjám |
dúrikritá namra vipattitábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež jsou pro oceán Poznání jako měsíc v úplňku,
Ty, které jsou jako proudy vody hasící oheň ran osudu
a odstraňují veškerá soužení každého, kdo se jim odevzdá,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(3)

natá jajó šrípatitám samíjuhu
kadáčidapjášu daridravarjáha
múkášča váčas patitám hi tábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Z těch, kdož se jim klaní, se stanou vlastníci velikého bohatství,
kteří v krátké době překonají prokletí své strašlivé chudoby,
a dokonce i z prostoduchých se stanou vynikající řečníci díky
svatým Pádukám (sandálám) mého Gurua, kterým se klaním.

(4)

nálíka níkáša padáhritábhjám
náná vimóhádi nivárikábhjám |
namadžanábhišta tati pradábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, které nás přitahují k lotosovým nohám našeho Gurua,
ty, jež odstraňují všechny druhy žádostí pramenících z nevědomosti,
a které pomáhají naplnit početné touhy těch, kdož je uctívají,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(5) 

nripáli mauli vradža ratna kánti
sarid virádža džaša kanjakábhjám |
nrupatvadábhjám nata lóka-panktéhe
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež září jako vzácný drahokam na královské koruně,
ty, jež vynikají jako krásná dívka ve veliké řece hemžící se krokodýly,
a které pozvedají oddané na místo nejvyšších vládců,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(6) 

pápándhakárárka paramparabhjám
tápa trajáhindra khagešvarábhjám |
džádjábdhi samšóšana vádavábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež jsou jako zářící Slunce, které rozpouští temnotu nekonečného řetězu hříchů,
které jsou jako pták Garuda před kobrou tří bolestí Samsáry,
a jež jsou jako planoucí oheň, jehož žár vysuší oceán nevědomosti,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(7) 

šamádi-šatka prada vaibhavábhjám
samádhi dána vrata díkšitábhjám |
ramádhavánghri sthira bhaktidábhjám
namo namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež nás naplňují bohatstvím pokladu šesti kvalit (šamádi šatka sampati),
ty, které slibují požehnat zasvěceného schopností vstoupit do Samádhi,
a které dávají hledajícím trvalou oddanost nohám Pána Rámy,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(8) 

svárčá paránám akhiléštadábhjám
sváhá sahájákša dhurandharábhjám |
svántáča bháva prada púdžanábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež pomáhají naplnit všechna přání oddaných žáků
plně odevzdaných a ponořených do Já, a jež probouzejí
opravdové aspiranty do božského stavu sebe-realizace,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(9) 

kámádi sarpa vradža gárudábhjám
vivéka vairágja nidhi pradábhjám |
bódha pradábhjám druta mókšadábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež jsou pro všechny hady žádostí jako pták Garuda,
ty, které nám žehnají vzácným pokladem rozlišování a nepřipoutanosti,
osvěcují nás poznáním a žehnají nám okamžitým osvobozením od pout světa,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.


Originální text v sanskrtu + mezinárodní transliterace + český překlad (PDF)

Překlad z angličtiny z různých zdrojů Martin Vinkler 2010

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.