Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - advaita

Maharadž: Světské poznání se soustředí na tělo, smysly a okolní svět. Poznání, o němž se zde hovoří, se týká oblasti mimo tělo. Vaše vědomí je chodidly vašeho Gurua, a vy musíte mít to štěstí, že to víte. Toto vědomí sebe je velmi rozsáhlé a všechny světské činnosti se odehrávají v jeho přítomnosti. Znalec pocitu bytí je však výsledky činností nedotčen. Příklad toho je demonstrován v Mahabharátě. Pán Krišna a Ardžuna bojovali ve válce na bitevním poli, ale jejich mysl byla prosta jakýchkoli vlastností jako jsou touhy, nenávist, hněv, zlá vůle vůči komukoli. Zatímco byli zcela soustředěni na intenzivní zapojení do války, zůstávali nirgunou. Tělesným vědomím (individualitou) byli nedotčeni. Uvědomovali si, že jde o hru vědomí a oni v ní jen hrají svou roli. Dobré či zlé důsledky činů se jich nedotýkaly.


6. 6. 2023 - advaita

6. Díky této *potravě roste tělo „vše“ a kvůli tomuto tělu „vše“ přichází bezmyšlenkovité pochopení (Nezůstávejte v tělesném vědomí; pochopte toto „vše“, přebývejte v tomto „vše“ a rozšiřujte se, dokud toto „vše“ neboli „já jsem“ nakonec nezmizí, a pak „já neexistuji“). V důsledku stáří (tj. „já jsem tělo“) je však tohoto těla „vše“ a bezmyšlenkovitosti méně a méně. *(Šrí Siddharaméšvar Maharadž – Jíme mnoha způsoby. Ústy, ušima, očima, myslí atd. …. ale bez potravy „já jsem“ bychom nemohli žít ani na chvíli).
7. Když totiž nejlepší Átman *proniká hrubým tělem, opájí se smyslovými zážitky a zapomíná na Svou pravou podstatu. Kvůli tomuto zapomínání se ryzí Átman vzdá této „věci vše“ a přijímá hrubé tělesné vědomí (toto Átman, třebaže je zcela odpoutané, přijímalo toto tělo „vše“ za své. Pak ale kvůli touhám atd. toto „vše“ zanedbalo a přišly smyslové zážitky tělesného vědomí).


1. 6. 2023 - advaita

Maharadž: Lidské zrození není snadno dostupné ani pro Pána Brahmu. Brahma poznává Parabrahman pouze prostřednictvím tohoto těla. Neexistuje nic posvátnějšího než lidské tělo v existenci. Vědění o sobě, tj. pocit bytí, který se projevuje skrze lidské tělo, jej činí tím nejcennějším. Tato schopnost poznat svou pravou podstatu není ostatním druhům dostupná. Tento pocit bytí, který se projevuje v lidském těle, je vzácný: Já je samotný Bůh. Je to čiré vědění o sobě, které o vás po celou tu dobu pečovalo. Tato sebeláska se přihodila a usadila se zde. Musíte jí vyhovět. Je-li šťastná, odmění vás vším, včetně osvícení. Nakonec, pomáhá vám k ustálenosti tím, že vám poskytuje poznání o vašem Já.


30. 5. 2023 - advaita

30. Síla konání nemůže být umístěna s nirgunou, a proto je třeba konatele vypátrat uvnitř stvořené saguny. Bylo však již stanoveno, že konatelství nemůže být pomocí něčeho v elementech; komu tedy nyní konatelství náleží? Pochopte proto to nejlepší (bezmyšlenkovitost).
31. Jak může být správné ptát se: „Kdo je tvůrcem falešného?“ Bezmyšlenkovité Já je tudíž jedinou Pravdou a tato múla mája je ze své podstaty falešná.
32. Když je saguna Jednou jedinou nirgunou, kde bude umístěno konatelství? (Otázka konatelství se objevila kvůli falešnému konceptu těla). Pečlivě prozkoumejte tuto „řeč“ a pochopte to nejlepší.
33. A i když se říká, že saguna stvořila sagunu (tj. saguna je konatel), stále to znamená to, že se Skutečnost objevila. Na nirgunu však nelze nikdy umístit konatelství.
34. A není-li možné spatřit konatele v máji, proč by měla být takováto domněnka vztahována na nirgunu? Proto pochopte, že na tomto viditelném není ani smítko pravdy a...


25. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Co to znamená, když říkám „Jsem ve všem.“? Má pravá podstata je všeprostupující a univerzální Já. Projev pravého Já na zemi je provázán s pěti elementy. Kvůli nevědomosti se domníváme, že se tento univerzální projev váže na naši malou osobnost. Každý se žene se svým vlastním rancem a myslí si, že je od ostatních oddělený. Kdy si člověk uvědomí svou jednotu s Vesmírem? K tomu je třeba meditovat. Díky meditaci poznáme jednotu s vesmírem a uvědomíme si, že toto poznání je univerzální. Jakmile se tak stane, nezůstane žádná „osoba“, která by sdílela váš smutek nebo radost. Vědomí se stává vaším nejdůvěrnějším známým a přítelem. Když nyní znáte význam „já“ jako pravé Já bez jakékoliv oddělené existence, jak vůbec můžete být sobečtí? Dokonce i potřeba po pocitu bytí se stane zbytečnou. Potřeba udržovat tento pocit bytí neboli sebelásku nezůstává, jelikož sám pocit bytí byl naplněn a poznán.


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.