Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Kdo může věnovat pozornost komu?

4. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Než váš vyměřený čas v tomto životě skončí, probuďte se z klamu, že jste omezeni časem; skutečnou blažeností je pochopení, že nejste omezeni časem. Vše, co můžete pochopit myslí, je časem omezené, a tudíž pomíjivé. Ale to, co přebývá ve vás, svědek času, je nitja – nepomíjivé. Pravou blažeností je pochopení bezčasé podstaty našeho bytí. Tento neměnný Princip, který existuje před vyvstáním vesmíru a pokračuje v existenci i po jeho zániku, je vaší pravou podstatou. Toto je třeba poznat jako svou vlastní přímou zkušenost.

10. Kdo může věnovat pozornost komu?

Vstřebáváním učení Sadgurua a pohroužením se do podstaty Pána Džanardany realizujete, že koncept zrození a smrti je mýtus. Pochopíte též, že pocit „já“ je neskutečný. Jakmile jsou představy zrození a smrti vymazány, to, co zůstává, je Nezrozený Princip. To, co nelze vymazat po popření všeho falešného, je Sadguru neboli Parabrahman. To je vaše pravá podstata, která je neměnná. Jakmile k tomu dojde, osobní vědomí se sjednotí s universálním vědomím.

Milostí Sadgurua je poznání swarúpy – naší pravé podstaty. Guruova milost je úměrná naší víře v Jeho slova. Čím větší je víra v Guruovo učení, tím více se odhaluje poznání naší pravé podstaty. Jakmile určíme zdroj vědomí sebe a poznáme ho jako svou pravou podstatu, naše astrální tělo skončí. Komplex těla a mysli takovéto bytosti může nadále pokračovat v existenci, ona je však ztotožněna s Bohem. Pro tuto bytost pocit bytí nezůstává. To je stav Parabrahman neboli kajvalja – Absolutní Jednota.

Když je tu výhradně ryzí uvědomění a mysl se nikam nepotuluje, když tu není nic než Já, kdo může věnovat pozornost komu? V tomto neduálním stavu uvědomění neexistuje „já“ ani „ostatní“. Pro takovéhoto Džňánina zvaného niškama Parabrahman tudíž neexistují žádné touhy, chtění či povinnosti.

Než váš vyměřený čas v tomto životě skončí, probuďte se z klamu, že jste omezeni časem; skutečnou blažeností je pochopení, že nejste omezeni časem. Vše, co můžete pochopit myslí, je časem omezené, a tudíž pomíjivé. Ale to, co přebývá ve vás, svědek času, je nitja – nepomíjivé. Pravou blažeností je pochopení bezčasé podstaty našeho bytí. Tento neměnný Princip, který existuje před vyvstáním vesmíru a pokračuje v existenci i po jeho zániku, je vaší pravou podstatou. Toto je třeba poznat jako svou vlastní přímou zkušenost.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.