Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Klíčem k realizaci Já je učení Gurua

11. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Celý svůj život považujete za sebe sama jméno, které vám udělili rodiče. Stvrzujete to svým podpisem, aniž byste si uvědomili, že toto jméno, tento omezující doplněk, se sebou nese záruku smrti. Guru vám uděluje jméno – ty jsi „nesmrtelné Brahman“, a to osvobozuje. Ten, kdo přijme pokyny Mistra a pozná jejich Skutečnost na základě své vnitřní zkušenosti – swanubhava, již nepotřebuje žádné další učení. Takový žák rozpozná Pravdu uvnitř, nikoli ale jako nějaké nové odhalení, ale jako neustále existující, nezmenšující a spontánní uvědomění, které bylo pouze zastíněno nevědomostí; proto jste ho dosud přehlíželi.

Klíčem k realizaci Já je učení Gurua

Poznání bytí je bezforemné a je zakoušeno všemi v každém okamžiku. To je nejvyšší poznání. Pomocí naprosté oddanosti učiňte svůj prožitek ve všech ohledech svobodným a získejte osvícení. To, co vám umožňuje vědět, že „vy jste“, a také, že „svět je“, je Paramátman. Nechť je zde díky tomuto poznání neustálé uvědomění vaší pravé podstaty, která je tělem a myslí nedotčena. To rozlomí pouta karmy. Klíčem k realizaci Já je učení Gurua. Jeho slova jsou jediná, která stojí za zapamatování.

Celý svůj život považujete za sebe sama jméno, které vám udělili rodiče. Stvrzujete to svým podpisem, aniž byste si uvědomili, že toto jméno, tento omezující doplněk, se sebou nese záruku smrti. Guru vám uděluje jméno – ty jsi „nesmrtelné Brahman“, a to osvobozuje. Ten, kdo přijme pokyny Mistra a pozná jejich Skutečnost na základě své vnitřní zkušenosti – swanubhava, již nepotřebuje žádné další učení. Takový žák rozpozná Pravdu uvnitř, nikoli ale jako nějaké nové odhalení, ale jako neustále existující, nezmenšující a spontánní uvědomění, které bylo pouze zastíněno nevědomostí; proto jste ho dosud přehlíželi.

Átman není jen několika písmeny abecedy, je jejím znalcem a je beztělesné jako vědomí. Poznání udělené Guruem povznáší v hledajícím všechny cnosti. Ten, kdo opakuje s naprostou oddaností Gurumantru, sám pochopí způsob, jakým se Brahman projevuje a chová v různých situacích, zatímco zůstává nedotčeno a nezměněno. Mysl nedokáže pochopit Já, ale je to bezforemné Já, které osvětluje mysl. To, co zhmotňuje mysl, je samo beztělesné. Oči, které vidí, nikdy nedokáží vnímat Já, a je to Já, které osvětluje samotný akt vidění. Vše, co je kdy viděno, je spatřováno samotným Já.

Krystal se v blízkosti barevného objektu jeví, jako by měl stejnou barvu jako objekt. Nicméně dobře víme, že samotný krystal je odraženou barvou objektu nedotčen a je bezbarevný. Stejným způsobem září Átman díky sattvě, ale samo Átman je kvalitami sattvy nedotčeno. Žádné vlastnosti, které jsou v bytosti projeveny, nemohou omezit či poskvrnit pravé Já jakékoli osoby. Člověk tedy může žít energicky v těle, a zároveň nezapomínat na to, že jeho pravá podstata je tělem nedotčena. Tělo můžete využívat naplno, aniž byste se s ním ztotožňovali či k němu byli připoutáni.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.