Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

21. 9. 2023 - advaita

Dne 24. 9. 2023 slavíme podle lunárního Indického kalendáře 42. výročí odchodu z těla Šrí Nisaragadatta Maharadže. Džaj Sadguru!

Maharadž: To, co jsme dnes, není mysl nebo individuální duše. Jakmile si osoba, která se ztotožňuje s tělem, uvědomí, že není tím, kdo má jméno a formu, vynoří se znovu poznání, že je zajedno s Bohem a osobní „jáství“ zmizí. Nevědomý člověk následuje mysl a přijímá tělo za svou formu. Samotná definice mysli je však pouhou představou, která zcela závisí na „jáství“. Chování mysli je závislé na egu osoby; na tom, za co se považuje. Když říkám, že Parabrahman je neposkvrněné a ryzí, znamená to, že je mimo představivost a stejně tak mimo pocit bytí. Ten, kdo není zotročený myslí, je osvobozen od mentálních modifikací. Není k ničemu připoután. Je nepodmíněný a bez atributů. Tím hlavním problémem je domnívat se, že máme formu. Když tu nebyl koncept, že máte tělo se jménem a formou, nebyla tu rovněž ani...


14. 9. 2023 - advaita

Maharadž: Kvalita sattva zajišťuje životu dlouhověkost. Radžas a tamas naopak udržují jeho aktivitu. Tyto guny jsou dočasné, ale To, co je před nimi, je věčné a Skutečné. To, co ozařuje naši existenci a je jejím svědkem, je vždypřítomné a nikdy nepřestává existovat. Tato pravda je samozřejmá pouze při dosažení stavu nivritti, ve kterém ztrácíme i svůj pocit bytí. První, co po probuzení poznáme, je naše vlastní existence. Teprve potom se objeví existence druhých. Spřátelte se s tímto prvním poznáním, které se objeví skrze meditaci. Meditací postupně realizujete konečný cíl meditace.


7. 9. 2023 - advaita

Maharadž: Má Absolutní podstata je Brahman. To, co zůstane po odfiltrování všeho ostatního, je ryzí kvalita sattva, jež je láskou Já. Je to bezforemný Išvara Bhagaván. Když si pocit bytí zvykne meditovat sám na sebe, září vivéka. Světlo džňány se jasně rozzáří a vy realizujete, že váš Guru a Bůh jsou vaše vlastní Já. Základní sklony radžasu a tamasu však převládají a brání sattvě v záři.


31. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Teprve když je zrození prokázáno za falešné, může strach ze smrti zmizet. Nikdo nezakouší nic takového jako smrt. Je tu jen strach ze smrti, který je plný zármutku. Smutek je zkušenost, která se přihodí náhle – nevítaně a nechtěně. Lékem na smutek je nahradit ho nějakým druhem štěstí. To je důvod, proč je zrození či život pouze intenzivní činností a neustálým promícháváním sattvy.


24. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Když se ztotožníte s omezenou osobou, vznikne představa, že jste spoutaní a že jste celou dobu trpěli. Jakmile tento chybný koncept z mysli zmizí, to je mukti, osvobození. Taková bytost je úplná a dokonalá a její duchovní stav dosáhl vrcholu. Myslíte si, že jste od tohoto vrcholu daleko, ale díky milosti Gurua se k němu přibližujete. Ten, jehož ego je zničeno, realizuje, že jeho podstata je rozlehlá a neomezená a že se není třeba obávat ztráty pocitu bytí. Touha prodlužovat a udržovat svůj život pak zmizí. Rozbřeskne pochopení, že klid, který po celou tu dobu hledal, spokojenost, po které toužil a naplnění života, po kterém prahl, byl vždy on sám a nikdo jiný. Naší pravou podstatou je Átman neboli Já, nikdy nejsme v žádném ohledu neúplní. Jakmile se dostavilo individuální vědomí sebe, skutečnost, že jsme dokonalí, jsme přehlédli.


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.