Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja - Šiva Manasa Púdža

Šiva Manasa púdža je krátké poetické dílo Šrí Šankary. Jeho název by se dal přeložit jako "uctívání Šivy v mysli" a to zároveň i velmi přesně vystihuje obsah celé básně. Šankara zde ukazuje na důležitost oddanosti při uctívání - pokud jsme skutečně oddaní, tak můžeme púdžu klidně provést i v mysli bez jakýchkoli vnějších předmětů, pokud ale oddaní nejsme, tak je i púdža s vnějšími předměty k ničemu. Provádění takovéhoto uctívání v meditaci je i dnes poměrně běžné, pokud si člověk nemůže opatřit věci k normální púdže a je považováno ze rovnocené s normálním obřadem.

 

ratnaih kalpitamásanam himadžalaih snánam ča divjámbaram |
nánáratnavibhúšhitam mrigamadámodánkitam čandanam ||
džátíčampakabilvapatraračitam pušhpam ča dhúpam tathá |
dípam déva dajánidhé pašupaté hritkalpitam grihjatám ||1||

Představuji si trůn z drahých kamenů, který ti nabízím. Také chladnou vodu, aby ses v ní vykoupal, božská roucha ozdobená mnoha šperky, pastu ze santálového dřeva, aby byla nanesena na tvé tělo, jasmín a květiny čampaka a listy bilva, vzácné vonné tyčky a zářící plamen. Přijmi toto vše, co si představuji ve svém srdci, jako oběť tobě, ó milostivý Bože. ||1||

sauvarne navaratnakhandaračité pátré ghritam pájasam |
bhakšjam padžnčavidham pajodadhijutam rambháphalam pánakam ||
šákánámajutam džalam ručikaram karpúrakhandodždžvalam |
támbúlam manasá majá viračitam bhaktjá prabho svíkuru || 2 ||

Nabízím ti sladkou rýži ve zlaté misce ozdobené devíti drahokamy. Nabízím Ti pět druhů jídla, které byly uvařeny z mléka a tvarohu. Nabízím ti panakam ze sladkého ovoce, také lahodnou vodu, (áratí) lampu s kafrem a betelový ořech. To vše jsem pro Tebe připravil ve své mysli s oddaností. Ó Pane, prosím, přijmi to. ||2||

čhatram čámarajorjugam vjadžanakam čádaršakam nirmalam |
vínábhérimridangakáhalakalá gítam ča nritjam tathá. ||
sášhtángam pranatih stutirbahuvidhá hjétatsamastam majá |
sankalpéna (samarpitam tava vibho púdžám grihána prabho || 3 ||

Nabízím ti krásné pódium, několik nádherných vějířů a také zářící zrcadlo. Nabízím ti vínu, mrdanga a veliký buben. Nabízím ti zpěv, tanec, hluboké poklony a mnoho druhů různých oslavných písní. Toto vše ti nabízím ve své představivosti. Ó, všemocný Pane, přijmi toto mé uctívání. ||3||

átmá tvam giridžá matih sahačaráh pránáh šaríram griham |
púdžá té višhajopabhogaračaná nidrá samádhisthitih. ||
sadžnčárah padajoh pradakšinavidhih stotráni sarvá giro |
jadjatkarma karomi tattadakhilam šambhó tavárádhanam || 4 ||

Jsi mé Já, Pártvatí je můj rozum. Mých pět prán jsou tvoji služebníci, mé tělo je tvým domem a vše, co dělám pro potěšení svých smyslů, jsou předměty k tvému uctívání. Můj spánek je tvé samádhi. Ať jdu kamkoli, je to pradakšina kolem Tebe. Vše, co kdykoli vychází z mých úst, jsou modlitby k Tobě. všechny mé činnosti jsou uctívání Tebe, ó milostivý (šambhó) Pane. ||4||

karačarana kritam vákkájadžam karmadžam vá |
šravananajanadžam vá mánasam váparádham ||
vihitamavihitam vá sarvamétatkšamasva |
džaja džaja karunábdhé šrímahádévašambhó || 5 ||

Ať už jsem spáchal jakékoli hříchy svýma rukama, nohama, hlasem, tělem, činy, ušima, očima či myslí, ať už jsou zakázány v písmech či nikoli, prosím odpusť mi je všechny. Sláva! Sláva! (Džaj – doslova "vítězství") Ó, oceáne slitování! Ó, Velký Bože (Mahádéva)! Ó, Milostivý (šambhó)! ||5||

Z anglického překladu přeložil (s přihlédnutím k anglickému překladu R. R. Ramachandera) David Dostal.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.